Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovny

26.4.2018, Zdroj: Národní knihovna České republiky (https://www.nkp.cz/)

Národní knihovna České republiky připravila na svých webových stránkách Příručku pro knihovny k ochraně osobních údajů.

Příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Nařízení vstupuje v účinnost 25. května 2018, a zavazuje osoby v České republice přímo, aniž by jej musel provádět zákon. Některé dílčí záležitosti umožňuje či přímo ukládá Nařízení členským státům upravit podrobněji.

Cílem

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
 +420 222 539 333  info@ucetnictvino.cz