dnes je 24.6.2021

Nejnovější

Záporný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti

23.6.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme obec a jsme zřizovatelem kulturní PO, která dosáhla sice celkového kladného výsledku hospodaření 104 000 Kč, avšak v hlavní činnosti tvořil zisk 240 000 Kč a v doplňkové činnosti záporný -136 000 Kč. Jaký je správný postup při schvalování účetní závěrky a přídělu VH do fondů? Podle našeho názoru ...

Příspěvek na pobyt v lázních z FKSP a státní příspěvek

22.6.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Můžeme přispět zaměstnanci příspěvek z FKSP na rekreaci - lázeňský pobyt, na který bude čerpat i státní příspěvek v částce 4 000 Kč? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Úhrada dovolené zaměstnance z více zdrojů není žádným předpisem explicitně upravena, a proto se domníváme, že není zakázána. Samozřejmě ...

Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021

22.6.2021, Zdroj: Finanční správa

... Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021. Daňové subjekty mohou od 1. 7. 2021 postupovat podle přímého účinku směrnice o DPH, neboť z důvodu prodlevy v legislativní procesu nebyla dosud schválena novela zákona o DPH. Směrnice ...

Příspěvky z FKSP po dobu mateřské dovolené

21.6.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace města. Mají zaměstnankyně na mateřské dovolené nárok čerpat z FKSP příspěvek na penzijní fond i rekreace? Toto čerpání je nastavené ve vnitřní směrnici pro FKSP pro zaměstnance. Můžeme ve vnitřní směrnici toto čerpání po dobu mateřské pozastavit? Kolektiv autorů společnosti ...

Účetní závěrka a úloha statutárního orgánuGarance

18.6.2021, Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Většinou v průběhu prvního čtvrtletí obdrží výbor SVJ roční účetní závěrku za předchozí účetní období. Jeho úloha nespočívá pouze v jejím podpisu, ale také v seznámení členů SVJ s informacemi, které výstupy z účetnictví za uplynulé účetní období poskytují;…

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Vnitřní předpisy pro vedení účetnictvíGarance

18.6.2021, Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZÚČ ukládá účetním jednotkám stanovit vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob, vztahující se k účetním záznamům. Pro praxi to znamená vypracovat vnitřní účetní předpisy s ohledem na konkrétní podmínky příslušné účetní jednotky s cílem…

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Povinnost společenství vlastníků jednotek zveřejnit účetní závěrkuGarance

18.6.2021, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚČ”), platí, že účetní závěrku (tj. obecně rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu) jsou povinny zveřejnit ty účetní jednotky, které se zapisují do…

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Ochranné prostředky před covid-19 - účtování

18.6.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO, základní škola. Ochranné prostředky v souvislosti s ochranou před COVID-19, např. roušky, štíty, respirátory, rukavice vinylové jednorázové apod. účtujeme na účet 527. Z jakých finančních prostředků máme tyto ochranné prostředky účtovat? Z ONIV ze státního rozpočtu na mzdy, odvody(rozděluje ...

Tvorba a čerpání fondů u spolku

18.6.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Může spolek – veřejně prospěšná organizace tvořit fond oprav ze zisku po několik let nebo musí vždy to, co vydělá jeden rok, druhý rok proinvestovat? Ing. Miroslav Brabec Na úvod jenom drobná oprava. Pokud máte na mysli spolek jako nevýdělečnou organizaci, jejíž základní pravidla fungování jsou ...

Účtování o stravenkovém paušálu

18.6.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak se bude účtovat stravenkový paušál? Naše příspěvková organizace se rozhodla přispívat zaměstnancům na stravování ve dnech, kdy se v naší škole nevaří. Dle zvážení jsme stanovili výši na 70 Kč, kde 16 Kč bude tvořit příspěvek z FKSP. Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Předpokládáme, že peněžitý ...

více článků
Nejčtenější

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA       I   01   Produkty zemědělství a myslivosti ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Danuše Prokůpková SMĚRNICE O OBĚHU (ÚČETNĺCH) DOKLADŮ Územního samosprávného celku Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………… ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Řízení rizik v POGarance

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice nastavuje základní vztahy, kompetence a odpovědnosti v oblasti řízení rizik příspěvkové organizace (dále i PO) v rámci finanční kontroly.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Příkaz k provedení inventarizaceGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha ke směrnici č. .... o provedení inventarizace Příkaz k provedení inventarizace vydává dne .............. ředitel (var. předseda výboru, …..) Důvod inventarizace: Periodická, průběžná inventarizace Inventura prvotní, rozdílová Inventarizace majetku a závazků ke dni ......., ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Spotřební materiálGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřební materiál představuje i v organizacích veřejného sektoru položky aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zásady pro tvorbu a čerpání rezervGarance

14.3.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje: ………………………………. Počet stran: ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
více článků
Semináře - aktuální nabídka
Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.6.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za květen
Kurzy měn 24.6.2021
 1 EUR25,43 CZK (+0,02)
 1 USD21,3 CZK (+0,04)
 1 GBP29,61 CZK (-0,13)
 100 RUB29,48 CZK (+0,17)
 100 JPY19,23 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 24.6.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1,25 % platnost od 24.6.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...