dnes je 23.1.2020

Input:

Osoby samostatně výdělečně činné

7.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5
Osoby samostatně výdělečně činné

Ing. Antonín Daněk

Pojištěnci považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ jsou vyjmenováni v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2017 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 28 232 Kč, tj. 14 116 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2017 se vypočte jako 13,5 % z částky 14 116 Kč a zvyšuje se tak od ledna 2017 z dosavadních 1 823 Kč na 1 906 Kč.

Pokud musí OSVČ dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum, pak alespoň minimální:

  • zálohu za prosinec 2016 ve výši 1 823 Kč zaplatí nejpozději dne 9. 1. 2017,

  • zálohu za leden 2017 ve výši 1 906 Kč uhradí nejpozději dne 8. 2. 2017.

Od měsíce podání Přehledu za rok 2016 (tedy například od dubna 2017) platí OSVČ nadále zálohu 1 906 Kč i tehdy, pokud podle příjmů a výdajů za rok 2016 matematicky vyjde výše zálohy nižší než 1 906 Kč. Horní výše zálohy OSVČ není omezena.

Částka 1 906 Kč také představuje nejnižší možnou výši zálohy v situaci, kdy je OSVČ povoleno zdravotní pojišťovnou snížení výše placené zálohy.

Jestliže naopak OSVČ patří mezi osoby, pro které neplatí ve zdravotním pojištění ustanovení o minimálním vyměřovacím základu dle § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. (například se jedná o osoby, za které je plátcem