Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvláštní kategorie osobních údajů

3.5.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Jaké údaje spadají do zvláštní kategorie osobních údajů a za jakých podmínek je lze zpracovávat? Odpověď Vám nabídne následující příspěvek.

Proč se rozlišují zvláštní kategorie osobních údajů?

Některé osobní údaje jsou takového charakteru, že mohou subjekt údajů samy o sobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či mohou zapříčinit jeho diskriminaci. Z tohoto důvodu je taxativně (úplným výčtem) vymezena skupina údajů, které jsou považovány vůči subjektu údajů za citlivé a jimž je poskytnuta zvýšená ochrana při jejich zpracování.

Zvýšená ochrana se projevuje zejména ve stanovených zvláštních právních důvodech, na základě kterých je lze zpracovávat, vázanost některých institutů

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
 +420 222 539 333  info@ucetnictvino.cz