dnes je 20.4.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Věcná působnost GDPR

6.4.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na co a na koho se GDPR vztahuje? Na tuto otázku odpoví následující příspěvek.

Z hlediska věcné působnosti se GDPR vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny. Evidencí se rozumí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.

GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:

  1. při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Evropské unie;
  2. členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V kapitoly 2 Smlouvy
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu: