dnes je 10.4.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku

27.2.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Úplné znění novelizovaného Českého účetního standardu č. 708 s vyznačením změn, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

 

č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

1.      Cíl

 

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Nahrávám...
Nahrávám...