Účetnictví NO profi LIVE

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.5.2018
 1 EUR25,59 CZK (+0,04)
 1 USD21,72 CZK (+0,08)
 1 GBP29,3 CZK (+0,05)
 100 RUB34,95 CZK (+0,01)
 100 JPY19,58 CZK (+0,02)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Bezúplatné převedení dlouhodobého majetku

21.5.2018, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme PO zřizovaná obcí. Zřizovatel nám bezúplatně převedl dlouhodobý majetek. Jedná se o elektrický varný kotel, jeho pořizovací cena byla 86 336 Kč. Výše oprávek k tomuto datu byla 8 550 Kč a zůstatková cena byla 77 786 Kč. Je správné toto ...
více

Ministerstvo vnitra pomáhá obcím s přípravou na GDPR

18.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra uspořádalo pro zástupce obcí v průběhu měsíce dubna sérii školení k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). S problematikou GDPR se tak mohlo seznámit více než 2000 pracovníků obecních úřadů. Díky videozáznamům, které…
více

Zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR

17.5.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)
Jakým způsobem musí správce zabezpečit osobní údaje? Kdy je povinen v případě potíží oznámit tuto situaci Úřadu pro ochranu osobních údajů? Na tyto a další otázky Vám odpoví následující příspěvek.
více

Funkce předsedy spolku

17.5.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ je zřízen za účelem zlepšení životních a pracovních podmínek dětí a prohloubení všestranné péče o ně. Ve stanovách má Spolek napsáno: „Sbor Spolku tvoří zletilí občané, zejména rodiče dětí ZŠ ...
více

GDPR v otázkách a odpovědích

15.5.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)
Otázky týkající se aplikace Obecného nařízení si v těchto dnech klade řada z nás. Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na ty nejčastější.
více
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.11.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.
více

Ochrana a zpracování osobních údajů (podle GDPR) pro účetní oddělení POGarance

13.3.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nedefinuje, co znamená „orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt”. Pracovní skupina WP29 má za to, že tento pojem má být stanoven vnitrostátním právními předpisy. Z uvedených důvodů orgány veřejné moci a veřejné…
více

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...
více
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fond kulturních a sociálních potřebArchiv

6.6.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., ve…
více Dostupné v časových verzích: 2015
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA