dnes je 1.6.2020

Nejnovější

Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

1.6.2020, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019

Opravy a doplňování účetních záznamůGarance

1.6.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rektifikovat (opravit) znamená napravit něco, co nebylo správné. Chyby v účetních záznamech mohou vznikat jak z důvodu selhání lidského faktoru (nepozornost, neznalost, opomenutí aj.), tak i z jiných objektivních příčin (nepřesné, neúplné nebo nesprávné…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Daňový balíček přinese stravenkovou revoluci i vyšší příjmy pro obce

1.6.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory v oblasti zdanění příjmů z ...

Příspěvek z FKSP na rekreaci - zálohová faktura

1.6.2020, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytujeme pro zaměstnance příspěvek na rekreaci dle pravidel čerpání FKSP. Je možné uhradit z FKSP nejprve zálohovou fakturu, která je na celou částku za rekreační pobyt zaměstnance a až po pobytu dostaneme k vyúčtování zálohy daňový doklad za pobyt, který je ...

Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

28.5.2020, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatek za vedení Příplatkem za vedení ( § 124 ZP ) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce: 1. vedoucích zaměstnanců, 2. zaměstnanců, kteří vedoucí zaměstnance zastupují, a 3. zaměstnanců, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci ani jejich ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018

Účtování nových matrací

28.5.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřízená ÚSC. Po určité době obměňujeme nakoupené matrace na lůžka pro klienty. Matrace byly dříve buď nakupovány zvlášť nebo jako součást lůžek. Je nutné pořizované matrace účtovat jako majetek nebo lze tyto matrace účtovat jako materiál případně jako ...

PohledávkyGarance

27.5.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávka je právo věřitele žádat určité plnění (například peníze, věci nebo služby) na dlužníkovi. Povinnost dlužníka k plnění se nazývá dluh (závazek).

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2018 | 2017

Zrušený zájezd a příspěvek na rekreaci z FKSP

26.5.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

V důsledku mimořádných opatření není možné uskutečnit plánované rekreace. Jakým způsobem máme řešit v organizaci příspěvek z FKSP na rekreaci, když byl celý zájezd uhrazen naší organizací v únoru, zaměstnanec uhradil na účet FKSP cenu zájezdu sníženou o ...

Další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června

26.5.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, který představil ministr školství již 14. dubna 2020, vláda na včerejším jednání schválila další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června.

více článků
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

20.1.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

5.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí, která jsou upravena v samostatném § 56a ZDPH, se již několik let nijak významně nemění. Poslední významnější změna v tomto ustanovení byla provedena novelou zákona č. 80/20019 Sb. účinnou k 1. 4. 2019, a to rozšířením…

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

FKSPGarance

17.2.2020, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

16.6.2020, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Veřejné zakázky pro začátečníky

22.9.2020, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Reklama se ziskem pro neziskovky - jak si budovat image na veřejnosti

9.12.2020, Praha, Vít Baloušek

Díky kreativní komunikaci, která zaujme cílovou skupinu na první pohled, můžete získat cenné (nejen) finanční zdroje. Poradíme Vám, jak vytvářet komunikační strategii, která přitáhne dárce a sponzory.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
1.6.2020 - odeslání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2019 příslušné správě sociálního zabezpečení

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 1.6.2020
 1 EUR26,86 CZK (-0,05)
 1 USD24,16 CZK (-0)
 1 GBP29,96 CZK (+0,08)
 100 RUB34,69 CZK (+0,38)
 100 JPY22,43 CZK (-0,12)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody