dnes je 25.2.2021

Nejnovější

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancůmGarance

25.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZAMĚSTNANKYŇ, TĚHOTNÝCH ZAMĚSTNANKYŇ, KOJÍCÍCH ZAMĚSTNANKYŇ, ZAMĚSTNANKYŇ - MATEK DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů

25.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů ...

Cestovní náhrady - přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnanceGarance

23.2.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce připouští možnost přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance před nástupem výkonu práce anebo po ukončení výkonu práce.

Stravování zaměstnanců obceGarance

23.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zavedení tzv. stravovacího paušálu, tedy peněžního příspěvku na stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci se objevila zejména otázka, zda je možné tento příspěvek poskytovat i u obcí. Snaha poskytnout odpověď na tuto otázku a…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

901-998 - Podrozvahové účtyGarance

23.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   901-998 - Podrozvahové účty 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Legislativní změny od 8. 2. 2021 do 21. 2. 2021

23.2.2021, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2020Garance

22.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2020, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2020. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Uplatnění DPH v účetní jednotce (určeno pro ÚSC)Garance

22.2.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lydie Musilová UPLATNĚNÍ DPH V ÚČETNÍ JEDNOTCE (popřípadě dodatek ke směrnici k oběhu účetních dokladů nebo jiného vnitřního předpisu) Komentář: Protože účetní jednotka může mít různé formy účetních směrnic, směrnic o oběhu účetních dokladů, popřípadě směrnic o finanční kontrole, zvolí proto vlastní ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Řízení rizik v POGarance

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice nastavuje základní vztahy, kompetence a odpovědnosti v oblasti řízení rizik příspěvkové organizace (dále i PO) v rámci finanční kontroly.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Přílohy směrnice řízení rizik v POGarance

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Pro zpracování byl využit vzor Karty rizika z Metodického pokynu č. 11 z 31. 3. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, který byl přiměřeně doplněn a upraven.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2018
více článků
Nejčtenější

Co přináší stravenkový paušál

14.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Už příští rok bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích.

Správné zaúčtování ochranných pracovních pomůcekGarance

15.10.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Čechová Jsme příspěvková organizace ZŠ. Jak správně zaúčtovat ochranné pracovní pomůcky zakoupené pro zaměstnance? Na účet 501 nebo na účet 527? Podle mého názoru se jedná o spotřebu materiálu – ochranných pracovních pomůcek (tedy analytický účet). Pokud by byly pracovní pomůcky poskytovány ...

Stravenkový paušál a FKSP

27.10.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO zřízená obcí. Zaměstnancům poskytujeme stravenky, na které částečně přispíváme ze svého FKSP. Od příštího roku se chystá stravenkový paušál. Bude možné část stravenkového paušálu hradit také z FKSP? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV V současné době stále platí ustanovení vyhlášky č. 114/2002 ...

Účtování přijatých faktur

12.7.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Veronika Fuková Jak správně zaúčtovat došlé faktury? Běžně účtujeme v příspěvkové organizaci přijatou fakturu v den, kdy přijde do organizace, popřípadě až je faktura ověřená a projde vnitřní kontrolou. Datum provedení vnitřní kontroly bývá zpravidla ve stejný den, kdy faktura přijde. Takže pokud ...

Zařazení zaměstnance do platové třídy po novele 2020

30.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 1. 2020 došlo ke změnám v katalogu práci ve veřejných službách a správě a kromě jiného i pro profesi uklízeč 1.06.06, kde došlo ke zvýšení rozpětí tříd 1-4. Naši pracovníci do této chvíle byly zařazeny ve 2. třídě. Teď řešíme, zda je nemůžeme eventuálně zařadit i do 4. třídy, kde je uvedeno - obsluha ...

Účtování inženýrských sítí

15.12.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslav Brabec Na jaký účet zaúčtovat úhradu Podílu na oprávněných nákladech za připojení nového odběrného místa podle Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce)? Vše podstatné kolem tzv. elektrické přípojky je ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka
Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.2.2021 - podání souhrnného hlášení za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.2.2021
 1 EUR25,98 CZK (+0,08)
 1 USD21,39 CZK (+0,06)
 1 GBP30,19 CZK (+0,18)
 100 RUB29,03 CZK (+0,22)
 100 JPY20,19 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...