dnes je 3.3.2021

Nejnovější

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřebGarance

3.3.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eliška Hryzláková Vnitřní směrnice č. ……../2021 Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb Vydáno: Účinnost: Statutární zástupce: ………………, ředitel Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Schvalování účetní závěrkyGarance

2.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Organizační uspořádání účetní jednotky : ÚSC XXXXXXXXXXXX Označení: Schvalování účetní závěrky ÚSC - (města. resp. obce; resp. kraje dále jen ÚSC) Označení: Zpracoval: Kontroloval: interní auditor Platnost: Závaznost: dotčení zaměstnanci a orgány Datum vydání : Vydává: Odbor ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Potravinové balíčky z FKSP

2.3.2021, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je možné čerpat z FKSP na nákup potravinového balíčku a pokud ano jsou nějaká pravidla? Ing. Alena Čechová Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb lze provést jen v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. V platném znění. Tento předpis vyjmenovává v § 4 - § 14 možnosti, na něž lze prostředky fondu ...

Řízení rizik v malých POGarance

1.3.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice nastavuje základní vztahy, kompetence a odpovědnosti v oblasti řízení rizik příspěvkové organizace (dále i PO) v rámci finanční kontroly.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2018

Přílohy směrnice řízení rizik v malých POGarance

1.3.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zpracování byl využit vzor Karty rizika z Metodického pokynu č. 11 z 31. 3. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, který byl přiměřeně upraven.

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující čerpání mateřské a rodičovské dovolenéGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující čerpání mateřské a rodičovské dovolené Zaměstnavatel ………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ……………………………. vydává tento vnitřní předpis upravující postup při čerpání mateřské a rodičovské dovolené zaměstnanců. 1. ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Pracovní řádGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Pracovní řád Název a sídlo zaměstnavatele .......................................................................................... Podle § 306 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace (působí-li u zaměstnavatele odborová ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zkrácení pracovní dobyGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zkrácení pracovní doby Zaměstnavatel …………..(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený …………… Podle § 305 ZP a § 79 odst. 3 ZP vydávám tento vnitřní předpis ke zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy. 1. Délku pracovní doby stanovím v souladu ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahuGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahu Zaměstnavatel ………………………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ………….. upravuje povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahu. 1. Povinnosti ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020

Vnitřní předpis upravující zapůjčení platební karty pro úhradu cestovních výdajů na pracovní cestěGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis upravující zapůjčení platební karty pro úhradu cestovních výdajů na pracovní cestě Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ………… vydává tento vnitřní předpis upravující zapůjčení platební karty pro úhradu cestovních výdajů na ...

více článků
Nejčtenější

Co přináší stravenkový paušál

14.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Už příští rok bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích.

Účtování přijatých faktur

12.7.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Veronika Fuková Jak správně zaúčtovat došlé faktury? Běžně účtujeme v příspěvkové organizaci přijatou fakturu v den, kdy přijde do organizace, popřípadě až je faktura ověřená a projde vnitřní kontrolou. Datum provedení vnitřní kontroly bývá zpravidla ve stejný den, kdy faktura přijde. Takže pokud ...

Stravenkový paušál a FKSP

27.10.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO zřízená obcí. Zaměstnancům poskytujeme stravenky, na které částečně přispíváme ze svého FKSP. Od příštího roku se chystá stravenkový paušál. Bude možné část stravenkového paušálu hradit také z FKSP? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV V současné době stále platí ustanovení vyhlášky č. 114/2002 ...

Správné zaúčtování ochranných pracovních pomůcekGarance

15.10.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Čechová Jsme příspěvková organizace ZŠ. Jak správně zaúčtovat ochranné pracovní pomůcky zakoupené pro zaměstnance? Na účet 501 nebo na účet 527? Podle mého názoru se jedná o spotřebu materiálu – ochranných pracovních pomůcek (tedy analytický účet). Pokud by byly pracovní pomůcky poskytovány ...

Zařazení zaměstnance do platové třídy po novele 2020

30.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 1. 2020 došlo ke změnám v katalogu práci ve veřejných službách a správě a kromě jiného i pro profesi uklízeč 1.06.06, kde došlo ke zvýšení rozpětí tříd 1-4. Naši pracovníci do této chvíle byly zařazeny ve 2. třídě. Teď řešíme, zda je nemůžeme eventuálně zařadit i do 4. třídy, kde je uvedeno - obsluha ...

Účtování refundace mzdy a odvodů

12.8.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Čechová Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Zaměstnanec byl předvolán k soudu jako svědek. Vyplnili jsme pro soud, že poskytneme zaměstnanci náhradu mzdy za nutnou dobu (4 hodiny) a budeme požadovat refundaci. Na základě potvrzení soudu máme vystavit fakturu na úhradu proplacené náhrady ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka
Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
5.3.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor
Kurzy měn 2.3.2021
 1 EUR26,14 CZK (+0,07)
 1 USD21,73 CZK (+0,1)
 1 GBP30,24 CZK (+0,11)
 100 RUB29,48 CZK (+0,28)
 100 JPY20,33 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...