dnes je 23.7.2024

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.?

Pak je on-line kniha "Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace" určena právě pro Vás!

Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. On-line publikace každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že účtujete správně!

Výhody pro Vás:

1.     snadná orientace a přehlednost,
2.     do on-line publikace můžete vstoupit kdykoliv a odkudkoliv, pokud jste on-line,
3.     přístup k aktuálním právním předpisům týkajícím se nejen účetnictví,
4.     fulltextové vyhledávání,
5.     hyperlinkové odkazy na právní předpisy,
6.     příslušnou kapitolu si můžete vytisknout,
7.     odkazy na České účetní standardy (ČÚS),
8.     rozvaha - způsoby vykazování.

ZDARMA získáte:

  • odpovědní  servis - poradenství v rámci aktualizačního servisu k příručce, Váš odborný dotaz z oblasti účetnictví příspěvkových organizací zodpoví naši autoři do 3 týdnů.

Co je obsahem:

1.     Směrná účtová osnova
2.     České účetní standardy (ČÚS) - přehled
3.     Cestovní náhrady - tabulky
4.     Minimální mzda, platové tarify, daňové tabulky
5.     Účetní souvztažnosti dle jednotlivých účtů směrné účtové osnovy

  • Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky
  • Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky
  • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování
  • Účtová třída 5 - Náklady
  • Účtová třída 6 - Výnosy
  • Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

Přejít na objednávku

 
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.7.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.7.2024
 1 EUR25,24 CZK (-0,01)
 1 USD23,19 CZK (-0,01)
 1 GBP29,97 CZK (+0,01)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,78 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1.1.2024 -
Návrh nového zákona o účetnictví - Pracovní verze
Důvodová zpráva
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 1.1.2024 -
Zákon 128/2000 Sb., o obcích 1.7.2024 1.1.2026, 1.1.2025
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2023 -
Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů 19.7.2024 1.1.2025
Zákon 235/2004 Sb., o DPH 1.1.2024 -
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.1.2024 -
Zákon 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 1.7.2024 1.1.2025
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2024 -
Vyhláška 504/2002 Sb., o účetnictví 1.1.2024 -
Vyhláška 325/2015 Sb., o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 218/2000 Sb., o zákon o rozpočtových pravidlech 1.1.2024 -
Nahrávám...
Nahrávám...