dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 29/2003 SbNU, sv.29, K vnitřní konzistentnosti a nerozpornosti právního řáduKe změně jména a příjmení nezletilého dítěte

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 29, nález č. 29

III. ÚS 86/02

K vnitřní konzistentnosti a nerozpornosti právního řádu
Ke změně jména a příjmení nezletilého dítěte

Aniž by Ústavní soud Městskému soudu v Praze s ohledem na rozsudek ze dne 26. 11. 2001 č. j. 28 Ca 305/2000-44, jakož i správním orgánům s ohledem na rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 26. 7. 2000 č. j. MHMP 44890/2000 a rozhodnutí Místního úřadu městské části Praha 14 ze dne 10. 5. 2000 č. j. 8039/134/608/00/OKOZ-m, RM 22/00, vytýkal porušení jednoduchého práva, a tím ad maius i dotčení v základním právu stěžovatele, byl nucen tato rozhodnutí zrušit s ohledem na právní závěry a právní důsledky nálezu Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2002 sp. zn. II. ÚS 157/01 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 28, nález č. 133), jakož i maximu vnitřní konzistentnosti a nerozpornosti právního řádu, plynoucí z čl. 1 Ústavy České republiky (obdobně viz nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2000 sp. zn. III. ÚS 458/2000, tatáž sbírka, svazek 20, nález č. 180).

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 27. února 2003 sp. zn. III. ÚS 86/02 ve věci ústavní stížnosti V. J. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 26. 11. 2001 sp. zn. 28 Ca 305/2000 o zamítnutí žaloby o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu a proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy z 26. 7. 2000 č. j. MHMP 44890/2000 a rozhodnutí Místního úřadu městské části Praha 14 z 10. 5. 2000 č. j. 8039/134/608/00/OKOZ-m, RM 22/00, o změně příjmení nezletilého dítěte.

Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2001 č. j. 28 Ca 305/2000-44, jakož i rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 26. července 2000 č. j. MHMP 44890/2000 a rozhodnutí Místního úřadu městské části Praha 14 ze dne 10. května 2000 č. j. 8039/134/608/00/OKOZ-m, RM 22/00, se zrušují.

Odůvodnění

I. Návrhem podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 5. 2. 2002 se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2001 č. j. 28 Ca 305/2000-44 o zamítnutí žaloby o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, jakož i rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 26. 7. 2000 č. j. MHMP 44890/2000 a rozhodnutí Místního úřadu městské části Praha 14 ze dne 10. 5. 2000 č. j. 8039/134/608/00/OKOZ-m, RM 22/00, o změně příjmení nezletilé. Uvedenými rozhodnutími se cítí být dotčen v základním právu na ochranu rodičovství podle čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), základním právu na péči o dítě a jeho výchovu podle čl. 32 odst. 4 Listiny, základním právu na soudní ochranu podle čl. 36 Listiny a podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), jakož i v základním právu na soudní přezkum správního rozhodnutí podle čl. 91 a 92 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“).

Ze spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Ca 305/2000 a správního spisu Místního úřadu městské části Praha 14, jež si Ústavní soud vyžádal, dále z ústavní stížnosti a jejích příloh bylo k předmětné věci zjištěno následující:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 28. 2. 1995 sp. zn. 9 Nc

Nahrávám...
Nahrávám...