dnes je 24.8.2019
Nejnovější

Posílení rozpočtu rezortu školství

23.8.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Rezort školství získá v roce 2020 další více než 1 mld. Kč. O další 1 mld. Kč zejména na platy v regionálním školství a 30 mil. Kč na program obědů pro děti ze sociálně nejslabších rodin se oproti předběžnému plánu zvýší rozpočet MŠMT, dohodli se na pondělním ...

Učtování vykázané zdravotní péče

23.8.2019, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se zdravotní pojišťovnou máme uzavřen dodatek o vykazování zdravotní péče na paušál 90 000 Kč/měsíc. Skutečně poskytnutá zdravotní péče je ve výši 108 000 Kč/měsíc. Dostaneme k zaúčtování fakturu znějící na částku 108 000 Kč, zdravotní pojišťovně je odeslána ...

Příspěvky z FKSP pro zaměstnance

21.8.2019, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme příspěvková organizace. Je možné dát každému zaměstnanci z FKSP 2 000 Kč na masáže, 3 000 Kč na plavání, 3 000 Kč na vitamíny a 3 000 Kč na fitness? Pokud je masáž do 2 000 Kč, tak se tato částka nezdaňuje? Plavání, fitness ani vitamíny se nezdaňují vůbec? ...

Úhrada dopravného z FKSP

21.8.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřízená krajem. Čerpáme z FKSP na nepeněžní dar našemu zaměstnanci k jeho výročí částku 2 000 Kč. Dar jsme pořídili na e-shopu a částka 2 000 Kč obsahuje kromě daru také dopravné. Je možné v tomto případě čerpat z FKSP i na dopravné? Ing. Veronika ...

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

20.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách dokumenty k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

Předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci OP Zaměstnanost

19.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Výzva Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Přefakturace el. energie a vody

19.8.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme příspěvková organizace. V našem zařízení právě probíhá rekonstrukce budovy, kde v současné době působí jen stavební firma provádějící rekonstrukci. Jakým způsobem řešit vyúčtování vody a el. energie vůči stavební firmě? Fakturu za energie zaúčtujeme ...

Stravenkový paušál místo stravenek

16.8.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Možnost používat peníze namísto dnešních stravenek. Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která podnikatelům i zaměstnancům umožní používat daňové zvýhodnění na stravování novým a jednodušším způsobem.

Prodej nepotřebného DDHM

16.8.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše příspěvková organizace se rozhodla, že prodá DDHM Notebook Lenovo zakoupený v roce 2013. Důvod rozhodnutí: pro nepotřebnost. Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Ocenění zřejmě nemůžeme udělat v reálné hodnotě. Máme k tomuto rozhodnutí vytvořit ...

MŠMT aktualizuje Metodický výklad k odměňování ve školách

15.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro snadnější orientaci v odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací připravuje MŠMT aktualizaci příslušného Metodického výkladu.

více článků
Nejčtenější

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Řízení rizikGarance

22.2.2019, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název příspěvkové organizace Směrnice   Řízení rizik   Číslo jednací:   Zpracoval: Tituly, jméno a příjmení   Kontroloval:Tituly, jméno a příjmení   Schválil:Tituly, jméno a příjmení         Datum vydání:     Datum účinnosti:   Tato směrnice - ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2018Garance

25.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2018, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2018. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro začátečníky

9.9.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

30.9.2019, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
26.8.2019 - podání přiznání k DPH za červenec

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 23.8.2019
 1 EUR25,77 CZK (-0,01)
 1 USD23,27 CZK (+0,02)
 1 GBP28,47 CZK (+0,19)
 100 RUB35,3 CZK (-0,14)
 100 JPY21,87 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody