dnes je 25.5.2019
Nejnovější

MF představilo novelu daňového řádu

24.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní přináší novela daňového řádu, kterou Ministerstvo financí zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení.

Pravidla pro poskytování příspěvků z FKSP

24.5.2019, JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO, v zásadách pro používání FKSP máme uvedeno: "Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění budou poskytovány po odpracování nejméně 1 roku." Může být tato doba nutná k nároku na vyplácení příspěvku brána jako diskriminace? JUDr. František Muška ...

Účetní konsolidace státu - Konsolidační manuál

23.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku zveřejnilo Konsolidační manuál.

Legislativní změny od 13. 5. 2019 do 19. 5. 2019

21.5.2019, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Mzdový list - příspěvek na oběd z FKSP

20.5.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně vykazovat příspěvek zaměstnavatele z FKSP na oběd pro zaměstnance? Jsme základní škola s vlastní školní jídelnou a přispíváme zaměstnancům 9 Kč na oběd z FKSP. Na školení byla diskutovaná tato problematika a bylo nám doporučeno částku příspěvku ...

Možnosti získání nepotřebného státního majetku

16.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

ÚZSVM informuje obce a kraje o možnostech získání nepotřebného státního majetku. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve spolupráci s Ministerstvem financí vytvořil informační materiál, který jednoduchou a přehlednou formou seznamuje ...

Účtování o preventivních prohlídkách

16.5.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme základní škola. Máme smluvního lékaře. Preventivní prohlídka se účtuje na 527? Výpis z lékařské dokumentace od jiného lékaře (pro účely provedení preventivní prohlídky u smluvního lékaře) je také na účet 527 nebo jinde? Mají zaměstnanci nárok na proplacení? ...

Dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších činností dle GDPRGarance

15.5.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších činností byl vyhotoven při znalosti výkladových stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů a komentářové literatury týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

IS o platech

15.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách informace o sběru dat do ISP. Sběr dat za 1. pololetí roku 2019 proběhne od 1. července do 5. srpna 2019. Předkladatelé jsou správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy. Předávají do ISP ...

Sněmovna schválila změnu zákona o služebním poměru

14.5.2019, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Poslanecká sněmovna schválila 10. května 2019 novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Policisté či hasiči získají možnost přivydělat si mimo služební poměr a díky návrhu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) i možnost zvýšení platu ...

více článků
Nejčtenější

Daň z příjmů u spolkůGarance

3.10.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Řízení rizikGarance

22.2.2019, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název příspěvkové organizace Směrnice   Řízení rizik   Číslo jednací:   Zpracoval: Tituly, jméno a příjmení   Kontroloval:Tituly, jméno a příjmení   Schválil:Tituly, jméno a příjmení         Datum vydání:     Datum účinnosti:   Tato směrnice - ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

17.6.2019, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Veřejné zakázky pro začátečníky

9.9.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Účetnictví NO profi LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
27.5.2019 - podání přiznání k DPH za duben (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.5.2019
 1 EUR25,83 CZK (+0,01)
 1 USD23,09 CZK (-0,08)
 1 GBP29,25 CZK (-0,05)
 100 RUB35,81 CZK (-0,01)
 100 JPY21,07 CZK (+0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody