Obsah

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.9.2023 - úhrada DPH za srpen
Kurzy měn 22.9.2023
 1 EUR24,39 CZK (-0,05)
 1 USD22,9 CZK (-0,08)
 1 GBP28,08 CZK (-0,1)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,44 CZK (-0,09)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 34,40 Kč/l od 1. 7. 2023
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek 16.7.2023 -
Návrh nového zákona o účetnictví - Pracovní verze
Důvodová zpráva
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví 1.1.2022 -
Zákon 128/2000 Sb. o obcích 1.7.2023 1.1.2024
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2023 -
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů - 23.9.2023, 1.10.2023, 1.1.2024
Zákon 235/2004 Sb. o DPH 1.1.2023 1.1.2024
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.1.2023 -
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí 1.1.2021 1.1.2024, 1.1.2025
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2022 -
Vyhláška 504/2002 Sb. o účetnictví 1.1.2017 -
Vyhláška 325/2015 Sb. o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 218/2000 Sb. o zákon o rozpočtových pravidlech 26.8.2023 1.1.2024

Pod číslem D-59 vydalo GFŘ aktualizovaný výklad k daním z příjmů, který od 1. 1. 2023 nahradil dosavadní pokyn D-22. Oproti Pokynu D-22 je Pokyn D-59 spíše upřesněním stávající legislativy a nepřináší zásadní změny v aplikaci ZDP.

Právo

 

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.?

Pak je on-line kniha "Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace" určena právě pro Vás!

Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. On-line publikace každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že účtujete správně!

Výhody pro Vás:

1.     snadná orientace a přehlednost,
2.     do on-line publikace můžete vstoupit kdykoliv a odkudkoliv, pokud jste on-line,
3.     přístup k aktuálním právním předpisům týkajícím se nejen účetnictví,
4.     fulltextové vyhledávání,
5.     hyperlinkové odkazy na právní předpisy,
6.     příslušnou kapitolu si můžete vytisknout,
7.     odkazy na České účetní standardy (ČÚS),
8.     rozvaha - způsoby vykazování.

ZDARMA získáte:

  • odpovědní  servis - poradenství v rámci aktualizačního servisu k příručce, Váš odborný dotaz z oblasti účetnictví příspěvkových organizací zodpoví naši autoři do 3 týdnů.

Co je obsahem:

1.     Směrná účtová osnova
2.     České účetní standardy (ČÚS) - přehled
3.     Cestovní náhrady - tabulky
4.     Minimální mzda, platové tarify, daňové tabulky
5.     Účetní souvztažnosti dle jednotlivých účtů směrné účtové osnovy

  • Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky
  • Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky
  • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování
  • Účtová třída 5 - Náklady
  • Účtová třída 6 - Výnosy
  • Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

Přejít na objednávku