dnes je 18.3.2019
Nejnovější

Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obceGarance

18.3.2019, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce s rozhodujícím oprávněním v oblasti samostatné působnosti si zřizuje výbory jako své přípravné, poradní, iniciativní a kontrolní orgány, přičemž mezi povinně zřizované výbory u obcí patří kontrolní a finanční výbor,…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtování o pohledávce

18.3.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme státní příspěvková organizace zřízená MKČR, která účtuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Při změně metody oceňování jsme vytvořili opravnou položku k pohledávce následovně: Celková pohledávka ve výši 350 000 Kč zaúčtováno - 556/194 220 000 Kč a 406/194 130 ...

Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

15.3.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Změny daňových předpisů

15.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změn v oblasti DPH, daní z příjmů a dalších daní byly schváleny Poslaneckou sněmovnou. S účinností daňového balíčku se počítá od 1. dubna 2019 za předpokladu, že novelu podepíše pan prezident a bude zveřejněna ve Sbírce zákonů do 31. 3. 2019. ...

Rodinný příslušník a příspěvek z FKSP

15.3.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z FKSP přispíváme zaměstnaci, včetně rodinných příslušníků na rekreaci. Za rodinného příslušníka považujeme vlastní dítě, manžela/manželku. Jak posoudit dítě z prvního manželství, které zaměstnanec nemá na sebe napsané? Myslíme si, že ...

Schvalování účetní závěrkyGarance

14.3.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky : ÚSC XXXXXXXXXXXX Označení: Schvalování účetní závěrky ÚSC - (města. resp. obce; resp. kraje dále jen ÚSC) Označení: Zpracoval: Kontroloval: interní auditor Platnost: Závaznost: dotčení zaměstnanci a ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček

14.3.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna na úterním jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Legislativní změny od 25. 2. 2019 do 10. 3. 2019

12.3.2019, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Peněžní odměna z FKSP

11.3.2019, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem správně zaúčtovat poskytnutí peněžní odměny zaměstnanci z fondu FKSP proúčtované ve mzdě? Zaúčtovali jsme: 412/331, 331/241 (mzda včetně peněžní odměny), 262/243, 241/262. Vámi uváděné zaúčtování odměny zaměstnanci z fondu ...

Daňové přiznání lze podat i jednoduše elektronicky

11.3.2019, Zdroj: Finanční správa

S blížícím se termínem pro podání daňových přiznání přináší Finanční správa souhrn toho, jak si podání zjednodušit a odevzdat ho elektronicky.

více článků
Nejčtenější

Daň z příjmů u spolkůGarance

3.10.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

16.10.2017, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí se již několik let nijak významně nemění, s výjimkou drobných změn provedených v souvislosti s NOZ platným od 1. 1. 2014. Úprava týkající se nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor obsažená v § 56 odst. 3 a 4…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2018Garance

25.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2018, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2018. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus
více článků
Účetnictví NO profi LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.3.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky za únor
Kurzy měn 15.3.2019
 1 EUR25,67 CZK (0)
 1 USD22,69 CZK (-0,03)
 1 GBP30,05 CZK (-0,07)
 100 RUB34,73 CZK (+0,03)
 100 JPY20,35 CZK (-0)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody