dnes je 24.7.2019
Nejnovější

Legislativní změny od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019

23.7.2019, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Vláda rozhodla o jednodušší likvidaci právnických osob

22.7.2019, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer

Vláda dne 15. 7. 2019 na svém zasedání schválila novelu nařízení o Obchodním věstníku, jejímž cílem je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob.

Mzdový list a nepeněžní plnění

22.7.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zpracovat do mzdových listů nepeněžní plnění nedaňové, když z fksp máme předplatné (permanentky) do divadla? - faktura na částku 7439 Kč/rok, - máme 72 zaměstnanců: a) 7439:72=103,22 na každého zaměstnance? Ale ne všichni skutečně půjdou do divadla, počet ...

Výměna kotelny - technické zhodnocení nebo oprava?

19.7.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřízená ÚSC. V důsledku nevyhovujícího stavu kotelny nechá naše organizace zpracovat projektovou dokumentaci na výměnu kotelny za rovnocennou (se změnou parametrů pouze v důsledku přirozeného technického pokroku). Jak správně zaúčtovat projektovou ...

Informace MŠMT k vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě

19.7.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých webových stránkách materiál pro školy k vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě.

Nespolehlivá osoba DPH

18.7.2019, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci k aplikaci institutu nespolehlivé osoby. Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění ...

Příklad výkazu zisku a ztráty sestavený ve zkráceném rozsahuGarance

17.7.2019, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf Výkaz zisku a ztráty sestavený ve zkráceném rozsahu   (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/20012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) ke dni 31.12.20.. (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Příklad rozvahy ve zkráceném rozsahuGarance

17.7.2019, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf Rozvaha ve zkráceném rozsahu (dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) (v tis. Kč) Název účetní jednotky ………………………………………………………………………… IČ ………………… se sídlem……………… ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Osobní konto zaměstnance - nákup zdravotní obuvi

17.7.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO a zaměstnanci mají osobní konto v hodnotě 2 000 Kč. To čerpají na zdravotní obuv v prodejně "Pracovní oděvy". Musí se zdanit ve mzdě? Ing. Růžena Klímová Pro správnou odpověď je nutné přesně uvést, co se míní osobním kontem. Pokud se nejedná o flexi ...

Nárok na odpočet DPHGarance

16.7.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním právem plátce (nikoliv povinností) je nárok na odpočet daně. Pokud plátce své právo na odpočet daně neuplatní, nejedná se o porušení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”). Neziskový subjekt,…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
více článků
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2018Garance

25.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2018, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2018. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

8.8.2019, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Veřejné zakázky pro začátečníky

9.9.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.7.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 23.7.2019
 1 EUR25,55 CZK (+0,02)
 1 USD22,87 CZK (+0,1)
 1 GBP28,44 CZK (+0,06)
 100 RUB36,21 CZK (+0,07)
 100 JPY21,15 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody