Účetnictví NO profi

Účetnictví NO Start Účetnictví NO profi Účetnictví NO profi plus Účetnictví NO profi super EDUsvětNO Plus
Účetnictví NO profi
EDUsvětNO Plus
Účetnictví NO Plus
Zpravodajství pro účetní v nevýdělečných organizacích
Knihovna odborných článků, příkladů a vzorů s garancí
Rozšířená knihovna Účetnictví NO profi PLUS
Právní předpisy
Právní judikatura soudů
Vzory směrnic
Vzory směrnic pro školy
Databáze zodpovězených dotazů z praxe neziskových organizací
3 brožury (v pdf souboru) s problematikou příspěvkových organizací
Odpovědní servis (4 dotazy za předplatné období)
Odpovědní servis
Vzdělávání (záznamy on-line seminářů)
Vzdělávání (on-line semináře LIVE)
Finanční zpravodaj
E-mailové noviny pro účetní v NO
Počet licencí 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel 1 uživatel
Cena* 3 798,- Kč 9 990,- Kč 14 490,- Kč 15 690,- Kč 14 490,- Kč 19 680,- Kč
* Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši
Přejít k objednávce Podmínky předplatného