dnes je 29.3.2020

Nejnovější

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

27.3.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách další informace pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Krytí fondu investic

27.3.2020, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme příspěvková organizace zřizovaná ÚSC. Peněžní prostředky nám nekryjí zůstatek investičního fondu, víme, že tato povinnost vyplývá z ustanovení § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., účtování 416/648. Je možné k finančním prostředkům na bankovním účtu ...

Úlevy v daňové oblasti se rozšíří

26.3.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na aktuální situaci a v maximální možné míře pomáhají ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav.

Legislativní změny od 9. 3. 2020 do 22. 3. 2020

24.3.2020, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob není posunutý!

23.3.2020, Zdroj: Komora certifikovaných účetních

Tiskové prohlášení z Komory certifikovaných účetních, ve kterém najdete zpřesňující informace z tzv. Liberačního balíčku. Jedním ze zásadních bodů je v současný moment chybně interpretovaný odklad daňového přiznání pro fyzické a právnické osoby.

Příspěvek na technické zhodnocení budovy

23.3.2020, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvková organizace základní škola hradila z neinvestičního příspěvku zřizovatele na činnost organizace v průběhu roku 2019 průběžné náklady na technické zhodnocení budovy v majetku zřizovatele, které v jednotlivých částkách 3x nepřekročilo 40 000 Kč (vždy ...

více článků
Nejčtenější

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Vnitřní kontrolní systém POGarance

19.2.2020, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice k nastavení vnitřního kontrolního systému a výkonu finanční kontroly (dále jen „směrnice“) vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

29.3.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Fond kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce C.II.2.   1.   Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb         a) příděl do fondu - provozní náklad organizace   527 ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor - Kvitance (potvrzení o splnění dluhu)Garance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o splnění dluhu (kvitance) Níže podepsaná společnost: Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 454 se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

263 - CeninyGarance

29.1.2019, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Ceniny se vykazují v rozvaze v položce B.III.15.   1.   Nákup cenin       za ceniny jsou považovány poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní karty a ostatní karty, mají-li ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Reklama se ziskem pro neziskovky - jak si budovat image na veřejnosti

20.5.2020, Praha, Vít Baloušek

Díky kreativní komunikaci, která zaujme cílovou skupinu na první pohled, můžete získat cenné (nejen) finanční zdroje. Poradíme Vám, jak vytvářet komunikační strategii, která přitáhne dárce a sponzory.

Veřejné zakázky pro začátečníky

21.5.2020, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

16.6.2020, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.3.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 27.3.2020
 1 EUR27,3 CZK (-0,25)
 1 USD24,88 CZK (-0,2)
 1 GBP30,43 CZK (+0,27)
 100 RUB31,6 CZK (-0,68)
 100 JPY22,87 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody