dnes je 3.4.2020

Nejnovější

Poukázky Flexi Pass z FKSP

3.4.2020, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme příspěvková organizace zřízená městem. Z fksp chceme nakoupit flexipassy v hodnotě 5 000 Kč. Jedná se o nepeněžní plnění pro zaměstnance, osvobozené zároveň i od zdravotního a sociálního pojistného, i od daně z příjmu? Na finančním úřadě nám bylo řečeno, ...

Stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu

3.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

S ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a v návaznosti na související mimořádná opatření vlády a ústředních orgánů státní správy, vydalo MF následující upřesňující stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních…

Program Antivirus k podpoře zaměstnanosti

2.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ...

Pomocný analytický přehledGarance

1.4.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomocný analytický přehled (dále jen „PAP”) je účetní záznam, který obsahuje detailní členění vybraných informací z účetnictví příslušných účetních jednotek.

Pořizování a rozdávání ochranných pomůcek

1.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo Metodickou podporu k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Pořizování a rozdávání ochranných pomůcek.

EET u příspěvkové organizace

1.4.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Budou naše tržby z prodeje vstupenek od 1. 5. 2020 podléhat evidenci? Jsme příspěvková organizace, naším zřizovatelem je obec. Prodáváme vstupenky pouze do našeho zařízení - Městského kulturního střediska (divadlo, plesy, diskotéky, kino, vstupné muzeum, besedy) ...

Informace o přijatých opatřeních v souvislosti s pandemií koronaviruGarance

31.3.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době prakticky celý svět bojuje s epidemií koronaviru a přijímá opatření k zamezení jeho dalšího šíření. Tato opatření samozřejmě mají mimořádný negativní dopad na ekonomiku a jednotlivé fyzické i právnické osoby. Česká republika přijala ke zmírnění…

Nemocenské pojištěníGarance

30.3.2020, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okruh osob účastných nemocenského pojištění Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP . Za zaměstnance se považuje osoba: která vykonává činnost pro zaměstnavatele, z této činnosti jí plynou ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Inventarizace pro POGarance

30.3.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SMĚRNICE PRO INVENTARIZACI majetku a závazků pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC Účetní jednotka: ……………………. Označení: ……………………………… Číslo: ………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: …………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: … ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Skartace nevyhovujících zápisových lístků

30.3.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme 36 ks zápisových lístků, částka 220,80 Kč, které jsou již nevyhovující. Každý rok prochází inventarizací, rádi bychom je vyřadili/skartovali. Lze nevyhovující a nepoužité zápisové lístky dát rovnou ke skartaci bez škodní komise nebo musí projít škodní ...

více článků
Nejčtenější

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Daň z příjmů u spolkůGarance

3.10.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

FKSPGarance

17.2.2020, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o…

Vzor - Kvitance (potvrzení o splnění dluhu)Garance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o splnění dluhu (kvitance) Níže podepsaná společnost: Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 454 se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2019Garance

23.3.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2019, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2019. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

více článků
Semináře - aktuální nabídka
Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
6.4.2020 - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016 na snížení daňové povinnosti

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 3.4.2020
 1 EUR27,54 CZK (-0,01)
 1 USD25,54 CZK (+0,25)
 1 GBP31,35 CZK (-0,06)
 100 RUB33,26 CZK (+1,16)
 100 JPY23,52 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody