dnes je 25.10.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Metodický pokyn CHJ č. 11 - Vzorová směrnice o řízení rizik

12.10.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Před Vámi je metodická příručka, kterou vydává ministerstvo financí - odbor 47 Centrální harmonizační jednotka jako doporučující vzor vnitřní směrnice k nastavení systému řízení rizik u orgánu veřejné správy a vnitřní metodiky k této směrnici. Směrnice je určena pro orgány veřejné správy, které mají rozvětvenou organizační strukturu do více útvarů.

Cílem této metodické příručky je poskytnout pomoc při nastavení systému řízení rizik uvnitř orgánu veřejné správy. Vnitřní směrnicí může orgán veřejné správy konkretizovat povinnosti a odpovědnosti svých zaměstnanců v procesu řízení rizik. Je nutno mít ale na paměti, že zavedení vnitřní směrnice je pouze prvním krokem k funkčnímu systému řízení

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu: