dnes je 20.4.2019
Nejnovější

Ochrana osobních údajů

18.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 10. dubna 2019 dva zákony, které mění legislativu v oblasti zpracování osobních údajů.

Příspěvek na penzijní připojištění

17.4.2019, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO - škola zřízená ÚSC a přispíváme našim zaměstnancům z FKSP na penzijní připojištění. V současné době máme jednu paní učitelku na mateřské dovolené a jednu dlouhodobě nemocnou. Je možné těmto dvěma zaměstnankyním stále přispívat a pokud ano, budou z toho ...

PozemkyGarance

15.4.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z § 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ”), pozemek je nemovitou věcí. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Semináře pro školy k reformě financování

15.4.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zástupci MŠMT budou v následujících dvou měsících pořádat pro školy ze všech krajů semináře k reformě financování škol.

Směna pozemků

15.4.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přeceňuje se na reálnou hodnotu pozemek, který bude směněn za jiný bez doplatku? Ing. Veronika Fuková Dle našeho názoru je směna považována za prodej a nákup. Pokud jste tedy jinou vybranou účetní jednotkou, použijete syntetický účet určený pro majetek k ...

Odpovědi MF na dotazy k účetnicvtí příspěvkových organizací

15.4.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách další dotazy a odpovědi k problematice účetnictví. Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy: Vyhláška č. 410/2009 Sb. číslo/rok ...

Sazby pojistného

12.4.2019, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od 1. 7. 2019 se mění sazby pojistného. Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo ...

Oprava osvětlení v budově - účtování

12.4.2019, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřízená krajem. Jak účtovat fakturu, kde je uvedeno v textu: oprava osvětlení v budově č. p... v celkové ceně 120 000 Kč včetně DPH? Jedná se z části o natažení nových kabelů a z velké části o demontáž a výměnu 34 kusů stávajících nevyhovujích svítidel ...

Novinky v legislativě - daňový balíček 2019Garance

11.4.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po dlouhých a složitých jednáních podepsal prezident republiky dne 15. 3. 2019 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tedy tzv. daňový balíček, návrh zákona byl projednáván jako sněmovní tisk č. 206. Připomeňme, že návrh zákona byl…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Vzor - Smlouva o kontrolní činnosti dle § 2652 a násl. NOZGarance

10.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 2345 č. ú. 6943238/0800 vedený u Ćeské spořitelny, ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus
více článků
Nejčtenější

Daň z příjmů u spolkůGarance

3.10.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

16.10.2017, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí se již několik let nijak významně nemění, s výjimkou drobných změn provedených v souvislosti s NOZ platným od 1. 1. 2014. Úprava týkající se nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor obsažená v § 56 odst. 3 a 4…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro začátečníky

15.5.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

17.6.2019, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Účetnictví NO profi LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
23.4.2019 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.4.2019
 1 EUR25,68 CZK (+0,03)
 1 USD22,83 CZK (+0,13)
 1 GBP29,7 CZK (+0,07)
 100 RUB35,67 CZK (+0,14)
 100 JPY20,4 CZK (+0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody