Účetnictví NO profi LIVE

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.6.2017
 1 EUR26,24 CZK (-0,05)
 1 USD23,46 CZK (-0,07)
 1 GBP29,88 CZK (-0,06)
 100 RUB39,74 CZK (+0,3)
 100 JPY21 CZK (-0,13)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní

 

Last Minute Semináře

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Odpisy majetkuGarance

27.6.2017, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpisy majetku charakterizují trvalé snížení hodnoty majetku, účtují se do nákladů na SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku, a to maximálně do výše ocenění majetku. Celková výše odpisů představuje oprávky majetku, které jsou korekcí brutto ceny, v níž je…
více Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Použití fondu kulturních a sociálních potřeb

27.6.2017, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V naší příspěvkové organizaci požadují 2 pracovnice příspěvek z FKSP na penzijní připojištění. Ostatní zaměstnanci by tento příspěvek nevyužili a jsou proti. Chtějí fond využít jinak. Můžeme pouze pro dvě pracovnice vyčlenit částku na ...
více

Majetek - dlouhodobý hmotný neodpisovanýGarance

26.6.2017, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro účely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”) (viz § 19 odst. 8 ZoÚ) se mimo jiné majetek člení na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobým se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 1 rok, ostatní…
více Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rámcová smlouva a registr smluv

23.6.2017, JUDr. Dušan Srp Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme PO - škola. zajímá nás problematika registru smluv. Jak je to se smlouvami například za potraviny? Jednotlivé faktury nepřesáhnou 50 000 Kč bez DPH. Takže bez uveřejnění. Musí být ke každému nákupu objednávka? A pokud by byla rámcová ...
více

Účinnost daňových změn

23.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod číslem 170/2017 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace daňových zákonů. Účinnost nastává 15. den po vydání ve Sbírce, tedy 1. července 2017.
více
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.11.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…
více Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
 
více Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016

Fond kulturních a sociálních potřebArchiv

6.6.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., ve…
více Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

10.1.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
více Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodařeníGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
 
více Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Nový občanský zákoník včetně novelizace s účinností od 28.02.2017

Cílem semináře je přehlednou a jasnou formou seznámit posluchače s tím nejdůležitějším, co je obsahem více než tří tisíc paragrafů velkého občanského kodexu. Předneseny budou základní zásady zákony, změny v rodinném a dědickém právu i v majetkových právech.

V rámci semináře se seznámíte se změnami platnými od 28. 2. 2017, které se dotkly desítek paragrafů. Navíc budou zmíněny již známé změny vstupující v platnost k 1. 1. 2018.

Obsah semináře:

 • Předmět úpravy a její základní zásady
 • Osoby - fyzické a právnické osoby, osoba blízká, spotřebitel, podnikatel, zastoupení
 • Věci a jejich rozdělení
 • Právní skutečnosti - právní jednání, právní události, promlčení
 • Základní změny v rodinném a dědickém právu
 • Absolutní majetková práva - věcná práva (vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správa cizího majetku, bytové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví, zástavní a zadržovací právo)
 • Relativní majetková práva - všeobecná ustanovení, obsah, změna a zánik závazků, úrok, závdavek, smluvní pokuta, uznání dluhu
 • Darování, koupě, přenechání věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, licence, zápůjčka)
 • Závazky ze smluv příkazního typu (příkaz, zprostředkování, komise)
 • Dílo
 • Společnost, Tichá společnost
 • Náhrada majetkové a nemajetkové škody
 • Bezdůvodné obohacení
 • Technická novela NOZ
 • Přechodná ustanovení - starý/nový Občanský zákoník
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: