dnes je 18.8.2022

Nejnovější

Nová vlna dotací z OPŽP

18.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Příspěvek na nové čistírny odpadních vod, včetně domovních čistíren pro jednotlivé domy, nebo na jejich modernizaci, výstavbu vodovodů, kanalizace a úpraven pitné vody, nabízí právě otevřené výzvy z nového Operačního programu Životní…

Pracovní poměr na dobu určitou

17.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace a máme kolegyni, která má uzavřenou smlouvu na dobu určitou do 28. 2. 2023. Nyní je těhotná a příští rok už bude na mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené. Jakým způsobem bychom měli ukončit její pracovní poměr právě k 28. 2. 2023? Respektive, co máme udělat proto, ...

Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

17.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje na správné vyplnění e-mailu v souvislosti s předáváním účetních závěrek prostřednictvím správce daně rejstříkovému soudu.

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

15.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi přichází na začátku školního roku.

Nákupy přes internetové obchody v PO

15.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace zřizovaná městem (divadlo) a naši zaměstnanci nakupují zboží pro potřeby naší organizace přes internetové obchody. Můžeme jako příspěvková organizace přijmout prodejní doklad, který nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu ani faktur (neobsahuje naše identifikační údaje ...

Účtování poštovních služeb Kreditem PostBox

12.8.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO zřízená krajem. Jak účtovat poštovní služby Kreditem PostBox? Doposud se daná služba, protože se využívaly i poštovní známky, účtovala celá na 518/263. Známky jsme ale přestali využívat a poštovné platíme formou podepsané dohody o úhradě cen poštovních služeb Kreditem PostBox, kde se dobíjí a ...

Prezident vetoval zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

12.8.2022, Zdroj: Hrad

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a v pondělí 8. 8. vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní…

FKSP a veřejné zakázky

9.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Rozhodli jsme se, na základě průzkumu trhu, že našim zaměstnancům objednáme v hotelu nedaleko našeho místa působení poukázku v hodnotě 3 000 Kč na službu daného hotelu k postupnému čerpání do dvanácti měsíců. Bude to placeno z FKSP a účel je dle § 8 na rekreaci. Hotel poskytuje svým hostům ubytování, ...

Zápůjčky pro zaměstnance hrazené z FKSP

8.8.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace a poskytujeme zaměstnancům zápůjčky z FKSP na nákup vybavení domácnosti a na koupi bytu. Mají být faktury vystaveny na adresu zaměstnance nebo organizace? Ing. Eliška Hryzláková Faktury budou vystaveny na jméno zaměstnance. Protože finanční prostředky z poskytnuté zápůjčky ...

Účtování o zálohách na energie

8.8.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak účtovat faktury za energie, kdy je zaplacena záloha a v konečné faktuře je přeplatek, který nám Veolia následující měsíc vrací? Jak se tento přeplatek účtuje? Ing. Miroslav Brabec Vyúčtování záloh za energie není složité. Nejlépe asi bude toto vyúčtování ukázat na jednoduchém příkladu: a) Poskytnutí ...

více článků
Nejčtenější

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetekGarance

10.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Drobný dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v rozvaze v položce A.II.6.    1.    Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku                a) nákup na fakturu    558   321    dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.   b) úhrada ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Spotřební materiálGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřební materiál představuje i v organizacích veřejného sektoru položky aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA       I   01   Produkty zemědělství a myslivosti ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová SMĚRNICE O OBĚHU (ÚČETNÍCH) DOKLADŮ Územního samosprávného celku Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………… ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.   Text   MD   D   Poznámka           Fond kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce C.II.2.   1.   Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb         a) příděl do fondu – provozní náklad organizace   527   412   – 2 % z ročního objemu nákladů ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Metodika sestavení rozpočtuGarance

5.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová METODIKA SESTAVENÍ ROZPOČTU Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Cestovní náhrady

5.9.2022, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Zaměříme se třeba na vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty, kdy musí zaměstnavatelé řešit kromě poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Např. jak ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance určit stát, ve kterém je nutné odvést daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí), nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá zaměstnavateli v zahraničí vznik stálé provozovny apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

FKSP pro příspěvkové organizace

13.9.2022, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Přihlaste se na on-line seminář a během několika hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu.

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP

30.9.2022, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější z nich a také Vás upozorní na časté chyby.

Konference Efektivní mzdový systém

18.10.2022, Praha, Mgr. Tomáš Liškutín, Ing. Jana Bršťáková

Jak nastavit mzdový systém, aby motivoval jednotlivé kategorie zaměstnanců, byl akceptovatelný pro zaměstnavatele a byl z pohledu pracovního práva bez chybičky? S těmito otázkami si můžete týdny lámat hlavu, potom experimentovat a opravovat, anebo využít dlouholetých zkušeností našich odborníků a vytvořit funkční a efektivní systém odměňování ve vaší firmě.

Příspěvky na stravné z FKSP

27.10.2022, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Naše zkušená lektorka ochotně zodpoví Vaše dotazy k problematice příspěvků na stravné z FKSP.

Účetnictví NO profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek 1.2.2022 -
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví 1.1.2022 -
Zákon 128/2000 Sb. o obcích 1.2.2022 -
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2021 -
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů 1.7.2022 1.7.2023
Zákon 235/2004 Sb. o DPH 1.7.2022 -
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.6.2021 -
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí 1.1.2021 1.1.2024, 1.7.2023
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2022 -
Vyhláška 504/2002 Sb. o účetnictví 1.1.2017 -
Vyhláška 325/2015 Sb. o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 218/2000 Sb. o zákon o rozpočtových pravidlech 1.1.2022 -

Právo

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.8.2022 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za červenec

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 17.8.2022
 1 EUR24,57 CZK (+0,03)
 1 USD24,17 CZK (-0,05)
 1 GBP29,17 CZK (+0,03)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY17,88 CZK (-0,15)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 (od 14. května 2022) 37,10 Kč/l (44,50 Kč/l)
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...