dnes je 30.5.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pokyn k odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků škol

17.9.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktualizovalo "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení".

Tento metodický výklad má pomoci ředitelům škol a školských zařízení, jejich odpovědným zástupcům i zřizovatelům škol a školských zařízení ke snadnější orientaci v odměňování a při zařazování zaměstnanců do platových tříd podle katalogu prací.

Dnem 1. 1. 2018 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a k témuž datu nabyla účinnosti změna nařízení vlády o katalogu prací.

Aktualizace provedená v srpnu 2019 rozšiřuje

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu: