dnes je 21.10.2019
Nejnovější

Příspěvek na dioptrické brýle?

21.10.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO ZŠ a MŠ, zřízená ÚSC. Lze zaplatit zaměstnanci z FKSP dioptrické brýle na předpis od lékaře? Případně - je nějaký jiný možný způsob úhrady? Ing. Veronika Fuková Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb bohužel tuto možnost ...

Investiční příspěvek od zřizovatele

17.10.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO. Zřizovatel nám schválil investiční příspěvek na rekonstrukci kotelny ve výši 1 240 tis. Kč, jedná se o technické zhodnocení. Tento příspěvek jsme zaúčtovali 348/401. Fakturu za zadávací řízení jsme proplatili a zaúčtovali jsme ji 042/321. Jelikož jsme ...

Snížení DPH od 1. 5. 2020

16.10.2019, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Dne 9. října 2019 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela EET i zákona o DPH jako zákon č. 256/2019 Sb. Nabývá účinnosti už 1. listopadu 2019, některé části pak 1. února 2020 a 1. května 2020.

Nájmy příspěvkových organizacíGarance

15.10.2019, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ”), je stavba součástí pozemku, na kterém stojí, pokud má vlastnické právo ke stavbě i k pozemku táž osoba, a v katastru nebude zapisována samostatně.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Gentlemanská dohoda k novele zákoníku práce

15.10.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spravedlivější výpočet dovolené nebo sdílené pracovní místo. To jsou některé ze změn, které obsahuje novela zákoníku práce z dílny MPSV.

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

15.10.2019, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně.

Vypořádání závazků

14.10.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vypořádat dlouhodobé závazky naší školy - PO, které tvoří nevyzvednutá a nedoručitelná odměna za produktivní práci, ale také dříve nevyzvednuté přeplatky na stravném, vše v řádu korun až desetikorun? Ing. Veronika Fuková Pokud jde o závazky, které ...

Informace k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

14.10.2019, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle §…

Dar při osobním a pracovním výročí

11.10.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřízená obcí. Poskytujeme svým zaměstnancům dar při životním výročí 50 let, pracovním výročí 20 let a co dalších pět let nepeněžní formou ve výši 2 000 Kč. Zaměstnankyně letos dovršila 50 let a taky má odpracováno 20 let. Bude se druhý dar danit? Ing. ...

Nárok na placené volno z důvodu promoce syna

10.10.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme základní škola, příspěvková organizace. Má učitelka ZŠ nárok na placené volno při účasti na promoci svého syna? JUDr. Věra Bognárová Nemá. Osobní překážky, při kterých je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno, případně i náhradu ...

více článků
Nejčtenější

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

5.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí, která jsou upravena v samostatném § 56a ZDPH, se již několik let nijak významně nemění. Poslední významnější změna v tomto ustanovení byla provedena novelou zákona č. 80/20019 Sb. účinnou k 1. 4. 2019, a to rozšířením…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Kvitance (potvrzení o splnění dluhu)Garance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o splnění dluhu (kvitance) Níže podepsaná společnost: Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 454 se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Řízení rizikGarance

22.2.2019, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název příspěvkové organizace Směrnice   Řízení rizik   Číslo jednací:   Zpracoval: Tituly, jméno a příjmení   Kontroloval:Tituly, jméno a příjmení   Schválil:Tituly, jméno a příjmení         Datum vydání:     Datum účinnosti:   Tato směrnice - ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
více článků
Semináře - aktuální nabídka
Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
21.10.2019 - podání přehledu zaměstnavatele o platbě a o výši pojistného příslušné zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.10.2019
 1 EUR25,66 CZK (-0,01)
 1 USD23,03 CZK (-0,08)
 1 GBP29,69 CZK (+0,15)
 100 RUB35,99 CZK (-0,09)
 100 JPY21,21 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Last Minute Semináře
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody