dnes je 10.12.2019
Nejnovější

Lázně - čerpání FKSP

10.12.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřizovaná krajem. Chtěli bychom zaměstnancům pořídit z FKSP poukazy v hodnotě 1 000 Kč do lázní. Jelikož lázně nabízí kromě různých druhů masáží i bazén, koupele apod. Musí být na poukazu uvedena konkrétní procedura, tzn. např. masáže nebo může být na ...

Je instalace nového SW součástí pořizovací ceny?

9.12.2019, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO USC. Uvažujeme o nákupu SW od externího dodavatele. Je vlastní instalace tohoto SW službou nebo je to součást pořizovací ceny SW? My jsme toho názoru, že se jedná o součást pořizovací ceny nakupovaného SW. A přestože je poř. cena SW nižší nežli 60 000 ...

Vedení pokladny

6.12.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme příspěvková organizace zřízená územním samosprávním celkem, nemáme valutovou pokladnu. Naše zaměstnankyně koupila v Itálii publikaci pro účely naší organizace, doklad uhradila vlastní platební kartou v eurech. Lze proplatit zaměstnankyni zahraniční paragon ...

Vánoční večírek z FKSP - faktura

5.12.2019, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěli bychom uhradit vánoční večírek z FKSP. Co nejvhodnějšího by měla obsahovat faktura, aby nebyla "napadnutelná"? Budeme hradit pronájem prostor a raut. Ing. Eliška Hryzláková Tady nevidím žádný problém, na faktuře bude uvedena: cena za pohoštění s ...

více článků
Nejčtenější

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2018Garance

25.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2018, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2018. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka
Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
13.12.2019 - úhrada čtvrtletní či pololetní zálohy na daň z příjmů FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 10.12.2019
 1 EUR25,53 CZK (0)
 1 USD23,04 CZK (-0)
 1 GBP30,36 CZK (+0,04)
 100 RUB36,23 CZK (+0,06)
 100 JPY21,22 CZK (-0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody