dnes je 3.7.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

12.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí aktualizovalo metodický pokyn publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 4/2015, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M.

Aktualizovaný metodický pokyn se použije pro údaje rokem 2019 počínaje, v návaznosti na vyhlášku č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti ve znění účinném od 1. 1. 2018 (vyhláška č. 466/2017 Sb.) a v návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném od 1. 1. 2019 (vyhláška č. 329/2018 Sb.).

Více

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu: