dnes je 15.4.2021

Nejnovější

Projekt šablony - účtování

15.4.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak účtovat projekt šablony s dobou trvání 2 roky? V roce 2020 byla poskytnuta první záloha. Jak účtovat v průběhu roku a jak zúčtovat nespotřebované finanční prostředky na konci roku? Jsme škola, projekt je poskytován z MŠMT prostřednictvím zřizovatele, vždy přijde ve dvou částkách, zřejmě procentuálně ...

Vnitřní směrnice SVJ k ochraně osobních údajů dle GDPRGarance

13.4.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Vzor byl zpracován pro potřeby většího společenství vlastníků, které má několik desítek členů a které pravidelně zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, zejména provozuje kamerové systémy, vede evidenci ...

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Zpracování osobních údajů ve vztahu k antigennímu testování zaměstnancůGarance

13.4.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování osobních údajů při preventivním testování zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2 ze strany SVJ je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce (osobních údajů) vztahuje, zvláštní souhlas pro…

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Úplatné dodání majetku ÚSC mimo předmět DPHGarance

13.4.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územně samosprávné celky, tj. obce a kraje (dále jen „ÚSC”), jako plátci daně poměrně často realizují úplatný převod majetku (prodej na základě kupní smlouvy). Z pohledu DPH se jedná o dodání zboží, kterým se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako…

Mimořádný karanténní příspěvek

13.4.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak účtovat v příspěvkové organizaci izolačku? Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Předpokládám, že se jedná o mimořádný příspěvek v karanténě či izolaci zaměstnanců. Protože se jedná o zohlednění nákladů, které vynakládá zaměstnavatel, účtovala bych ve prospěch účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti. Zároveň ...

Čas pro podání daňového přiznání se blíží

13.4.2021, Zdroj: Finanční správa

... Finanční správa od 19. dubna otevírá pracoviště 2+2. V letošním roce je na odevzdání přiznání k dani z příjmů více času a to až do 3. května 2021 v případě klasického formuláře odevzdaného na papíře a v případě elektronického podání až do 1. června. Aby probíhalo podávání přiznání bez zbytečných ...

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při tuzemských pracovních cestáchGarance

12.4.2021, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při tuzemských pracovních cestách a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Porušení autorských práv

12.4.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtuji příspěvkovou organizaci a nejsem si jistá jak zaúčtovat kompenzaci za porušení autorských práv. Tato kompenzace bude následně předepsána k úhradě zaměstnanci, který porušení autorských práv způsobil. Mohu zaúčtovat kompenzaci 549/345 nebo 378, předpis u zaměstnance 335/649? Jaroslava Svobodová ...

Digitalizace účetnictví?

12.4.2021, Zdroj: Komora certifikovaných účetních

... Budeme moct být konečně digitální? Ptají se účetní. V posledním roce se zásadně změnil pracovní proces ve většině profesí – účetních nevyjímaje. Většina z nich se přesunula na homeoffice, odkud pracují již několik měsíců. Pro zhruba 40 % účetních to byla novinka, se kterou se museli vyrovnat. Digitalizace ...

Možnosti čerpání FKSP

9.4.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace územně samosprávného celku. Jaké jsou možnosti čerpání FKSP na rekreace (§ 8) a kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport (§ 9)? Lze přispívat i na letenky či pobyty rezervované např. přes booking.com? Jak by měl vypadat doklad od těchto poskytovatelů, aby byl v souladu s vyhláškou ...

více článků
Nejčtenější

Co přináší stravenkový paušál

14.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Už příští rok bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích.

Zařazení zaměstnance do platové třídy po novele 2020

30.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 1. 2020 došlo ke změnám v katalogu práci ve veřejných službách a správě a kromě jiného i pro profesi uklízeč 1.06.06, kde došlo ke zvýšení rozpětí tříd 1-4. Naši pracovníci do této chvíle byly zařazeny ve 2. třídě. Teď řešíme, zda je nemůžeme eventuálně zařadit i do 4. třídy, kde je uvedeno - obsluha ...

Účtování ochranných pracovních prostředků

22.10.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO zřízená ÚSC, účtujeme dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Dosud jsme spotřebu pracovních pomůcek pro zaměstnance účtovali na účet 501 spotřeba materiálu. Do současnosti tento účet používáme i pro účtování spotřeby ochranných prostředků v souvislosti s ochranou před Covid-19, např. roušky, ochranné obleky ...

Stravenkový paušál a FKSP

27.10.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO zřízená obcí. Zaměstnancům poskytujeme stravenky, na které částečně přispíváme ze svého FKSP. Od příštího roku se chystá stravenkový paušál. Bude možné část stravenkového paušálu hradit také z FKSP? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV V současné době stále platí ustanovení vyhlášky č. 114/2002 ...

Správné zaúčtování ochranných pracovních pomůcekGarance

15.10.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace ZŠ. Jak správně zaúčtovat ochranné pracovní pomůcky zakoupené pro zaměstnance? Na účet 501 nebo na účet 527? Ing. Alena Čechová Podle mého názoru se jedná o spotřebu materiálu – ochranných pracovních pomůcek (tedy analytický účet). Pokud by byly pracovní pomůcky poskytovány ...

Účtování refundace mzdy a odvodů

12.8.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Zaměstnanec byl předvolán k soudu jako svědek. Vyplnili jsme pro soud, že poskytneme zaměstnanci náhradu mzdy za nutnou dobu (4 hodiny) a budeme požadovat refundaci. Na základě potvrzení soudu máme vystavit fakturu na úhradu proplacené náhrady mzdy a pojistného ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Aktuální problémy ve mzdové účtárně

3.5.2021, On-line, Ing. Růžena Klímová

Největším oříškem pro mzdové účetní jsou aktuálně nová pravidla pro výpočet dovolené, mimořádný příspěvek při karanténě a také stravovací paušál. Změny se ale týkají i jiných oblastí. Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2021 a zasaďte je do souvislostí s daňovými předpisy.

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů

14.5.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací v daních, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH. Součástí webináře je i upozornění na aktuální daňové novinky související s oblastí majetku, určení jeho vstupní ceny a způsobu odpisování.

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis

19.5.2021, On-line, Ing. Růžena Klímová

Na webináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumentů.

DPH při poskytování služeb

10.6.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Uplatňování DPH při poskytování služeb má svá specifika, která probereme na specializovaném webináři.

Majetek a jeho odpisy (daňový a účetní pohled)

18.6.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a to se zdůrazněním aktuálních postupů v roce 2021.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 14.4.2021
 1 EUR25,94 CZK (-0,08)
 1 USD21,68 CZK (-0,19)
 1 GBP29,83 CZK (-0,17)
 100 RUB28,64 CZK (+0,32)
 100 JPY19,9 CZK (-0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...