dnes je 10.6.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zjednodušená evidence dotací

26.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Metodické a technické informace k evidenční úrovni programového financování (RIS ZED). Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací.

Cílem zavedení zjednodušené evidence dotací (ZED) je rozšíření rozpočtového systému Ministerstva financí o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí disponovalo uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Se zavedením ZED přichází i nový modul rozpočtového systému pro sledování neinvestičních a dalších dotací (např. z Evropské unie, finančních mechanismů, výzkumu, vývoje a inovací atd.) – tzv. RIS ZED.

Atributy evidované v RIS ZED jsou uvedeny v § 14 odst. 4 písm. a) až e) zákona č. 218/2000 Sb.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Nahrávám...
Nahrávám...