dnes je 19.9.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Orgán obce kompetentní k uložení odvodu své příspěvkové organizaci

10.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Orgán obce kompetentní k uložení odvodu své příspěvkové organizaci podle § 28 odst. 9.

Podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, může příspěvkové organizaci její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže:
  1. její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, nebo
  2. její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele.

Zákon č. 250/2000 Sb. nestanoví, zda uložení výše uvedených odvodů spadá do kompetence zastupitelstva nebo rady územního samosprávného celku. V daném případě je proto

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu: