dnes je 25.1.2022

Input:

Přechod na poskytování otcovské, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného od 1. 1. 2022 podle zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění

7.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
Přechod na poskytování otcovské, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného od 1. 1. 2022 podle zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění

Ing. Marta Ženíšková

S účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v poskytování otcovské, ošetřovného a dlouhodobého. Zde předkládáme výklad k postupu u nároků na tyto dávky, které vznikly v roce 2021 a přecházejí do ledna 2022.


Otcovská

U otcovské jsou dvě změny. Prodlužuje se nárok na poskytování této dávky z jednoho na dva týdny a z důvodu hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů jeho nebo jeho matky může otec dítěte nastoupit na otcovskou i po uplynutí 6 týdnů ode dne narození dítěte.

1. Podpůrčí doba 2 týdny

Jde o případy, kdy se dítě narodilo v roce 2021 a období 6 týdnů ode dne porodu končí v roce 2022. Postupuje se tak, jak je uvedeno v příkladech.

Příklad 1:

Dítě se narodilo 1. 12. 2021, konec 6. týdne ode dne porodu připadá na 11. 1. 2022. Otec nastoupil na otcovskou 10. 1. 2022.

Otci náleží otcovská po dobu 2 týdnů do 23. 1. 2022. Nástup na otcovskou nastal v roce 2022 za účinnosti nové úpravy.

Příklad 2:

Dítě se narodilo 1. 12. 2021, konec 6. týdne ode dne porodu připadá na 11. 1. 2022. Otec nastoupil na otcovskou 27. 12. 2021.

Otec dítěte nastoupil na otcovskou v roce 2021, tj. v době, kdy nárok na otcovskou je jen jeden týden, výplata dávky by měla skončit 2. 1. 2022 za účinnosti nové úpravy. Nárok na otcovskou pokračuje v tomto případě bez přerušení dále do vyčerpání dvou týdnů poskytování ošetřovného, tj. do 9. 1. 2022.

Příklad 3:

Dítě se narodilo 1. 12. 2021, konec 6. týdne ode dne porodu připadá na 11. 1. 2022. Otec nastoupil na otcovskou od 8. 12. 2021.

Otcovská náležela jen jeden týden, skončila 14. 12. 2021. V případě, že období 6 týdnů ode dne narození dítěte neskončilo v roce 2021, ale trvá ještě v lednu 2022, může být další týden otcovské ještě poskytnut v roce 2022. Nastoupit na druhý týden otcovské musí otec dítěte nejpozději v posledním dnu šestého týdne ode dne narození dítěte, tj. v tomto případě nejpozději 11. 1. 2022.

V případě, kdy otcovská v délce jednoho týdne byla vyčerpána v roce 2021 a druhý týden lze dočerpat v roce 2022, považuje se tento druhý týden za pokračování prvního týdne. To znamená, že

  • dítě se muselo narodit 21. 11. 2021 a později, aby mohl být otci doplacen druhý týden otcovské. Pokud se narodilo dne 21. 11. 2021, končí 6. týden ode dne narození 1. 1. 2022. V tomto dnu musí otec nastoupit na otcovskou (tento den se uvede v žádosti o otcovskou jako nástup na otcovskou).

  • se nezjišťuje splnění podmínek nároku na ošetřovné u druhého týdne. Pokud měl otec dítěte nárok na ošetřovné za první týden, má „automaticky” nárok na další týden po 31. 12. 2021.

  • výše otcovské u druhého týdne nároku se stanoví ze stejného denního vyměřovacího základu jako u prvního týdne nároku na tuto dávku.

  • musí být podána žádost o otcovskou i na její poskytování za druhý týden. Je třeba sdělit OSSZ, od kdy má být otcovská poskytována. Zaměstnavatel nepřipojuje k žádosti o poskytování otcovské v druhém týdnu přílohu k žádosti o dávku.

2. Období nástupu na otcovskou při hospitalizaci

Do konce roku 2021 musel otec dítěte nastoupit na otcovskou do konce 6. týdne ode dne narození dítěte. Z žádného důvodu nemohla být tato doba prodloužena. Od 1. 1. 2022 se tato doba prodlužuje o dobu hospitalizace dítěte z jeho zdravotního důvodu nebo jeho matky; přihlíží se k době hospitalizace, která trvala po 31. 12. 2021, a jen v případě, jestliže dítě se narodilo až po 31. 12. 2021.

Příklad 4:

Dítě se narodilo 1. 12. 2021, konec 6. týdne ode dne porodu připadá na 11. 1. 2022. Otec nastoupil na otcovskou od 8. 12. 2021, trvala do 14. 12. 2021. Od 28. 12. 2021 do 5. 1. 2022 (9 kalendářních dnů) bylo dítě hospitalizováno s matkou z důvodu jejího onemocnění.

Otec musí nastoupit na druhý týden otcovské do 11. 1. 2022. O dobu hospitalizace se možnost nástupu na otcovskou neprodlužuje, protože dítě se narodilo před účinností nové úpravy, tj. před 1. 1. 2022.Ošetřovné

Od 1. 1. 2022 se ruší podmínka žití ve společné domácnosti ošetřované a ošetřující osoby u nejbližších příbuzných. Pokud potřeba ošetřování nebo péče vznikla před 1. 1. 2022 a

Nahrávám...
Nahrávám...