dnes je 15.10.2019
Nejnovější

Vypořádání závazků

14.10.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vypořádat dlouhodobé závazky naší školy - PO, které tvoří nevyzvednutá a nedoručitelná odměna za produktivní práci, ale také dříve nevyzvednuté přeplatky na stravném, vše v řádu korun až desetikorun? Ing. Veronika Fuková Pokud jde o závazky, které ...

Informace k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

14.10.2019, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle §…

Dar při osobním a pracovním výročí

11.10.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřízená obcí. Poskytujeme svým zaměstnancům dar při životním výročí 50 let, pracovním výročí 20 let a co dalších pět let nepeněžní formou ve výši 2 000 Kč. Zaměstnankyně letos dovršila 50 let a taky má odpracováno 20 let. Bude se druhý dar danit? Ing. ...

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2018

10.10.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách přehled zadluženosti územních rozpočtů za loňský rok. I. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2018 Územní rozpočty celkem vykázaly ke konci roku 2018 zadluženost ve výši 91,2 mld. ...

Nárok na placené volno z důvodu promoce syna

10.10.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme základní škola, příspěvková organizace. Má učitelka ZŠ nárok na placené volno při účasti na promoci svého syna? JUDr. Věra Bognárová Nemá. Osobní překážky, při kterých je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno, případně i náhradu ...

Legislativní změny od 23. 9. 2019 do 6. 10. 2019

8.10.2019, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účelyGarance

7.10.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejoblíbenějších benefitů je poskytování služebního vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci bezplatně k používání pro pracovní i soukromé účely.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Stravování - školníGarance

7.10.2019, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařízení školního stravování je upraveno ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. (§ 119) a prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jeho služby jsou určeny především dětem, žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole nebo ve školském zařízení.…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Poplatek za lékařskou pohotovost

7.10.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme ZŠ PO. Učitelé byli s dětmi na týdenním pobytu a museli s jedním dítětem k lékaři, kde zaplatili regulační poplatek za pohotovost. Jak tento poplatek účtovat? Ing. Veronika Fuková Jelikož v tomto případě jde v podstatě o správní poplatek jako například ...

Odměna z FKSP k životnímu jubileu

3.10.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat finanční odměnu z FKSP k životnímu jubileu? Odměna byla vyplacena ve výši 5 000 Kč a byla vyplacena společně se mzdou. Ing. Veronika Fuková Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky v bodě 5.4. říká, že: „O použití fondu ...

více článků
Nejčtenější

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

5.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí, která jsou upravena v samostatném § 56a ZDPH, se již několik let nijak významně nemění. Poslední významnější změna v tomto ustanovení byla provedena novelou zákona č. 80/20019 Sb. účinnou k 1. 4. 2019, a to rozšířením…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor - Kvitance (potvrzení o splnění dluhu)Garance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o splnění dluhu (kvitance) Níže podepsaná společnost: Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 454 se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Řízení rizikGarance

22.2.2019, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název příspěvkové organizace Směrnice   Řízení rizik   Číslo jednací:   Zpracoval: Tituly, jméno a příjmení   Kontroloval:Tituly, jméno a příjmení   Schválil:Tituly, jméno a příjmení         Datum vydání:     Datum účinnosti:   Tato směrnice - ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro začátečníky

17.10.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.10.2019 - úhrada zálohy na silniční daň za III. čtvrtletí
Kurzy měn 14.10.2019
 1 EUR25,83 CZK (+0,02)
 1 USD23,41 CZK (+0,04)
 1 GBP29,35 CZK (-0,13)
 100 RUB36,45 CZK (-0)
 100 JPY21,63 CZK (+0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Last Minute Semináře
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody