dnes je 21.3.2019
Nejnovější

MPSV uvolnilo 80 mil. Kč na obědy dětí ve školním roce 2019/2020

21.3.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách, pokračuje již pátým rokem. Do aktuální výzvy Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP) se mohou přihlásit všechny kraje ČR, včetně hl. m. Prahy. Pro školní rok ...

Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38i ZDPGarance

20.3.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážku daně nebo zálohy na daň provádí pod svojí vlastní majetkovou odpovědností plátce daně. V § 38i ZDP je vymezen postup při případném sražení vyšší nebo nižší zálohy na daň nebo daně, než je stanoveno, a při poskytnutí nižšího nebo vyššího daňového…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Revitalizace zahrady - účtování

20.3.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřizovaná ÚSC. Z fondu investic, ale z neinvestiční části máme povoleno čerpání na revitalizaci zahrady ve výši 212 000 Kč. Z toho: Zahradní úpravy budou stát 190 000 Kč - pouze zahradní úpravy (žádné stavební práce). Projekt bude stát 22 000 Kč. ...

Výpočet vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani

19.3.2019, Zdroj: Finanční správa

Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely uplatnění slevy na manžela upozorňuje na rozdílný způsob započítávání příjmů ze zaměstnání a…

Opravy chybného účtování

19.3.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2017 a 2018 se účtovaly odpisy transferů chybně. na účet 401/416 se účtovaly odpisy i za majetek pořízený z transferu a následně na účet 551/403 ve výši odpisů majetku pořízených z transferu. Neuvědomili jsme si, že se musí snížit účet 401/416 o odpisy ...

Daňové přiznání můžete podat i v menších obcích

19.3.2019, Zdroj: Finanční správa

Na odevzdání přiznání zbývá již jen necelých 14 dní a i proto tento týden navštíví zaměstnanci Finanční správy v rámci výjezdů do obcí největší počet míst, aby lidem pomohli vyplnit a odevzdat daňová přiznání i tam, kde nejsou sídla finančních úřadů.

Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obceGarance

18.3.2019, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce s rozhodujícím oprávněním v oblasti samostatné působnosti si zřizuje výbory jako své přípravné, poradní, iniciativní a kontrolní orgány, přičemž mezi povinně zřizované výbory u obcí patří kontrolní a finanční výbor,…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtování o pohledávce

18.3.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme státní příspěvková organizace zřízená MKČR, která účtuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Při změně metody oceňování jsme vytvořili opravnou položku k pohledávce následovně: Celková pohledávka ve výši 350 000 Kč zaúčtováno - 556/194 220 000 Kč a 406/194 130 ...

Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

15.3.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Změny daňových předpisů

15.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změn v oblasti DPH, daní z příjmů a dalších daní byly schváleny Poslaneckou sněmovnou. S účinností daňového balíčku se počítá od 1. dubna 2019 za předpokladu, že novelu podepíše pan prezident a bude zveřejněna ve Sbírce zákonů do 31. 3. 2019. ...

více článků
Nejčtenější

Daň z příjmů u spolkůGarance

3.10.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2018Garance

25.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2018, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2018. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus
více článků
Účetnictví NO profi LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.3.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za únor
Kurzy měn 19.3.2019
 1 EUR25,6 CZK (-0,01)
 1 USD22,54 CZK (-0,03)
 1 GBP29,93 CZK (+0,03)
 100 RUB35,02 CZK (-0,1)
 100 JPY20,23 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody