dnes je 25.5.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 19. 11. 2018 do 2. 12. 2018

4.12.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 26. 11. 2018 do 2. 12. 2018

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

265/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

částka 135 z 29.11.2018

266/2018 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

částka 135 z 29.11.2018

267/2018 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

částka 135 z 29.11.2018

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu