Zatřídění dokumentu

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 9. 4. 2018 do 22. 4. 2018

24.4.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 16. 4. 2018 do 22. 4. 2018

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

63/2018 Sb.

Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

částka 32 z 18.4.2018

64/2018 Sb.

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

částka 32 z 18.4.2018

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
 +420 222 539 333  info@ucetnictvino.cz