dnes je 15.11.2019
Nejnovější

Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví

15.11.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Dnešní dynamická doba přináší v rámci ekonomického života účetních jednotek řadu nových situací, které nelze stávající zákonnou úpravou jednoznačně řešit. Nový zákon o účetnictví by měl na tento vývoj nejen zareagovat, ale měl by do určité míry též předjímat…

Nákup flexi passů z FKPS

14.11.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme příspěvková organizace. Je možné uhradit zaměstnancům z fksp nákup flexi passů? Ing. Veronika Fuková Využití prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb k nákupu flexi passů je určitě možné, avšak je třeba zvolit typ poukázek, které opravňují ...

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

12.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí aktualizovalo metodický pokyn publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 4/2015, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M.

Cestovní náhrady na školení

11.11.2019, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paní učitelka jela na školení akreditované MŠMT na celý týden s noclehem a stravováním. Placeno bylo školou všechno. Posoudili jsme to jako výkon práce. Budeme také hradit cestovné tam i zpět ze školení? Ing. Karel Janoušek Pokud šlo o výkon práce, tj. v ...

Poslanci schválili daňový balíček

11.11.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila minulý týden daňový balíček Ministerstva financí. Návrh s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

Více než 3,5 miliardy z fondů EU pomůže zvýšit kvalitu vzdělávání v krajích

11.11.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 3,65 miliardy korun na implementaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání.

Dotace na zřízení zahrady

8.11.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme škola - příspěvková organizace - a máme schválenou dotaci na zahradu ve výši 462 671 Kč. Z vlastních zdrojů uhradíme 81 648 Kč. Celkový rozpočet ve výši 544 319 Kč se skládá z sadových úprav za 61 315 Kč, herních a výukových prvků za 446 704 Kč (z toho ...

Vláda schválila zvýšení platů státních zaměstnanců

8.11.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Platy zaměstnanců ve veřejné sféře vzrostou plošně o 1500 Kč. Jejich zvýšení schválila vláda. Ti nejhůře placení jako kuchařky, knihovníci nebo uvaděčky v divadle si polepší ještě více. Díky iniciativě ministryně práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) ...

Dotační program na podporu seniorských organizací

7.11.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační program na podporu seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Soubory hmotných movitých věcíGarance

5.11.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soubory hmotných movitých věcí jsou z pohledu účetnictví příspěvkových organizací i z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), jednou z problematických kategorií dlouhodobého hmotného majetku.…

více článků
Nejčtenější

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

5.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí, která jsou upravena v samostatném § 56a ZDPH, se již několik let nijak významně nemění. Poslední významnější změna v tomto ustanovení byla provedena novelou zákona č. 80/20019 Sb. účinnou k 1. 4. 2019, a to rozšířením…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Kvitance (potvrzení o splnění dluhu)Garance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o splnění dluhu (kvitance) Níže podepsaná společnost: Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 454 se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Řízení rizikGarance

22.2.2019, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název příspěvkové organizace Směrnice   Řízení rizik   Číslo jednací:   Zpracoval: Tituly, jméno a příjmení   Kontroloval:Tituly, jméno a příjmení   Schválil:Tituly, jméno a příjmení         Datum vydání:     Datum účinnosti:   Tato směrnice - ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
více článků
Semináře - aktuální nabídka
Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.11.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 13.11.2019
 1 EUR25,59 CZK (+0,09)
 1 USD23,25 CZK (+0,1)
 1 GBP29,84 CZK (+0,13)
 100 RUB36,13 CZK (-0,03)
 100 JPY21,36 CZK (+0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody