Účetnictví NO profi LIVE

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.9.2018
 1 EUR25,43 CZK (-0,01)
 1 USD21,8 CZK (+0,04)
 1 GBP28,63 CZK (+0,03)
 100 RUB32,57 CZK (+0,42)
 100 JPY19,42 CZK (+0,03)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,25 % platnost od 3.8.2018
Diskontní sazba0,25 % platnost od 3.8.2018
Lombardní sazba2,25 % platnost od 3.8.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Vláda schválila pro školství rekordní rozpočet na rok 2019

19.9.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Na platy v regionálním školství bude v příštím roce vyčleněno celkem 95 miliard korun, to je o 15,5 miliardy více než letos.
více

MŠMT a MMR podpoří obnovu a výstavbu sportovních zařízení na rok 2019

18.9.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj návrh, jak nadále podporovat obnovu a výstavbu sportovních zařízení ve vlastnictví měst a obcí.
více

Peněžní odměna z FKSP

17.9.2018, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jakým způsobem správně zaúčtujeme poskytnutí peněžní odměny zaměstnanci z fondu FKSP u příležitosti životního jubilea? Zaúčtovali jsme mzdový náklad 521/331 a čerpání fondu 412/648. Vámi výše naznačené účtování peněžitého daru z fondu ...
více

Úhrada závodního stravování v PO

14.9.2018, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Koupě stravenek z FKSP za následujících podmínek: 1) Jedná se o MŠ, která nemá vlastní stravování (jídelnu) a na stravování má uzavřenou smlouvu se sousední ZŠ, která jak dětem, tak zaměstnancům vaří a jídlo dováží do MŠ, kde se všichni ...
více

Dodatečné daňové přiznání

11.9.2018, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Musíme podávat následné kontrolní hlášení a dodatečné přiznání k DPH, pokud obdržíme fakturu s režimem přenesení daňové povinnosti (PDP) po termínu podání řádného daňového přiznání a KH za období DPH dané faktury? (DPH na vstupu krátíme ...
více
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.11.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...
více
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fond kulturních a sociálních potřebArchiv

6.6.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., ve…
více Dostupné v časových verzích: 2015

Odchodné členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

29.8.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dnem 1. ledna 2018 budou stávající odměny při skončení funkčního období nahrazeny tzv. odchodným. Uvedenou změnu vyvolal zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,…
více
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.1.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA