dnes je 17.9.2019
Nejnovější

Pravidelné pracoviště a místo výkonu práceGarance

17.9.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních podmínek správného vyčíslení nároku zaměstnance na cestovní náhrady je určení pravidelného pracoviště a místa výkonu práce. Tyto dva pojmy vymezené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP”), jsou v praxi občas chybně vykládány…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Parlament schválil start další fáze EET

16.9.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Parlament v pátek schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a významným způsobem snižuje DPH na ...

Technické zhodnocení stavby

16.9.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na turistické základně jsme budovali dvě nové sprchy. Práce byla pořízena dodavatelsky a materiál jsme pro dodavatele zakoupili. Fakturu za práce i materiál jsme zaúčtovali na účet 042/241,261. V současné době jsou už sprchy hotové a budeme účtovat technické ...

Metodický pokyn k řízení rizik spojených s hospodařením obce

13.9.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách Metodický pokyn CHJ č. 7 - Řízení rizik spojených s hospodařením.

Úhrada léčebné fototerapie z FKSP

13.9.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřízená krajem. Z FKSP bychom chtěli zaměstnankyni uhradit léčebnou fototerapii (problémy s kůží, není to estetický zákrok, ale léčebný) prováděnou zdravotnickým zařízením, ale nehrazenou pojišťovnou. Zařadili bychom to do stejné kategorie jako čerpání ...

Zaměstnanci - zaměstnávání cizinců příspěvkovými organizacemiGarance

12.9.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době celá řada tuzemských zaměstnavatelů v podnikatelské, ale i v příspěvkové sféře zaměstnává zahraniční osoby. Nejedná se pouze o cizince, kteří jsou zaměstnanci tuzemských zaměstnavatelů, ale také o zaměstnance zahraničních organizací, kteří byli…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Legislativní změny od 26. 8. 2019 do 8. 9. 2019

10.9.2019, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Prodej zbylého jídla ve školní jídelně

9.9.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme škola, PO. Máme vlastní jídelnu, vaříme pro žáky, zaměstnance a pro cizí. Můžeme prodávat "zbytková jídla" zaměstnancům? Finanční normativ na obědy je 30 Kč. Mohu zbytkové obědy prodávat za 15 Kč? Ing. Veronika Fuková Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním ...

Registrace osob identifikovaných k DPHGarance

6.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku zaplatit, ale nemá…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

5.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí, která jsou upravena v samostatném § 56a ZDPH, se již několik let nijak významně nemění. Poslední významnější změna v tomto ustanovení byla provedena novelou zákona č. 80/20019 Sb. účinnou k 1. 4. 2019, a to rozšířením…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
více článků
Nejčtenější

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2018Garance

25.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2018, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2018. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Kvitance (potvrzení o splnění dluhu)Garance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o splnění dluhu (kvitance) Níže podepsaná společnost: Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 454 se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

30.9.2019, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Veřejné zakázky pro začátečníky

16.10.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
17.9.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 16.9.2019
 1 EUR25,88 CZK (+0,04)
 1 USD23,46 CZK (+0,18)
 1 GBP29,24 CZK (+0,24)
 100 RUB36,64 CZK (+0,35)
 100 JPY21,76 CZK (+0,2)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody