dnes je 19.1.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová výzva z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

3.9.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Půl miliardy korun z OP VVV na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připraveno 500 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzva nabízí pestré aktivity umožňující zkvalitňování vzdělávání těchto dětí, jejich lepší začlenění do pracovního života nebo prevenci ústavní péče a ochranné výchovy.

Výzva je zaměřena také na učitele, kteří pracují s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. „Tyto děti jsou nedílnou součástí českého vzdělávacího systému

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu: