dnes je 25.1.2022

Input:

Přehled nových úprav v sociálním pojištění pro rok 2021

22.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
Přehled nových úprav v sociálním pojištění pro rok 2021

JUDr. Jan Přib

V sociálním pojištění dochází pro rok 2021 k některým novým úpravám, které se týkají především pojistného na důchodové pojištění u OSVČ v souvislosti s paušální daní; u OSVČ se při odvodu tohoto pojistného v roce 2021 též projeví prominutí záloh na pojistné v roce 2021. Nemocenského pojištění se týkají především mimořádné úpravy u ošetřovného přijaté v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Placení pojistného na důchodové pojištění OSVČ, které jsou poplatníky daně z příjmů v paušálním režimu

Vstup OSVČ do paušálního režimu podle zákona o daních z příjmů, který je zaveden od roku 2021, se týká též pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Předně platí, že OSVČ, které jsou poplatníky daně z příjmů v paušálním režimu, jsou vždy účastny důchodového pojištění a musí platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné na důchodové pojištění”). Toto pojistné se platí na společný osobní daňový účet u finančního úřadu formou paušálních záloh; součástí této paušální zálohy je též záloha na pojistné na důchodové pojištění. Paušální záloha se platí za kalendářní měsíc jednou platbou, která zahrnuje zálohu na daň z příjmů, zálohu na pojistné na důchodové pojištění a zálohu na pojistné na zdravotní pojištění; paušální záloha je splatná do dvacátého dne kalendářního měsíce, na který se platí. Záloha na pojistné na důchodové pojištění se stanoví obecnou sazbou 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu, kterým je nejnižší měsíční vyměřovací základ platný pro OSVČ vykonávající hlavní činnost zvýšený o 15 %; pro rok 2021 činí výše tohoto základu 10 191 Kč a záloha na pojistné na důchodové pojištění placená v roce 2021 činí 2 976 Kč. Celková výše paušální zálohy, jejíž součástí je i tato záloha, činí v roce 2021 částku 5 469 Kč. Ty OSVČ, které jsou poplatníky daně z příjmů v paušálním režimu, neplatí pojistné na důchodové pojištění (tj. zálohy a roční pojistné) na účet OSSZ ani nepodávají OSSZ přehledy o příjmech a výdajích; o vstupu OSVČ do paušálního režimu vyrozumí OSSZ příslušný finanční úřad.

Snížení pojistného na důchodové pojištění OSVČ za rok 2020 placeného v roce 2021

Do stanovení pojistného na důchodové pojištění OSVČ za rok 2020 při jeho odvodu v roce 2021 se promítne zvláštní úprava podle zákona č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při

Nahrávám...
Nahrávám...