dnes je 3.10.2022

Nejnovější

Zaměstnanci - odstupnéGarance

3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak naložit se mzdou při úmrtí zaměstnance? Máme ji zaslat na bankovní účet, který nám zaměstnanec poskytl, nebo kontaktovat manželku a řešit to s ní? Vyplacená částka nepřekročí trojnásobek průměrné mzdy. Zaměstnanec měl manželku a dvě nezaopatřené děti ve společné domácnosti. Pokud se bude vyplácet ...

Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření ÚSC

30.9.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor - Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. - Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků.

Účtování o zálohách

29.9.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO zřízená ÚSC. Jak správně zaúčtovat zálohy na fakturách? Ing. Miroslav Brabec Nevím, zda je v dotazu myšleno pouhé zaúčtování zálohy, nebo zaúčtování této zálohy a následně její vyúčtování. I když, kdybych měl vzít v úvahu správný postup, tak by muselo jít o druhý případ, protože prvotní zaplacení ...

Finanční správa eviduje více než 1,5 miliardy Kč na přeplatcích na silniční dani

27.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny.

Od ledna se navýší životní a existenční minimum

26.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda se dohodla na změnách ve státní sociální podpoře, které se chystají od ledna.

Nepeněžní dar z FKSP k životnímu výročí

26.9.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Řešíme nepeněžní dar k životnímu výročí pro paní učitelku. Je možné, aby si paní učitelka vybrala u švýcarské firmy Just a Nahrin koření? Bude postupováno dle legislativy – vystavena faktura na základní školu. Je to takto správně? Ing. Eliška Hryzláková Jako věcný (nepeněžní) dar můžete zaměstankyni ...

Virtuální prohlídka školy - účtování

23.9.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO - škola, zřízená ÚSC. Jak účtovat virtuální prohlídky školy? Jaká kritéria je nutno znát pro zaúčtování? Je možno zaúčtovat jako službu (externí dodavatel) bez ohledu na celkovou pořizovací cenu této virtuální prohlídky na webových stránkách školy? Ing. Miroslav Brabec Nevidím v tomto případě ...

Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října výrazně navýší.

Zaúčtování pokuty za překročení rychlosti

20.9.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak postupovat v případě, že firma dostala pokutu 1 500 Kč za překročení rychlosti při jízdě služebním automobilem? Řidičem byl externím zaměstnanec (DPP), který si je vědom přestupku a je ochoten pokutu uhradit. Můžeme mu předepsat úhradu celé částky? A na jaký účet zaúčtovat? Ing. Alena Čechová Samozřejmě ...

více článků
Nejčtenější

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA       I   01   Produkty zemědělství a myslivosti ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Příkaz k provedení inventarizaceGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

vydává dne .............. ředitel (var. předseda výboru, …..)

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

FKSPGarance

26.7.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu…

Zásady pro tvorbu a čerpání rezervGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje: ………………………………. Počet stran: ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetekGarance

10.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Drobný dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v rozvaze v položce A.II.6.    1.    Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku                a) nákup na fakturu    558   321    dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.   b) úhrada ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Evidence, účtování DDNM a DDHM pro POGarance

1.1.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová     SMĚRNICE K ÚČTOVÁNÍ A EVIDENCI DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU (DDNM) A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU (DDHM) pro příspěvkové organizace Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo:…………………………………… Zpracoval:……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Konference Efektivní mzdový systém

18.10.2022, On-line, Mgr. Tomáš Liškutín, Ing. Jana Bršťáková

Jak nastavit mzdový systém, aby motivoval jednotlivé kategorie zaměstnanců, byl akceptovatelný pro zaměstnavatele a byl z pohledu pracovního práva bez chybičky? S těmito otázkami si můžete týdny lámat hlavu, potom experimentovat a opravovat, anebo využít dlouholetých zkušeností našich odborníků a vytvořit funkční a efektivní systém odměňování ve vaší firmě.

Příspěvky na stravné z FKSP

27.10.2022, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Naše zkušená lektorka ochotně zodpoví Vaše dotazy k problematice příspěvků na stravné z FKSP.

FKSP pro příspěvkové organizace

8.11.2022, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Přihlaste se na on-line seminář a během několika hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu.

Vnitřní směrnice

28.11.2022, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic při hospodaření s fondem?

Cestovní náhrady

12.12.2022, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Zaměříme se třeba na vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty, kdy musí zaměstnavatelé řešit kromě poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Např. jak ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance určit stát, ve kterém je nutné odvést daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí), nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá zaměstnavateli v zahraničí vznik stálé provozovny apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Účetnictví NO profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek 1.9.2022 -
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví 1.1.2022 -
Zákon 128/2000 Sb. o obcích 1.2.2022 -
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2021 1.1.2023
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů 1.10.2022 1.7.2023
Zákon 235/2004 Sb. o DPH 1.7.2022 -
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.6.2021 -
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí 1.1.2021 1.1.2024, 1.7.2023
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2022 -
Vyhláška 504/2002 Sb. o účetnictví 1.1.2017 -
Vyhláška 325/2015 Sb. o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 218/2000 Sb. o zákon o rozpočtových pravidlech 1.1.2022 -

Právo

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 30.9.2022
 1 EUR24,55 CZK (-0,14)
 1 USD25,18 CZK (-0,25)
 1 GBP27,82 CZK (+0,22)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY17,41 CZK (-0,17)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 20. 8. 2022
Stravné v ČR  120 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  44,50 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...