dnes je 17.7.2019
Nejnovější

Osobní konto zaměstnance - nákup zdravotní obuvi

17.7.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO a zaměstnanci mají osobní konto v hodnotě 2 000 Kč. To čerpají na zdravotní obuv v prodejně "Pracovní oděvy". Musí se zdanit ve mzdě? Ing. Růžena Klímová Pro správnou odpověď je nutné přesně uvést, co se míní osobním kontem. Pokud se nejedná o flexi ...

Nárok na odpočet DPHGarance

16.7.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním právem plátce (nikoliv povinností) je nárok na odpočet daně. Pokud plátce své právo na odpočet daně neuplatní, nejedná se o porušení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”). Neziskový subjekt,…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Legislativní změny od 1. 7. 2019 do 14. 7. 2019

16.7.2019, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

ZávazkyGarance

15.7.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závazek je povinnost dlužníka vůči věřiteli poskytnout odměnu (protiplnění) za přijatá plnění od věřitele. Protiplnění může být poskytnuto formou peněžní, a pokud se na tom smluvní strany dohodly, také nepeněžní (věcné), tj. poskytnutím věci nebo služby. To,…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu podle § 36 KTZGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu (podle ust. § 36 katastrálního zákona) - strana 1 Strana 2 strana 3 Na výše uvedeném návrhu na opravu chyby v katastrálním operátu je nezbytné ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Vzor žaloby dle části páté občanského soudního řádu - žaloba proti rozhodnutí správního orgánuGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Městský soud v Praze Spálená 2   112 16 Praha 2 V Praze dne 20. 1. 2017 Žalobce: Společenství vlastníků U Kříže 17 se sídlem U Kříže 17, Praha 9, PSČ 190 00   IČ ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPRGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Souhlas se zpracováním osobních údajů Tímto potvrzuji a uděluji Společenství vlastníků ………………….., IČ: ………………….., se sídlem ………………….. (dále jen „ Společenství ”), ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Vnitřní směrnice SVJ k ochraně osobních údajů dle GDPRGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Vzor byl zpracován pro potřeby většího společenství vlastníků, které má několik desítek členů a které pravidelně zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů po revizích 1. 7. 2019

15.7.2019, Zdroj: Finanční správa

Informace podrobněji seznamuje s novou úpravou poukazů přijatou na úrovni EU a národní legislativy. Pravidla pro uplatňování DPH u poukazů nebyla doposud ve směrnici Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ( ...

Webový portál - dlouhodobý nehmotný majetek?

15.7.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO PPP. Před několika lety jsme si nechali externí odbornou firmou vyhotovit webový portál. Zhotovení portálu bylo realizováno na základě smlouvy o poskytnutí služby, jejímž předmětem bylo vyhotovení webového portálu. A jako nakoupená služba bylo i ...

více článků
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2018Garance

25.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2018, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2018. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

8.8.2019, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Veřejné zakázky pro začátečníky

9.9.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
17.7.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 16.7.2019
 1 EUR25,58 CZK (0)
 1 USD22,8 CZK (+0,11)
 1 GBP28,34 CZK (-0,11)
 100 RUB36,34 CZK (+0,11)
 100 JPY21,12 CZK (+0,09)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody