dnes je 23.1.2021

Nejnovější

Přehled nových úprav v sociálním pojištění pro rok 2021Garance

22.1.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění dochází pro rok 2021 k některým novým úpravám, které se týkají především pojistného na důchodové pojištění u OSVČ v souvislosti s paušální daní; u OSVČ se při odvodu tohoto pojistného v roce 2021 též projeví prominutí záloh na pojistné…

Parametry sociálního pojištění v roce 2021Garance

22.1.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění, tj. v důchodovém a nemocenském pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, se každoročně mění základní parametry pro výpočet dávek a pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení; tyto parametry se používají též…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020

Krácení dovolenéGarance

22.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na dovolenou, které zaměstnanci vznikne, je možné od 1. 1. 2021 krátit pouze o neomluveně zameškanou pracovní směnu. Dosavadní způsob zjišťování práva na dovolenou podle minimálního počtu odpracovaných dní a následného případného krácení práva na…

Zařazení majetku od zřizovatele do užívaní

22.1.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je kraj. Kraj nám daroval novou termokameru v hodnotě 126 000 Kč. S uvedením do provozu nám vznikly vlastní náklady ve výši 38 000 Kč (software a zapojení). Jak zaúčtovat přijetí daru a zařazení DHIM do užívání? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Předpokládáme ...

Zvýšení důchodů v roce 2021Garance

21.1.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2021 se důchody zvyšují na základě nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020

Bezúplatné a úplatné převody jednotek, rodinných domů, garáží a pozemkůGarance

21.1.2021, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Haráková BEZÚPLATNÉ PŘEVODY Zdanění příjmů z bezúplatných převodů upravuje ZDP . 1.1. Bezúplatné převody podle zákona č. 311/2013 Sb. , o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů a podle § 24 odst. 1-4 zákona ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Účetní a daňové aspekty převodu pozemku z vlastnictví BD nabyvateli jednotkyGarance

21.1.2021, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ať už jde o pozemek, který je společnou částí jednotky (§ 1160 odst. 2 NOZ), nebo ne (jednotka podle ZOVB), bytové družstvo (BD), které je vlastníkem budovy, ve které se nachází jednotka (byt nebo nebytový prostor), a zároveň i vlastníkem příslušejícího…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Cestovní náhrady - náhrada nutných vedlejších výdajů a také ubytovacích výdajů vzniklých při pracovní cestě zaměstnanceGarance

20.1.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu má nárok na cestovní náhrady - jedná se např. o stravné, výdaje za ubytování, jízdní výdaje a také o nutné vedlejší výdaje. Základní pravidla pro poskytování těchto náhrad jsou stanovena zákoníkem práce a prováděcími…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2018

Náhrada za dovolenou vysílaných zaměstnancůGarance

20.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci podle § 222 ZP náhrada mzdy nebo platu a tato náhrada se poskytuje ve výši průměrného výdělku. Ustanovení § 222 se použije vždy, pokud právo na dovolenou zaměstnance vzniká podle příslušných ustanovení zákoníku…

Náhrada za dovolenouGarance

19.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolená patří mezi doby odpočinku zaměstnance, ale na rozdíl od jiných dob, např. přestávek v práci nebo nepřetržitého odpočinku mezi směnami nebo v týdnu, je dovolená „placené” volno. Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve…

více článků
Nejčtenější

Zařazení zaměstnance do platové třídy po novele 2020

30.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 1. 2020 došlo ke změnám v katalogu práci ve veřejných službách a správě a kromě jiného i pro profesi uklízeč 1.06.06, kde došlo ke zvýšení rozpětí tříd 1-4. Naši pracovníci do této chvíle byly zařazeny ve 2. třídě. Teď řešíme, zda je nemůžeme eventuálně zařadit i do 4. třídy, kde je uvedeno - obsluha ...

Účtování přijatých faktur

12.7.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Veronika Fuková Jak správně zaúčtovat došlé faktury? Běžně účtujeme v příspěvkové organizaci přijatou fakturu v den, kdy přijde do organizace, popřípadě až je faktura ověřená a projde vnitřní kontrolou. Datum provedení vnitřní kontroly bývá zpravidla ve stejný den, kdy faktura přijde. Takže pokud ...

Stravenkový paušál a FKSP

27.10.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO zřízená obcí. Zaměstnancům poskytujeme stravenky, na které částečně přispíváme ze svého FKSP. Od příštího roku se chystá stravenkový paušál. Bude možné část stravenkového paušálu hradit také z FKSP? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV V současné době stále platí ustanovení vyhlášky č. 114/2002 ...

Účtování inženýrských sítí

15.12.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslav Brabec Na jaký účet zaúčtovat úhradu Podílu na oprávněných nákladech za připojení nového odběrného místa podle Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce)? Vše podstatné kolem tzv. elektrické přípojky je ...

ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku

27.2.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Úplné znění novelizovaného Českého účetního standardu č. 708 s vyznačením změn, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

Stravné při home office

13.10.2020, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V současně době se stává home office stále aplikovatelnější formou práce zaměstnanců. Pokud jde o stravenky při této formě zapojení zaměstnance do pracovního procesu, ve značné míře panuje shoda v tom, že s jejich poskytování problém nebude, pokud tento benefit má zaměstnavatel - v našem případě PO ÚSC ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

FKSP pro příspěvkové organizace v roce 2021

23.2.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Jak hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb na začátku roku? Přihlaste se na on-line seminář a během dvou hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 14 dní přístup k on-line záznamu.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.1.2021 - podání přiznání k DPH za prosinec 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.1.2021
 1 EUR26,15 CZK (+0,06)
 1 USD21,51 CZK (+0,05)
 1 GBP29,37 CZK (-0,07)
 100 RUB28,71 CZK (-0,4)
 100 JPY20,72 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...