dnes je 23.7.2024

Cestovní náhrady - přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnanceGarance

22.7.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce připouští možnost přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance před nástupem výkonu práce anebo po ukončení výkonu práce.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Milostivé léto u VZP

19.7.2024, Zdroj: VZP

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří mají dluh na pojistném a penále, které je vymáhané v daňové exekuci, mohou využít tzv. Milostivého léta IV.

Pronájem nádoby na tříděný odpad

18.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důchody v lednu porostou průměrně o 356 Kč

17.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od začátku příštího roku se opět zvýší všechny důchody, tedy nejen starobní, ale i invalidní a pozůstalostní.

Legislativní změny od 8. 7. 2024 do 14. 7. 2024

16.7.2024, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Složky státu se už nebudou muset nechávat povinně zastupovat ÚZSVM

15.7.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Organizační složky státu zřejmě už nebudou mít povinnost nechat se v právních sporech zastupovat Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Příspěvek na spoření na stáří

15.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek z FKSP na dioptrické brýle

12.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o zaměstnanosti přinese klíčová opatření

12.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, kterou předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Peněžní dar k výročí

11.7.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativní změny od 24. 6. 2024 do 7. 7. 2024

9.7.2024, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Zahraniční pracovní cestyGarance

8.7.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K rozšiřování mezinárodní spolupráce a s tím související zvyšování četnosti zahraničních pracovních cest nedochází pouze v rámci podnikání obchodních společností, ale také v nepodnikatelské sféře. Na rozdíl od obchodních společností však mohou příspěvkové a…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Změny v pracovním právu v 2. polovině roku 2024Garance

8.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Také rok 2024 je bohatý na legislativní změny, pracovní právo nevyjímaje. Proto níže jako obvykle přinášíme přehled dalších přijatých a důležitých změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…

Smlouvy se správcem rozpočtu

8.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o provedení práceGarance

4.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovněprávní vztah založený dohodou o provedení práce je vedle pracovního poměru a pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti jedním ze základních pracovněprávních vztahů, ve kterých se realizuje výkon závislé práce. Dohoda o provedení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Poslanci schválili nový mechanismus valorizace minimální mzdy

2.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanovuje jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

1.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje ve svém § 3 ZP zásadní pravidlo – závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Vedle pracovního poměru jsou základními pracovněprávními vztahy též dohody o…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Legislativní změny s účinností od 1. července

1.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od 1. července 2024 vejdou v účinnost některé legislativní úpravy z dílny MPSV.

Modernizace školství zlepší i podmínky pro odborné vzdělávání

1.7.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zlepšit podmínky pro střední odborné a pomaturitní profesní vzdělávání umožní novely školského a vysokoškolského zákona, které chce předložit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Návrh novely zákona o majetku ČR

28.6.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení návrh novely zákona o majetku České republiky, která zjednoduší a zpřehlední proces převodů nepotřebného nemovitého majetku mezi státem a územními samosprávnými celky (obce a kraje), a posunula jej tak do dalších…

Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správěZáznamGarance

25.6.2024, Ing. Olga Sloupová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:10

Seznámíme Vás srozumitelně a přehledně s kontrolní činností na úseku hospodaření u příspěvkových organizací zřízených územními celky. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou probrány otázky finančního…

Legislativní změny od 10. 6. 2024 do 23. 6. 2024

25.6.2024, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

FKSP a dlouhodobý investiční produktGarance

24.6.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý investiční produkt představuje nový pojem v českém právním řádu, jedná se o alternativní možnost spoření na stáří s daňovými výhodami. Nejedná se však o zbrusu nový finanční produkt, nýbrž o speciální režim pro již zavedené produkty investičního…

Změny konsolidačního balíčku vyšly ve Sbírce zákonů

24.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Avizované změny, které měly opravit a doplnit některé body nové legislativní úpravy, kterou přinesl od roku 2024 tzv. konsolidační balíček, byly definitivně přijaty. Přináší je nový zákon č. 163/2024 Sb., který je (až na výjimky) účinný od 1. 7.…

Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí

21.6.2024, Zdroj: VZP

Než se vydáte na cesty do zahraničí, nezapomeňte na adekvátní zdravotní pojištění.  

MMR poslalo k připomínkám reformu přezkumu veřejných zakázek

20.6.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh reformy přezkumu veřejných zakázek, která má zajistit rychlejší, transparentní a odborné posuzování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže…

Stravování zaměstnanců z pohledu daní a účetnictvíZáznamGarance

20.6.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:22:20

Obsahem webináře je ucelený rozbor možností zaměstnavatele, jak přispívat na stravování zaměstnanců či realizovat stravování ve vlastním zařízení, a to z pohledu zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a souvisejícího…

Stravné při tuzemských pracovních cestách - zvýšené stravovací výdajeGarance

19.6.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednu z největších položek cestovních výdajů tvoří náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné). Jedná se o paušální příspěvek, který slouží ke krytí zvýšených výdajů vznikajících zaměstnanci tím, že se na pracovní cestě stravuje v různých stravovacích…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

18.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:48:52

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Pěšky do školy!

17.6.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora pravidelného a zdravého pohybu dětí a mladých lidí se stala jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zamezení čerpání prostředků z FKSP

17.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtové zatřídění dotací poskytovaných na úhradu paušálních výdajů

14.6.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách stanovisko k rozpočtovému zatřídění dotací poskytovaných na úhradu paušálních výdajů.

Legislativní změny od 27. 5. 2024 do 9. 6. 2024

11.6.2024, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Zásoby v účetnictví příspěvkových organizacíZáznamGarance

11.6.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:57:15

Cílem webináře je podrobně seznámit s problematikou zásob v účetnictví účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Budeme se zabývat nejen obecnými pravidly k postupům účtování o zásobách, ale také oceňováním zásob a jejich…

Střednědobý výhled rozpočtu PO a rozpočet POGarance

10.6.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Město, obec, resp. územní samosprávný celek si pro vybrané činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost si vyžadují samostatnou právní subjektivitu, zřizují příspěvkové organizace, a to zejména k hospodářskému využívání…

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zjednodušuje procesy spojené s náhradní péčí o děti. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém. Novela mimo jiné přinese zvýšení státního příspěvku pro subjekty, které…

Statut fondu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce (města)Garance

7.6.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce (dále jen fond) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce (města) ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Obnova obecního a krajského majetku

7.6.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno pomoci s obnovou obecního a krajského majetku, který poškodily bouřky a vydatný déšť.

Nahrávám...
Nahrávám...