dnes je 28.10.2021

Nejnovější

Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou

26.10.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V tiskové zprávě, kterou ČSSZ vydala na začátku školního roku 2021/2022, byly opětovně shrnuty otázky nároku na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole - nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení.

Dotace na vybudování protipožárního systému

26.10.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO a obdrželi jsme od zřizovatele účelovou investiční dotaci na vybudování protipožárního systému. Jedná se o technické zhodnocení budovy nebo máme zařízení zvlášť zařadit do majetku? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Bohužel bez kupních smluv, faktur s rozpisem položek majetků a provedených ...

Majetek - dlouhodobý nehmotnýGarance

25.10.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”) (viz § 19 odst. 8 ZoÚ) se mimo jiné majetek člení na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobým se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 1 rok, ostatní…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Informace GFŘ k prominutí daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu

25.10.2021, Zdroj: Finanční správa

V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu.

Účtování o zálohách na stravné

25.10.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme škola, PO. Jak správně účtovat přijaté zálohy na stravné od zaměstnanců (inkasem nebo hotově) - na účet 324 nebo 333? Ing. Miroslav Brabec Rozhodně na účet 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům. Účet 324 má v účtové osnově název „Krátkodobé přijaté zálohy“, jeho zůstatek se vykazuje ...

Peněžitý příspěvek na stravování a FKSP

22.10.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace zřizovaná krajem, nemáme vlastní stravovací zařízení. Zaměstnanci se stravují v sousední základní škole, se kterou máme toto smluvně zajištěno, na jejich obědy přispíváme z FKSP na základě fakturace ZŠ 21 Kč za jeden oběd. Uvažujeme o zrušení smlouvy se ZŠ tak, že bychom místo ...

Upozornění k tiskopisům pro DPH

22.10.2021, Zdroj: Finanční správa

... Dochází k zavedení nových tiskopisů pro daň z přidané hodnoty. V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH“) účinnou od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.) která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop ...

IS FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě

21.10.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Informační systém FKVS slouží k podpoře provádění a vyhodnocování finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, a dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Čerpání příspěvku z FKSP na pořízení klimatizace

21.10.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme Po, škola. Lze z FKSP hradit montáž a nákup klimatizace do sborovny a kuchyně? Ing. Eliška Hryzláková Dle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, lze z fondu přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek nad povinné vybavení ...

Legislativní změny od 4. 10. 2021 do 17. 10. 2021

19.10.2021, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

více článků
Nejčtenější

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA       I   01   Produkty zemědělství a myslivosti ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Metodika sestavení rozpočtuGarance

26.2.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová METODIKA SESTAVENÍ ROZPOČTU Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Spotřební materiálGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřební materiál představuje i v organizacích veřejného sektoru položky aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zásady pro tvorbu a čerpání rezervGarance

14.3.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje: ………………………………. Počet stran: ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Řízení rizik v POGarance

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice nastavuje základní vztahy, kompetence a odpovědnosti v oblasti řízení rizik příspěvkové organizace (dále i PO) v rámci finanční kontroly.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Schvalování účetní závěrkyGarance

2.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Organizační uspořádání účetní jednotky : ÚSC XXXXXXXXXXXX Označení: Schvalování účetní závěrky ÚSC - (města. resp. obce; resp. kraje dále jen ÚSC) Označení: Zpracoval: Kontroloval: interní auditor Platnost: Závaznost: dotčení zaměstnanci a orgány Datum vydání : Vydává: Odbor ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP

11.11.2021, Praha, Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější z nich a také Vás upozorní na časté chyby.

FKSP pro příspěvkové organizace

18.11.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Přihlaste se na on-line seminář a během několika hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu.

Jak správně a digitálně komunikovat s veřejnou správou

24.11.2021, On-line, MVDr. Milan Vodička

Zjistíte, jaká je aktuální situace ohledně přechodu na digitální písemnosti a jak komunikovat především s orgány veřejné moci, ale i soukromoprávně. Seznámíte se s novinkami, zabývat se budeme otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků. Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Základy pracovního práva v ČR nejen pro zahraniční manažery (v AJ)

25.11.2021, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

The purpose of this seminar is to provide the participants with a basic overview of important topics of Czech employment law, namely with special attention to dealing with disciplinary measures and terminations. However, in course of the seminar we will cover all important topics, starting with hiring workers through regulation on working time and salary, basic topics of health and safety at work and providing holiday or other time-off. We will also mention possibilities of electronic communication and electronic signing in the Czech Republic.

Příspěvky na stravné z FKSP

25.11.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Naše zkušená lektorka ochotně zodpoví Vaše dotazy k problematice příspěvků na stravné z FKSP.

Účetnictví NO profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
29.10.2021 - úhrada srážkové daně FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 27.10.2021
 1 EUR25,69 CZK (-0,01)
 1 USD22,11 CZK (-0,02)
 1 GBP30,39 CZK (-0,14)
 100 RUB31,52 CZK (-0,35)
 100 JPY19,46 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,5 % platnost od 1.10.2021
Diskontní sazba0,5 % platnost od 1.10.2021
Lombardní sazba2,5 % platnost od 1.10.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...