dnes je 10.6.2023

Nejnovější

Zákon na ochranu oznamovatelů

9.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákon na ochranu oznamovatelů, tzv. whistleblowing čeká na podpis prezidenta. Senát Parlamentu ČR dne 1. 6. 2023 projednal návrh zákona o ochraně oznamovatelů, aniž by k návrhu zákona přijal usnesení. Tím došlo k uplynutí třicetidenní lhůty pro projednání návrhu zákona Senátem, a platí, že návrh zákona ...

Dobročinná akce u příspěvkové organizace

8.6.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... MŠ vybrala na dobročinnou akci peníze v hotovosti, které pak poslala z účtu SRPŠ. Chtěl jsem se prosím zeptat na správné účtování, jelikož tato účetní jednotka nemůže účtovat o účtu 543 – poskytnuté dary, tak bych to účtoval prostřednictvím účtu 414 a v nákladech bych to účtoval jako ostatní službu ...

Více peněz na platy učitelů

8.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Učitelé mají mít plat kolem 130 procent průměrné mzdy, schválil Senát.

MPSV vyhlašuje výzvu na investiční dotace

7.6.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s programem 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Nájmy nemovitých věcí a přeúčtování služeb souvisejících s nájmy pro účely DPHGarance

5.6.2023, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní pojem pro oblast nájemních vztahů je pro účely daně z přidané hodnoty vymezen v § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH. Nájmem věci se podle citovaného ustanovení rozumí nejen nájem, ale i podnájem věci, pacht a podpacht. S účinností od 1. 4. 2019 byly pod…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pořízení tiskárny a vrácení částky

5.6.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO při ÚSC (základní škola), pořídili jsme tiskárnu za částku 10 000 Kč (platba fakturou), cashbackem nám bylo vráceno 1 500 Kč na náš účet (bez dobropisu a žádného dalšího dokladu), jak částku 1 500 Kč zaúčtovat? Ing. Alena Čechová Cashback je jakýsi druh finanční odměny za nákupy, něco jako ...

Informace k centralizovaným VZ

5.6.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit.

Účtování příspěvku na penzijní připojištění z FKSP

2.6.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO při ÚSC, jak správně účtovat příspěvek na penzijní spoření zaměstnanců z FKSP? Ing. Alena Čechová Příspěvek na penzijní připojištění je příspěvek jako každý jiný, zaúčtujete jako závazek ke třetí osobě, proti účtu fondu kulturních a sociálních potřeb, a jeho úhradu pak jako výdaj z banky (předpokládám ...

Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku

1.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nařízení vlády č. 131/2023 Sb. Mimo plán legislativní práce vlády na rok 2023 bylo připraveno a schváleno nařízení vlády č. 131/2023 Sb., podle kterého dochází od 1. června 2023 ke zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých o 2,3 % a o 400 Kč. Důvodem tohoto mimořádného ...

Legislativní změny od 15. 5. 2023 do 28. 5. 2023

30.5.2023, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

více článků
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohyGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.   Text   MD   D   Poznámka           Krátkodobé poskytnuté zálohy se vykazují v rozvaze v položce B.II.4.   1.   Krátkodobá poskytnutá záloha na nákup materiálu, zboží a služeb       Nejedná se o zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek   a) krátkodobá poskytnutá ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA       I   01   Produkty zemědělství a myslivosti ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

901-998 - Podrozvahové účtyGarance

1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   901–998 – Podrozvahové účty 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetekGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Drobný dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v rozvaze v položce A.II.6.    1.    Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku                a) nákup na fakturu    558   321    dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.   b) úhrada ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Daň z příjmů příspěvkových organizacíGarance

19.4.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Jedná se o velmi složitou právní normu, která byla již mnohokrát novelizována. Její aplikace bývá v praxi velmi obtížná, a to včetně aplikace u…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Inventarizace - nástroj průkaznosti účetnictví

13.6.2023, On-line, Jaroslava Svobodová

Myslíte si, že máte inventarizaci v malíku? Že vás nic nezaskočí? Poučte se z ukázek a příkladů a vyhněte se tak vlastním chybám v inventarizaci. Praktický webinář pro příspěvkové organizace, obce a další vybrané účetní jednotky vede špička v oboru, paní Jaroslava Svobodová.

Příspěvky na stravné z FKSP

20.6.2023, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Ujistěte se, jak správně poskytnout zaměstnancům z FKSP příspěvek na stravování podle § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Naše zkušená lektorka vás upozorní na časté chyby a ochotně zodpoví vaše dotazy k problematice příspěvků na stravné z FKSP.

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

19.9.2023, On-line, Vít Baloušek

Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Cestovní náhrady

25.9.2023, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Výklad problematiky související s cestovními náhradami budou z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe (včetně souvisejících daňových dopadů). Zaměříme se na vazbu na elektromobilitou, home office, teambuilding a také na problematiku cestovních náhrad v rámci poskytování služeb mezi členskými státy apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

FKSP pro příspěvkové organizace

26.9.2023, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu. Využívejte FKSP naplno a správně.

Účetnictví NO profi LIVE
Od nás pro vás
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek 1.9.2022 -
Návrh nového zákona o účetnictví - Pracovní verze
Důvodová zpráva
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví 1.1.2022 -
Zákon 128/2000 Sb. o obcích 1.2.2022 1.7.2023
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2023 -
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů 1.1.2023 1.1.2024
Zákon 235/2004 Sb. o DPH 1.1.2023 1.1.2024
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.1.2023 -
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí 1.1.2021 1.1.2024
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2022 -
Vyhláška 504/2002 Sb. o účetnictví 1.1.2017 -
Vyhláška 325/2015 Sb. o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 218/2000 Sb. o zákon o rozpočtových pravidlech 1.1.2022 -

Pod číslem D-59 vydalo GFŘ aktualizovaný výklad k daním z příjmů, který od 1. 1. 2023 nahradil dosavadní pokyn D-22. Oproti Pokynu D-22 je Pokyn D-59 spíše upřesněním stávající legislativy a nepřináší zásadní změny v aplikaci ZDP.

Právo

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
12.6.2023 - úhrada doplatku sociálního zabezpečení za rok 2022 u OSVČ v případě, bylo-li daňové přiznání podáno po 3. 4. elektronicky

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 9.6.2023
 1 EUR23,67 CZK (+0,04)
 1 USD21,96 CZK (-0,05)
 1 GBP27,59 CZK (+0,16)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,75 CZK (-0)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...