Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Desatero zpracování pro správce

11.5.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Podívejme se na desatero zpracování pro správce, které je zestručněním základních pravidel ochrany osobních údajů. Poslouží jako základní jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji.

  1. Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, musí být legitimní a nesmí být v rozporu s právními předpisy či morálkou.
  2. Každé zpracování údajů musí být založeno na některém ze základních  důvodů (právních titulů pro zpracování), nejčastěji se jedná o smluvní plnění, výkon právních povinností či plnění zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo zpracování na základě souhlasu dotčené osoby.
  3. Každý, kdo shromažduje, dále zpracovává a
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
 +420 222 539 333  info@ucetnictvino.cz