dnes je 25.1.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

IS FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě

21.10.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Informační systém FKVS slouží k podpoře provádění a vyhodnocování finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, a dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Systém je tvořen těmito moduly:

1. MRZ – Modul ročních zpráv

Modul ročních zpráv se v současné době již nevyužívá. Následující informace jsou však platné a popisují nový způsob předávání zpráv o výsledcích finančních kontrol.

Od 1. 1. 2020 budou všechny orgány veřejné správy (s výjimkou orgánů veřejné správy, pro které je stanovena výjimka z vykazovací povinnosti podle ustanovení § 32 odst. 4 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Nahrávám...
Nahrávám...