Účetnictví NO profi LIVE

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
16.8.2018 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 14.8.2018
 1 EUR25,69 CZK (+0,04)
 1 USD22,52 CZK (+0,03)
 1 GBP28,78 CZK (+0,06)
 100 RUB33,86 CZK (+0,76)
 100 JPY20,32 CZK (-0,02)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,25 % platnost od 3.8.2018
Diskontní sazba0,25 % platnost od 3.8.2018
Lombardní sazba2,25 % platnost od 3.8.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Uplatnění stravenek

14.8.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme PO zřízená obci, zaměstnancům poskytujeme stravenky v hodnotě 60 Kč, příspěvek z FKSP činí 30 Kč. Mohou zaměstnanci za tyto stravenky nakupovat potraviny, nebo musíme mít smlouvu s nějakým stravovacím zařízením, kde se budou ...
více

Tvorba FKSP - odměny z dohod

13.8.2018, Ing.Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme PO. Ze zákona tvoříme FKSP ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a na jeho náhrady. Příděl vypočítáváme pouze ze mzdových nákladů zaměstnanců, tzn. zaměstnaných na základě pracovní smlouvy. Plat pracovníků na DPP a ...
více

Sloučení dvou PO - účtování

10.8.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Od 1. 7. 2018 došlo ke sloučení dvou dětských domovů, kdy všechna práva a závazky přešly na náš DD. Jak správně u nás zaúčtovat (MD/D) výsledky z rozvahy slučované organizace? Pokud jedné ...
více

Nabytí majetku klientky DD v dědickém řízení

9.8.2018, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme příspěvková organizace (Domov pro seniory) zřízená obcí. Po úmrtí klientky domova naše organizace nabyla v dědickém řízení majetek této klientky, jedná se o finanční hotovost. Jak máme tuto skutečnost zaúčtovat? Můžeme do rezervního ...
více

Evidence dokumentů v MŠ

8.8.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle zákona o účetnictví je účetní jednotka (v tomto případě mateřská škola, příspěvková organizace ÚSC)povinna uschovávat účetní záznamy po dobu uvedenou v zákoně, ale je povinna o tom vést evidenci dokumentů (např. archivní knihu, či ...
více
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.11.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...
více
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...
více
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.
více

Fond kulturních a sociálních potřebArchiv

6.6.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., ve…
více Dostupné v časových verzích: 2015
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA