dnes je 24.9.2021

Nejnovější

Investiční dotace z IROP

24.9.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak účtovat investiční dotaci "ex ante" z IROP? Jsme PO a dle rozhodnutí o poskytnutí bude část z VZ, část dostaneme ze SR od zřizovatele a část ze strukturál. fondů přes MMR. Bude se účtovat zvlášť část od zřizovatele? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Prvotně je důležité, zda dotace z IROP je jeden ...

Legislativní změny od 6. 9. 2021 do 19. 9. 2021

21.9.2021, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Účtování o transferech

20.9.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtuje se o přijatém transferu se spoluúčastí EU vždy na podrozvahu (považuje se za transfer zahraniční) bez ohledu na jeho poskytnutou výši, nebo pouze dle stanovené významnosti ÚJ a přistupuje se k němu jako k transferu tuzemskému? Ing. Miroslav Brabec Účtování příjemce transferu, jehož poskytovatelem ...

Zvláštní příplatek třídním učitelůmGarance

17.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 322/2021 byla ve Sbírce zákonů publikována novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Díky ní si s účinností od 1. 9. 2021 polepšili na zvláštním příplatku…

Oprava střechy na národní kulturní památce

17.9.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace zřizovaná ÚSC a máme ve správě NKP, na které je nutné provést opravu střechy za částku 7,5 mil. Kč. Dojde k výměně krovů a střešní krytiny. Máme zajištěn projekt, stavební povolení. Musíme nahlížet na tuto akci jako na investici nebo je možný způsob zaúčtování na opravy? ...

Ošetřovné po zahájení nového školního roku

16.9.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

S návratem dětí do škol s počátkem školního roku opětovně vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole, nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení.

Účtování o škodě na školní pomůcce v ZŠ

15.9.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme základní škola, PO. Žáci rozbili interaktivní pero, které musí uhradit. Pero jsme objednali na fakturu a žáci přinesli částku v hotovosti. Budeme účtovat na účet 547 manka a škody nebo stačí do spotřeby (501/321) a úhradu mínusem (-501 a 261)? Pero stálo 1000 Kč. Měli bychom jej zařadit do majetku ...

Vláda přidala pracovníkům hygienické služby

15.9.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila nařízení, podle kterého se ruší rozdíly mezi platovými tarify lékařských a nelékařských státních zaměstnanců v hygienické službě a zvýší se také zvláštní příplatky.

Nákup triček s logem školy z FKSP

13.9.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme základní škola. Můžeme z FKSP čerpat pro všechny zaměstnance školy nákup triček s logem školy, nákup hrnečků a propisovaček s logem školy? Naše škola oslaví 90 let založení a pan ředitel by chtěl tyto akce financovat z FKSP. Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu ...

Metodický pokyn CHJ č. 21 - Směrnice o finanční kontrole (pro orgány veřejné správy)

13.9.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka vydává Metodický pokyn č. 21 - Směrnice o finanční kontrole (Pro orgány veřejné správy). Jedná se o doporučující vzor směrnice o finanční kontroly, který si klade za cíl usnadnit vedoucím orgánu veřejné správy…

více článků
Nejčtenější

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA       I   01   Produkty zemědělství a myslivosti ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Danuše Prokůpková SMĚRNICE O OBĚHU (ÚČETNĺCH) DOKLADŮ Územního samosprávného celku Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………… ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Řízení rizik v POGarance

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice nastavuje základní vztahy, kompetence a odpovědnosti v oblasti řízení rizik příspěvkové organizace (dále i PO) v rámci finanční kontroly.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Schvalování účetní závěrkyGarance

2.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Organizační uspořádání účetní jednotky : ÚSC XXXXXXXXXXXX Označení: Schvalování účetní závěrky ÚSC - (města. resp. obce; resp. kraje dále jen ÚSC) Označení: Zpracoval: Kontroloval: interní auditor Platnost: Závaznost: dotčení zaměstnanci a orgány Datum vydání : Vydává: Odbor ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Spotřební materiálGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřební materiál představuje i v organizacích veřejného sektoru položky aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Metodika sestavení rozpočtuGarance

26.2.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová METODIKA SESTAVENÍ ROZPOČTU Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Konference Efektivní mzdový systém

15.10.2021, Praha, Mgr. Tomáš Liškutín, Ing. Jana Bršťáková

Jak nastavit mzdový systém, aby motivoval jednotlivé kategorie zaměstnanců, byl akceptovatelný pro zaměstnavatele a byl z pohledu pracovního práva bez chybičky? S těmito otázkami si můžete týdny lámat hlavu, potom experimentovat a opravovat, anebo využít dlouholetých zkušeností našich odborníků a vytvořit funkční a efektivní systém odměňování ve vaší firmě.

Účetnictví NO profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.9.2021 - úhrada DPH za srpen
Kurzy měn 23.9.2021
 1 EUR25,36 CZK (-0,02)
 1 USD21,64 CZK (+0,01)
 1 GBP29,66 CZK (+0,16)
 100 RUB29,75 CZK (+0,03)
 100 JPY19,67 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 24.6.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1,25 % platnost od 24.6.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...