dnes je 24.11.2020

Nejnovější

Ministr školství představil školskou část PES

24.11.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

... Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy,“ řekl ministr školství na tiskové konferenci k představení ...

Nová opatření v daňovém balíčku podpoří ekonomiku

24.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ve spolupráci s Ministerstvem financí bylo připraveno několik opatření do daňového balíčku 2021, které mají za cíl podpořit ekonomiku během koronavirové pandemie. Formou pozměňovacích návrhů byla tato opatření načtena k daňovému balíčku a schválena Sněmovnou.…

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

23.11.2020, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno a který je povinen daň přiznat ke dni uskutečnění…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019

Nepeněžní dar k životnímu výročí

23.11.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Lze jako způsob úhrady nepeněžního daru k životnímu výročí zvolit dobírku? Vystavena bude faktura na organizaci, ale nelze použít způsob platby bankovním převodem, pouze na dobírku. Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ze kterého bude ...

Novela oceňovací vyhlášky reaguje na požadavky praxe

23.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

... S 1. lednem 2021 vstoupí v účinnost Ministerstvem financí připravené novely oceňovacích předpisů. Významnou změnou je zejména možnost oceňovat nemovité věci i tržní hodnotou. V případech, kdy nelze použít porovnání předepsané pro určování obvyklé ceny, bude u tržní hodnoty navíc možné použít ...

Sportoviště, hřiště a obdobné venkovní sportovní plochyGarance

20.11.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy nejsou nijak zanedbatelné, nejedná se o nijak…

Zrušení hromadných zájezdů - účtování

20.11.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO a pořádali jsme hromadný zájezd pro zaměstnance (záloha zaplacena z FKSP). Zájezd byl zrušen a vystaven voucher. Hodnotu voucheru lze zaúčtovat 263/412? V druhém případě byl hromadný zájezd zrušen ze strany PO a vystaven cestovní kanceláří storno poplatek za zrušení zájezdu. Jak v tomto případě ...

Zrušení superhrubé mzdy prošlo Sněmovnou, přinese daňovou úsporu všem zaměstnancům

20.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

... Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček na rok 2021. K této předloze byl připojen návrh, kterým se ruší tzv. superhrubá mzda a provádí změnu výpočtu daně z příjmů. Návrh počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí ...

Ekonomické informace pro školy veřejných zřizovatelů

20.11.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostředků mezi…

Náborový příspěvek

19.11.2020, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO ZŠ. Jak mám naúčtovat náborový příspěvek? Ing. Miroslav Brabec O účtování náborového příspěvku se toho v současné době mnoho nedočtete, takže nezbývá nic jiného, než jej přibližně odvodit z jeho podstaty. Náborový příspěvek je samozřejmě náklad zaměstnavatele, který se vyplácí potencionálnímu ...

více článků
Nejčtenější

Zařazení zaměstnance do platové třídy po novele 2020

30.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 1. 2020 došlo ke změnám v katalogu práci ve veřejných službách a správě a kromě jiného i pro profesi uklízeč 1.06.06, kde došlo ke zvýšení rozpětí tříd 1-4. Naši pracovníci do této chvíle byly zařazeny ve 2. třídě. Teď řešíme, zda je nemůžeme eventuálně zařadit i do 4. třídy, kde je uvedeno - obsluha ...

Metodický pokyn CHJ č. 12 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro příspěvkové organizace

23.10.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí - odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydalo jako doporučující vzor směrnic o nastavení finanční kontroly pro příspěvkové organizace územních samosprávných celků, který je možné dále upravit podle svých potřeb.

Platba soukromou platební kartou

25.7.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Veronika Fuková Můžeme proplatit zaměstnanci paragon, který byl placen jeho soukromou platební kartou? Některé PO požadují platby u obchodníků za hotové, protože při platbě kartou jsou spojeny určité výhody pro zaměstnance, např. v Tescu se připisují body apod. Můžeme platby, které jsou placeny ...

Výše příspěvku z FKSP na závodní stravování

11.9.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Platí omezení výše příspěvku z FKSP na stravování zaměstnanců příspěvkové organizace - dříve do výše 50 % hodnoty potravin nebo je to pouze na dohodě zaměstnavatele s odbory formou vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Pokud jde o fond kulturních a sociálních ...

Stravné při home office

13.10.2020, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V současně době se stává home office stále aplikovatelnější formou práce zaměstnanců. Pokud jde o stravenky při této formě zapojení zaměstnance do pracovního procesu, ve značné míře panuje shoda v tom, že s jejich poskytování problém nebude, pokud tento benefit má zaměstnavatel - v našem případě PO ÚSC ...

Co přináší stravenkový paušál

14.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Už příští rok bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Reklama se ziskem pro neziskovky

9.12.2020, On-line, Vít Baloušek

Díky kreativní komunikaci, která zaujme cílovou skupinu na první pohled, můžete získat cenné (nejen) finanční zdroje. Na tomto webináři Vám poradíme, jak vytvářet komunikační strategii, která přitáhne dárce a sponzory.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.11.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH
Kurzy měn 23.11.2020
 1 EUR26,31 CZK (-0,03)
 1 USD22,1 CZK (-0,1)
 1 GBP29,59 CZK (+0,13)
 100 RUB29,11 CZK (-0,07)
 100 JPY21,31 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody