dnes je 25.1.2022

Nejnovější

Zdravotní pojištěníGarance

25.1.2022, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce - pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, hromadný plátce - zaměstnavatel a stát. V rámci…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

Legislativní změny od 10. 1. 2022 do 23. 1. 2022

25.1.2022, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Rozpočtová pravidla ÚSCGarance

24.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtová pravidla upravují problematiku rozpočtů územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tj. obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti,…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Parkové úpravy - účtování

24.1.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO, základní škola. Chtěli bychom vylepšit celou parkovou plochu zeleně na našem volně přístupném pozemku. To znamená, že koupíme lavičky (1 ks za 18 000 Kč), stromy, keře, okrasné záhony, ztracené chodníky, chráněné ohniště atd., v předpokládané hodnotě cca 300 000 Kč. Jakým způsobem zaúčtovat? ...

Rozpočet školské příspěvkové organizace ÚSC

21.1.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

... Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Rozpočet školské příspěvkové organizace ÚSC. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je příspěvková organizace povinna sestavit střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet ...

Účtování o výdajích na reklamu

21.1.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace, divadlo. Pořádali jsme kulturní akci, kde byly účinkujícím předávány na konci akce různé dárkové předměty. Na tyto předměty jsme sehnali dodavatele, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o reklamě. Tzn., že jsme těmto dodavatelům poskytli reklamu a oni nám za to dodali různé zboží ...

Rozpočtová pravidla státuGarance

20.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Státní rozpočet Rozpočtová pravidla upravují problematiku státního rozpočtu České republiky, tj.: tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu, státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní finanční aktiva a pasiva, finanční ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Cestovní náhrady - náhrada nutných vedlejších výdajů a také ubytovacích výdajů vzniklých při pracovní cestě zaměstnanceGarance

19.1.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu má nárok na cestovní náhrady - jedná se např. o stravné, výdaje za ubytování, jízdní výdaje a také o nutné vedlejší výdaje. Základní pravidla pro poskytování těchto náhrad jsou stanovena zákoníkem práce a prováděcími…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

Obalový materiál z FKSP?

18.1.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace zřízená krajem a nakupujeme zaměstnancům vitamíny v lékárně, protože je to více krabiček vitamínů, potřebujeme obal (např. papírovou tašku). Můžeme obal zakoupit také z FKSP nebo musí jít tento náklad z provozních prostředků organizace? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV ...

Příspěvek na provoz dětských skupin

18.1.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

... S posledním lednovým dnem skončí možnost požádat o příspěvek na provoz dětských skupin. Dětské skupiny mohou od 1. ledna 2022 poprvé žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Tuto státní finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání ...

více článků
Nejčtenější

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA       I   01   Produkty zemědělství a myslivosti ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Příkaz k provedení inventarizaceGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha ke směrnici č. .... o provedení inventarizace Příkaz k provedení inventarizace vydává dne .............. ředitel (var. předseda výboru, …..) Důvod inventarizace: Periodická, průběžná inventarizace Inventura prvotní, rozdílová Inventarizace majetku a závazků ke dni ......., ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Řízení rizik v POGarance

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice nastavuje základní vztahy, kompetence a odpovědnosti v oblasti řízení rizik příspěvkové organizace (dále i PO) v rámci finanční kontroly.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Schvalování účetní závěrkyGarance

2.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Organizační uspořádání účetní jednotky : ÚSC XXXXXXXXXXXX Označení: Schvalování účetní závěrky ÚSC - (města. resp. obce; resp. kraje dále jen ÚSC) Označení: Zpracoval: Kontroloval: interní auditor Platnost: Závaznost: dotčení zaměstnanci a orgány Datum vydání : Vydává: Odbor ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Spotřební materiálGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřební materiál představuje i v organizacích veřejného sektoru položky aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Danuše Prokůpková SMĚRNICE O OBĚHU (ÚČETNĺCH) DOKLADŮ Územního samosprávného celku Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………… ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

FKSP pro příspěvkové organizace

16.2.2022, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Přihlaste se na on-line seminář a během několika hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu.

Účetnictví NO profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek 1.1.2022 1.2.2022
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví 1.1.2022 -
Zákon 128/2000 Sb. o obcích 25.1.2022 1.2.2022
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2021 -
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů 1.1.2022 1.7.2023
Zákon 235/2004 Sb. o DPH 1.1.2022 -
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.6.2021 -
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí 25.1.2022 1.1.2024, 1.7.2023
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 25.1.2022 -
Vyhláška 504/2002 Sb. o účetnictví 1.1.2017 -
Vyhláška 325/2015 Sb. o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 218/2000 Sb. o zákon o rozpočtových pravidlech 25.1.2022 -

Právo

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.1.2022 - podání přiznání k DPH za prosinec 2021

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.1.2022
 1 EUR24,5 CZK (-0,02)
 1 USD21,74 CZK (+0,05)
 1 GBP29,26 CZK (+0,01)
 100 RUB27,6 CZK (-0,05)
 100 JPY19,06 CZK (-0)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba3,75 % platnost od 23.12.2021
Diskontní sazba2,75 % platnost od 23.12.2021
Lombardní sazba4,75 % platnost od 23.12.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 37,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...