dnes je 26.2.2021

Nejnovější

Pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluvGarance

26.2.2021, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Dušan Srp Vzor vnitřního předpisu upravujícího pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluv pro příspěvkovou organizaci (státní nebo územně samosprávného celku) (stav k 1. 1. 2021) Příspěvková organizace: […………….]   (dále jen „příspěvková organizace”)   Vnitřní předpis:   Vnitřní předpis ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Metodika sestavení rozpočtuGarance

26.2.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová METODIKA SESTAVENÍ ROZPOČTU Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Chybné použití fondu investic

26.2.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Příspěvková organizace (mateřská škola) použila v roce 2019 chybně svůj fond investic na pořízení majetku v hodnotě 10 000 Kč, majetek nebyl investiční povahy, měl být účtován jako spotřeba materiálu. Pořízený majetek byl zaúčtován na účet 022, avšak v evidenci majetku je veden na účtu 028 (a není odepisován ...

MPSV vyhlašuje výzvy na podporu rozvoje sociálních služeb v roce 2021

26.2.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v rámci programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb" šest výzev k předkládání žádostí o dotaci.

Program Antivirus nekončí

26.2.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

... Podpora pracovních míst v březnu neskončí. Program Antivirus se prodlouží do konce dubna. Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo cestu, jak dodržet pravidla poskytování veřejné podpory kvůli COVID-19 a zajistit další fungování programu. A to díky schválení prodloužení tzv. Dočasného rámce. Vláda ...

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancůmGarance

25.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZAMĚSTNANKYŇ, TĚHOTNÝCH ZAMĚSTNANKYŇ, KOJÍCÍCH ZAMĚSTNANKYŇ, ZAMĚSTNANKYŇ - MATEK DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů

25.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů ...

Cestovní náhrady - přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnanceGarance

23.2.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce připouští možnost přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance před nástupem výkonu práce anebo po ukončení výkonu práce.

Stravování zaměstnanců obceGarance

23.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zavedení tzv. stravovacího paušálu, tedy peněžního příspěvku na stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci se objevila zejména otázka, zda je možné tento příspěvek poskytovat i u obcí. Snaha poskytnout odpověď na tuto otázku a…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

901-998 - Podrozvahové účtyGarance

23.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   901-998 - Podrozvahové účty 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
více článků
Nejčtenější

Co přináší stravenkový paušál

14.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Už příští rok bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích.

Správné zaúčtování ochranných pracovních pomůcekGarance

15.10.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Čechová Jsme příspěvková organizace ZŠ. Jak správně zaúčtovat ochranné pracovní pomůcky zakoupené pro zaměstnance? Na účet 501 nebo na účet 527? Podle mého názoru se jedná o spotřebu materiálu – ochranných pracovních pomůcek (tedy analytický účet). Pokud by byly pracovní pomůcky poskytovány ...

Stravenkový paušál a FKSP

27.10.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO zřízená obcí. Zaměstnancům poskytujeme stravenky, na které částečně přispíváme ze svého FKSP. Od příštího roku se chystá stravenkový paušál. Bude možné část stravenkového paušálu hradit také z FKSP? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV V současné době stále platí ustanovení vyhlášky č. 114/2002 ...

Účtování přijatých faktur

12.7.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Veronika Fuková Jak správně zaúčtovat došlé faktury? Běžně účtujeme v příspěvkové organizaci přijatou fakturu v den, kdy přijde do organizace, popřípadě až je faktura ověřená a projde vnitřní kontrolou. Datum provedení vnitřní kontroly bývá zpravidla ve stejný den, kdy faktura přijde. Takže pokud ...

Zařazení zaměstnance do platové třídy po novele 2020

30.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 1. 2020 došlo ke změnám v katalogu práci ve veřejných službách a správě a kromě jiného i pro profesi uklízeč 1.06.06, kde došlo ke zvýšení rozpětí tříd 1-4. Naši pracovníci do této chvíle byly zařazeny ve 2. třídě. Teď řešíme, zda je nemůžeme eventuálně zařadit i do 4. třídy, kde je uvedeno - obsluha ...

Účtování inženýrských sítí

15.12.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslav Brabec Na jaký účet zaúčtovat úhradu Podílu na oprávněných nákladech za připojení nového odběrného místa podle Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce)? Vše podstatné kolem tzv. elektrické přípojky je ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka
Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
26.2.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.2.2021
 1 EUR26,11 CZK (+0,14)
 1 USD21,35 CZK (-0,03)
 1 GBP30,21 CZK (+0,02)
 100 RUB28,9 CZK (-0,12)
 100 JPY20,12 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...