dnes je 5.6.2020

Nejnovější

Čerpání FKSP na kulturu zaměstnanců

5.6.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme příspěvková organizace ZŠ a chceme uspořádat zájezd (návštěvu hradu). Můžeme jednotlivé části zájezdu hradit z FKSP samostatně (např. skupinová jízdenka - vlak, skupinová vstupenka - hrad)? Nebo musíme zájezd pořídit jako celek na fakturu (např. od CK)? ...

Do škol se díky operačnímu programu MŠMT dostalo téměř 60 tisíc počítačů

5.6.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s krizí okolo koronaviru v posledních dvou měsících mapovalo, jak jsou na tom české školy nejen s distanční výukou, ale také se samotnou výpočetní technikou.

Rušení zájezdů s CK a vazba na příspěvek z FKSP

4.6.2020, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO ÚSC. Jak postupovat v případě, že zaměstnankyni byl poskytnut příspěvek z FKSP na dovolenou, která se však z důvodu pandemie neuskutečnila? My jako organizace jsme cestovní kanceláři (agentuře) uhradili plnou cenu zájezdu. Zaměstnankyně v tuto chvíli ...

Sněmovna schválila novelu zákoníku práce

4.6.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákoníku práce připravenou ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.

Legislativní změny od 18. 5. 2020 do 31. 5. 2020

2.6.2020, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

1.6.2020, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019

Opravy a doplňování účetních záznamůGarance

1.6.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rektifikovat (opravit) znamená napravit něco, co nebylo správné. Chyby v účetních záznamech mohou vznikat jak z důvodu selhání lidského faktoru (nepozornost, neznalost, opomenutí aj.), tak i z jiných objektivních příčin (nepřesné, neúplné nebo nesprávné…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Daňový balíček přinese stravenkovou revoluci i vyšší příjmy pro obce

1.6.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory v oblasti zdanění příjmů z ...

Příspěvek z FKSP na rekreaci - zálohová faktura

1.6.2020, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytujeme pro zaměstnance příspěvek na rekreaci dle pravidel čerpání FKSP. Je možné uhradit z FKSP nejprve zálohovou fakturu, která je na celou částku za rekreační pobyt zaměstnance a až po pobytu dostaneme k vyúčtování zálohy daňový doklad za pobyt, který je ...

více článků
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

5.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí, která jsou upravena v samostatném § 56a ZDPH, se již několik let nijak významně nemění. Poslední významnější změna v tomto ustanovení byla provedena novelou zákona č. 80/20019 Sb. účinnou k 1. 4. 2019, a to rozšířením…

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

20.1.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

FKSPGarance

17.2.2020, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro začátečníky

22.9.2020, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

6.10.2020, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Reklama se ziskem pro neziskovky - jak si budovat image na veřejnosti

9.12.2020, Praha, Vít Baloušek

Díky kreativní komunikaci, která zaujme cílovou skupinu na první pohled, můžete získat cenné (nejen) finanční zdroje. Poradíme Vám, jak vytvářet komunikační strategii, která přitáhne dárce a sponzory.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
5.6.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen
Kurzy měn 4.6.2020
 1 EUR26,62 CZK (-0,03)
 1 USD23,66 CZK (-0,15)
 1 GBP29,68 CZK (-0,25)
 100 RUB34,21 CZK (-0,4)
 100 JPY21,73 CZK (-0,2)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody