Koncept tzv. komplexních projektů je v OPŽP významnou