Zatřídění dokumentu

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 23. 4. 2018 do 6. 5. 2018

9.5.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 30. 4. 2018 do 6. 5. 2018

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

72/2018 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

částka 37 z 4.5.2018

73/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky

částka 37 z 4.5.2018

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
 +420 222 539 333  info@ucetnictvino.cz