dnes je 6.7.2020

Nejnovější

Vláda rozhodla o kompenzačním bonusu pro dohodáře

3.7.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží státní podporu. O kompenzační bonus budou moci zpětně žádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně…

Informace k protikrizovému balíčku MF

3.7.2020, Zdroj: Finanční správa

Dnem 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru…

Sazba DPH pro služby v rámci ubytování

3.7.2020, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na našem hotelu jsme zřídili vířivé vany a masážní křeslo pro hosty. Není to součást ubytování. Je správná sazba DPH 21 %? Posilovnu i saunu máme v 15% sazbě. Ing. Ladislav Pitner Jestliže jsou služby vířivé vany a masážního křesla součástí služeb posilovny ( ...

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020

2.7.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách doplňující informace k vybraným změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020.

Hospodaření společenstvíGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství hospodaří podle pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí (dále jen „pravidla pro správu domu”). Tato pravidla mohou být obsažena v prohlášení vlastníka nebo ve stanovách (§ 1191 odst. 1 NOZ).

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Založení a vznik SVJGarance

30.6.2020, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

V legislativním vývoji právní úpravy bytového spoluvlastnictví (podle ZOVB byl použit pojem „vlastnictví bytů”) se již za účinnosti ZOVB několikrát novelizovala tato právní úprava, s poměrně výraznými postupnými změnami, pokud jde o právní formu ...

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Zakladatel SVJ - majoritní vlastník, jako správce domu a pozemkuGarance

30.6.2020, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

V právní úpravě bytového spoluvlastnictví v NOZ bylo do dne nabytí účinnosti zákona č. 163/2020 Sb. (dále jen novela OZ 2020), tj. v době před 1. 7. 2020, umožněno, aby v případě, kdy došlo k založení SVJ podle § 1166 odst. 2 prohlášením, tedy zahrnutím…

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Shromáždění vlastníků jednotek a pravidla pro jeho svolání, jednání a usnášeníGarance

30.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství vlastníků, který rozhoduje o všech zásadních záležitostech společenství. Stejně jako pro jiné orgány právnických osob platí i pro shromáždění vlastníků jednotek pravidla vztahující se k jeho…

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Legislativní změny od 15. 6. 2020 do 28. 6. 2020

30.6.2020, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

více článků
Nejčtenější

Řízení rizikGarance

22.2.2019, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název příspěvkové organizace Směrnice   Řízení rizik   Číslo jednací:   Zpracoval: Tituly, jméno a příjmení   Kontroloval:Tituly, jméno a příjmení   Schválil:Tituly, jméno a příjmení         Datum vydání:     Datum účinnosti:   Tato směrnice - ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor - Kvitance (potvrzení o splnění dluhu)Garance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o splnění dluhu (kvitance) Níže podepsaná společnost: Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 454 se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.7.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Fond kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce C.II.2.   1.   Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb         a) příděl do fondu - provozní náklad organizace   527 ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA     ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účtový rozvrh pro NNOGarance

21.2.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚČTOVÝ ROZVRH pro nestátní neziskové organizace Účetní jednotka: ………………………. Označení: ………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: ……………………. ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro začátečníky

22.9.2020, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

6.10.2020, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Reklama se ziskem pro neziskovky - jak si budovat image na veřejnosti

9.12.2020, Praha, Vít Baloušek

Díky kreativní komunikaci, která zaujme cílovou skupinu na první pohled, můžete získat cenné (nejen) finanční zdroje. Poradíme Vám, jak vytvářet komunikační strategii, která přitáhne dárce a sponzory.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.7.2020 - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2016 na snížení daňové povinnosti

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 3.7.2020
 1 EUR26,67 CZK (+0,04)
 1 USD23,76 CZK (+0,17)
 1 GBP29,59 CZK (+0,08)
 100 RUB33,24 CZK (-0,26)
 100 JPY22,1 CZK (+0,14)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody