dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 150/1998 SbNU, sv.12, K rozhodnutí vlastníků a nájemců bytů v domech ve vlastnictví družstva o vyčlenění a vzniku nového družstva a ke vzniku družstva zápisem do obchodního rejstříku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 150

IV. ÚS 400/98

K rozhodnutí vlastníků a nájemců bytů v domech ve vlastnictví družstva o vyčlenění a vzniku nového družstva a ke vzniku družstva zápisem do obchodního rejstříku

Podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), pro vznik družstva a pro členství v něm jinak platí ustanovení obchodního zákoníku. Podle ustanovení § 225 odst. 1 obchodního zákoníku družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Z toho vyplývá, že o samotném vzniku družstva nemohou nájemci bytů rozhodnout, neboť o tomto vzniku rozhoduje obchodní soud konstitutivním zápisem do obchodního rejstříku. Lhůta uvedená v ustanovení § 29 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů se tedy vztahuje pouze k rozhodnutí o vyčlenění a vzniku nového družstva, nemá však nic společného s podmínkami týkajícími se zápisu družstva do obchodního rejstříku a jeho vzniku. Jinými slovy, skutečnost, že v uvedené lhůtě, tedy do 31. 12. 1996, družstvo nevznikne, nemá za následek ztrátu relevantnosti projevu vůle nájemců bytů vyčlenit se ze současné družstevní struktury a založit nové družstvo.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 8. prosince 1998 sp. zn. IV. ÚS 400/98 ve věci ústavní stížnosti P. P., I. K. a M. H. proti usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě z 26. 2. 1998 č. j. Firm. 42479/97, Rg. Dr. 995 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 30. 6. 1998 sp. zn. 5 Cmo 128/98 o zamítnutí návrhu na zápis bytového družstva do obchodního rejstříku.

I. Výrok

Usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 1998 čj. Firm. 42479/97, Rg. Dr. 995 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 6. 1998 čj. 5 Cmo 128/98-32 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti citovaným rozhodnutím obecných soudů, kterými byl zamítnut návrh na zápis Bytového družstva Na V. 2 a 4 v O. do obchodního rejstříku, stěžovatelé jako členové představenstva tohoto družstva uvádějí, že jejich návrhu krajský obchodní soud nevyhověl s odůvodněním, že ustavující schůze bytového družstva přijala rozhodnutí o vyčlenění ze současného Stavebního bytového družstva v O., U K. 44, teprve dne 7. 8. 1997, tedy po lhůtě stanovené v § 29 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a že tedy založení družstva je s ohledem na prekluzivní charakter této lhůty neplatné. Stěžovatelé však namítají, že rozhodnutí o vyčlenění družstva přijali nájemci bytů, členové SBD, již dne 2. 11. 1995, a to na první ustavující členské schůzi, o jejímž průběhu byl pořízen notářský zápis. K zápisu družstva do obchodního rejstříku nedošlo pouze pro vady stanov, touto skutečností nemůže však být platnost rozhodnutí o vyčlenění a vzniku nového družstva dotčena. Zamítnutím shora uvedeného návrhu

Nahrávám...
Nahrávám...