dnes je 19.1.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

20.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách dokumenty k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 (dále jen ,,DZ ČR 2019-2023“) je zpracován v souladu s ustanovením  § 9 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obsahové členění odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu: