dnes je 19.2.2020

Nejnovější

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při zahraničních pracovních cestáchGarance

19.2.2020, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při zahraničních pracovních cestách a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Finanční kontrola v ÚSCGarance

19.2.2020, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice k nastavení vnitřního kontrolního systému a výkonu finanční kontroly (dále jen „směrnice“) vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vnitřní kontrolní systém POGarance

19.2.2020, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice k nastavení vnitřního kontrolního systému a výkonu finanční kontroly (dále jen „směrnice“) vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

19.2.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa na svých stránkách zveřejnila informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů.

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při tuzemských pracovních cestáchGarance

18.2.2020, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při tuzemských pracovních cestách a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Použití silničního motorového vozidla k pracovní cestěGarance

18.2.2020, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ve smyslu § 157 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi obcí (městem) ..................................................., zastoupenou (zastoupeným) starostou:…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Systém zpracování účetnictví pro POGarance

18.2.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky (obce, kraje) a dobrovolnými svazky obcí (vzor pro účetní jednotky, které využívají účetní software) Účetní jednotka: ………………………. Označení: ………………………… ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Systém zpracování účetnictví pro NNOGarance

18.2.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ PRO NNO (vzor pro účetní jednotky, které využívají účetní software) Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: …………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: …………………………… ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Poslanci schválili novelu zákona přinášející online finanční úřad

18.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila novelu daňového řádu. Novela z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému ...

Metodický pokyn CHJ č. 8 - Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol

18.2.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn, CHJ č. 8, který upravuje náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále.

více článků
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Řízení rizikGarance

22.2.2019, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název příspěvkové organizace Směrnice   Řízení rizik   Číslo jednací:   Zpracoval: Tituly, jméno a příjmení   Kontroloval:Tituly, jméno a příjmení   Schválil:Tituly, jméno a příjmení         Datum vydání:     Datum účinnosti:   Tato směrnice - ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

5.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí, která jsou upravena v samostatném § 56a ZDPH, se již několik let nijak významně nemění. Poslední významnější změna v tomto ustanovení byla provedena novelou zákona č. 80/20019 Sb. účinnou k 1. 4. 2019, a to rozšířením…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

20.1.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

FKSPGarance

17.2.2020, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro začátečníky

12.3.2020, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

17.3.2020, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Hmotný a nehmotný majetek

8.4.2020, Praha, Ing. Jiří Blažek

Na tomto školení se seznámíte s problematikou reprodukce majetku, technického zhodnocení a oprav, rozlišené dle účetních a daňových předpisů. Budou zodpovězeny Vaše konkrétní dotazy z praxe.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.2.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 17.2.2020
 1 EUR24,8 CZK (-0,02)
 1 USD22,88 CZK (-0,01)
 1 GBP29,79 CZK (-0,04)
 100 RUB36,06 CZK (+0,04)
 100 JPY20,83 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody