dnes je 19.10.2021

Nejnovější

Majetek - dlouhodobý hmotný odpisovanýGarance

18.10.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”) (§ 19 odst. 8 ZoÚ) se mimo jiné majetek člení na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobým se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 1 rok, ostatní…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Nová výše průměrné ceny pohonné hmoty pro rok 2021

18.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Odvod z RF & porušení rozpočtové kázně

18.10.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Musí příspěvková organizace při porušení rozpočtové kázně uhradit odvod z rezervního fondu nebo může i z vlastních zdrojů? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Český účetní standard 704 – Fondy účetní jednotky říká mimo jiné v bodě 6.3.2.:„Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní ...

Změny v pracovním právu 2021/2022Garance

15.10.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již jsme vás informovali o změnách v oblasti pracovního práva, které podle průběhu legislativního procesu nabyly nebo měly nabýt účinnosti do konce roku 2021. Šlo třeba o právní úpravu tzv. chráněného účtu nebo příspěvku v době částečné práce. Nicméně…

Veřejná sbírka - účtování

15.10.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace zřízená městem. Měli jsme veřejnou sbírku, kterou byla již ukončena, peníze byly na zvláštním účtu 245. Peníze z veřejné sbírky jsme použili na restaurování historických předmětů. Fakturu od dodavatele jsme zaúčtovali do nákladů. Na účtu 245 máme již 0. Ale nemáme to nikde ...

Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021-2027

15.10.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vláda České republiky schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021-2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k…

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

14.10.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Student (22 let) v invalidním důchodu 2. stupně se po přerušeném studiu vrátil od září do školy na denní studium. Mají rodiče nárok na uplatnění slevy na dani? Jaroslava Pfeilerová Vzhledem k věku studenta se domnívám, že se jedná o studenta vysoké školy. Na daňové zvýhodnění na vyživované dítě má ...

Obce a kraje mohou žádat o dotace na obnovu majetku po živelní pohromě

13.10.2021, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zahájilo příjem žádostí o poskytnutí dotace na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Na odstranění škod způsobených tornádem v roce 2021 je připraveno 1,3 mld. Kč. Dalších 60 mil. Kč půjde na obnovu z…

Uplatnění výhod FKSP u provozovatelky NZZ v oboru fyzioterapie

12.10.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsem provozovatelka NZZ v oboru fyzioterapie. Péči hradí pacienti hotově přímou platbou, nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou. Opakovaně se mě ptali, zda mohou uplatnit výhody přes FKSP. Co bych měla udělat, abych jim mohla vyjít vstříc? Ing. Eliška Hryzláková Organizace může svým zaměstnancům i jejich ...

Operační program Životní prostředí 2021-2027

11.10.2021, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

... Obří sumu investic do životního prostředí v nadcházejícím období doplňuje 61 miliardami OPŽP 2021-2027. Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 schválila minulý týden vláda. Do měst a obcí na zkvalitňování životního prostředí tak poputuje v následujících letech zhruba ...

více článků
Nejčtenější

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA       I   01   Produkty zemědělství a myslivosti ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Danuše Prokůpková SMĚRNICE O OBĚHU (ÚČETNĺCH) DOKLADŮ Územního samosprávného celku Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………… ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Spotřební materiálGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřební materiál představuje i v organizacích veřejného sektoru položky aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zásady pro tvorbu a čerpání rezervGarance

14.3.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje: ………………………………. Počet stran: ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Řízení rizik v POGarance

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice nastavuje základní vztahy, kompetence a odpovědnosti v oblasti řízení rizik příspěvkové organizace (dále i PO) v rámci finanční kontroly.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Schvalování účetní závěrkyGarance

2.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Organizační uspořádání účetní jednotky : ÚSC XXXXXXXXXXXX Označení: Schvalování účetní závěrky ÚSC - (města. resp. obce; resp. kraje dále jen ÚSC) Označení: Zpracoval: Kontroloval: interní auditor Platnost: Závaznost: dotčení zaměstnanci a orgány Datum vydání : Vydává: Odbor ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP

26.10.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější z nich a také Vás upozorní na časté chyby.

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP

11.11.2021, Praha, Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější z nich a také Vás upozorní na časté chyby.

FKSP pro příspěvkové organizace

18.11.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Přihlaste se na on-line seminář a během několika hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu.

Jak správně a digitálně komunikovat s veřejnou správou

24.11.2021, On-line, MVDr. Milan Vodička

Zjistíte, jaká je aktuální situace ohledně přechodu na digitální písemnosti a jak komunikovat především s orgány veřejné moci, ale i soukromoprávně. Seznámíte se s novinkami, zabývat se budeme otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků. Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Základy pracovního práva v ČR nejen pro zahraniční manažery (v AJ)

25.11.2021, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

The purpose of this seminar is to provide the participants with a basic overview of important topics of Czech employment law, namely with special attention to dealing with disciplinary measures and terminations. However, in course of the seminar we will cover all important topics, starting with hiring workers through regulation on working time and salary, basic topics of health and safety at work and providing holiday or other time-off. We will also mention possibilities of electronic communication and electronic signing in the Czech Republic.

Účetnictví NO profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.10.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ vpaušálním režimu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 15.10.2021
 1 EUR25,41 CZK (+0,02)
 1 USD21,9 CZK (+0,02)
 1 GBP30,11 CZK (+0,12)
 100 RUB30,74 CZK (+0,2)
 100 JPY19,15 CZK (-0,12)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,5 % platnost od 1.10.2021
Diskontní sazba0,5 % platnost od 1.10.2021
Lombardní sazba2,5 % platnost od 1.10.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...