dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 151/2002 SbNU, sv.28, K přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 151

IV. ÚS 393/02

K přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Ústavní soud odmítá akceptovat takový výkon státní moci, který zjevně ignoruje požadavek pro právní stát samozřejmý, tj., že nalézání práva má směřovat k řešení spravedlivému. Takový postup je rozporný s principy právního státu, za který se Česká republika prohlašuje v čl. 1 své Ústavy.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 5. prosince 2002 sp. zn. IV. ÚS 393/02 ve věci ústavní stížnosti L. Č. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 25. 4. 2002 sp. zn. 30 Ca 430/99, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni z 27. 9. 1999 zn. 7210/1-1174/99 a ze 30. 9. 1999 zn. 7211/1-1175/99, zn. 7212/1-1176/99, zn. 7213/1-1177/99, zn. 7214/1-1178/99 a zn. 7215/1-1179/99, jimiž bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti dodatečným platebním výměrům Celního úřadu v Rozvadově ze 17. 6. 1999 zn. 2158900057, 2158900062, 2158900058, 2158900059, 2158900060 a 2158900061, kterými byl stěžovateli doměřen rozdíl na dovozním clu a spotřební dani.

I. Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 4. 2002 č. j. 30 Ca 430/99-46,

2. rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni ze dne 27. 9. 1999 zn. 7210/1-1174/99 a ze dne 30. 9. 1999 zn. 7211/1-1175/99, zn. 7212/1-1176/99, zn. 7213/1-1177/99, zn. 7214/1-1178/99 a zn. 7215/1-1179/99,

3. rozhodnutí Celního úřadu v Rozvadově ze dne 17. 6. 1999 zn. 2158900057, 2158900062, 2158900058, 2158900059, 2158900060 a 2158900061

se zrušují.

II. Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 18. 6. 2002 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 4. 2002 č. j. 30 Ca 430/99-46, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni ze dne 27. 9. 1999 zn. 7210/1-1174/99 a ze dne 30. 9. 1999 zn. 7211/1-1175/99, zn. 7212/1-1176/99, zn. 7213/1-1177/99, zn. 7214/1-1178/99 a zn. 7215/1-1179/99, jimiž bylo zamítnuto jeho odvolání proti dodatečným platebním výměrům Celního úřadu v Rozvadově ze dne 17. 6. 1999 zn. 2158900057, 2158900062, 2158900058, 2158900059, 2158900060 a 2158900061, kterými mu byl doměřen rozdíl na dovozním clu a spotřební dani v celkové výši 43 371 610 Kč.

Stěžovatel uvedl, že jeho ústavní stížnost souvisí s jinou jeho ústavní stížností, podanou k Ústavnímu soudu dne 22. 4. 2002 (vedenou pod sp. zn. IV. ÚS 267/02). V prvém případě rozhodoval Krajský soud v Plzni o doměření celního dluhu, v tomto případě jde o doměření dovozního cla a spotřební daně z téhož zboží. Tvrdí, že napadeným rozsudkem bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu a spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Uvedl, že v roce 1998 byl (a dosud je) zaměstnán jako řidič u soukromého podnikatele F. N. podnikajícího pod označením U. Na pokyn svého zaměstnavatele přivezl do České republiky v roce 1998 ve dvou případech zboží ze zahraničí. Zboží bylo v zahraničí odesilatelem naloženo, zapečetěno a s neporušenou uzávěrou přešlo přes hraniční přechod Rozvadov až k

Nahrávám...
Nahrávám...