Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

GDPR v otázkách a odpovědích

15.5.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Otázky týkající se aplikace Obecného nařízení si v těchto dnech klade řada z nás. Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na ty nejčastější.

Co se rozumí právními důvody zpracování osobních údajů?

Právní důvody zpracování osobních údajů znamenají oprávnění správce osobní údaje zpracovávat. Právní důvody tak jsou nezbytným předpokladem, aby vůbec mohlo být hovořeno ze strany správce o legálním zpracování, jelikož pokud by správce nedisponoval řádným právním důvodem ke zpracování osobních údajů, bylo by dále nerozhodné, zdali plní ostatní povinnosti, jelikož by osobní údaje zpracovával nezákonně a musel by osobní údaje zlikvidovat.

Je důležité vědět, že

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
 +420 222 539 333  info@ucetnictvino.cz