dnes je 8.8.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 26. 8. 2019 do 8. 9. 2019

10.9.2019, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 2. 9. 2019 do 8. 9. 2019

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

223/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017

částka 96 z 5.9.2019

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu