dnes je 15.7.2024

Input:

Příkaz k provedení inventarizace

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.25.2
Příkaz k provedení inventarizace

Jaroslava Svobodová

Příloha ke směrnici č. .... o provedení inventarizace

Příkaz k provedení inventarizace

vydává dne .............. ředitel (var. předseda výboru, .....)

Důvod inventarizace:

Periodická, průběžná inventarizace

Inventura prvotní, rozdílová

Inventarizace majetku a závazků ke dni ......., (*/ se stavem k 31. 12. b.r.)

1. Jmenování členů ústřední inventarizační komise (UIK) je v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ČÚS pro účetní jednotky, které postupují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Provedeno dne ......... ve složení:

 • člen – předseda

 • člen

 • člen

Tato ústřední inventarizační komise odpovídá za provedení inventarizace veškerého nehmotného i hmotného majetku účtovaného na příslušných rozvahových a podrozvahových účtech a závazků (dluhů) a jiných aktiv a jiných pasiv, včetně předání podkladů hlavní účetní za účelem proúčtování případných rozdílů zjištěných při prvotních nebo rozdílových inventurách.

2. Jmenování členů dílčí inventarizační komise (DIK):

2.1 Inventura dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného nehmotného majetku, o němž je účtováno na podrozvahových účtech

 • člen – předseda

 • člen

 • člen

Skutečný stav bude zjištěn dokladovou inventurou.

2.2 Inventura dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku, o němž je účtováno na podrozvahových účtech

 • člen – předseda

 • člen

 • člen

Skutečný stav bude zjištěn fyzickou inventurou.

2.3 Inventura pohledávek a závazků (dluhů), vedených na podrozvahových účtech

 • člen – předseda

 • člen

 • člen

Skutečný stav bude zjištěn dokladovou inventurou.

2.4 Inventura zásob

 • člen – předseda

 • člen

 • člen

Skutečný stav bude zjištěn fyzickou inventurou.

2.5 Inventura pokladní hotovosti a cenin

 • člen – předseda

 • člen

 • člen

Skutečný stav bude zjištěn fyzickou inventurou.

2.6 Inventura zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv

 • člen – předseda

 • člen

 • člen

Skutečný stav bude zjištěn dokladovou inventurou.

2.7 Inventura rezerv, opravných položek, zůstatků peněžních fondů (týká se zejména VVŠ, VVI a o.p.s.)

 • člen – předseda

 • člen

 • člen

Skutečný stav bude zjištěn dokladovou inventurou.

Jmenované dílčí inventarizační

Nahrávám...
Nahrávám...