dnes je 4.6.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

15.10.2019, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně.

Konkrétně došlo k vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou „shora“, při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně.

Nový způsob výpočtu daně

Daň při výpočtu „shora“ se po účinnosti novely ZDPH vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu: