dnes je 23.7.2024

Nejnovější

Cestovní náhrady - přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnanceGarance

22.7.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce připouští možnost přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance před nástupem výkonu práce anebo po ukončení výkonu práce.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Zaúčtování odborné publikace s roční aktualizací

22.7.2024, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kam správně zaúčtovat odbornou publikaci, ke které se vztahuje roční aktualizace a odpovědní servis. Na faktuře je uveden pouze název dané publikace. Cena dle naší směrnice odpovídá zaevidování do majetkového programu a účtování na účet 558/321 a následně 028/088. Nemělo by být účtování na účet 527? ...

Milostivé léto u VZP

19.7.2024, Zdroj: VZP

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří mají dluh na pojistném a penále, které je vymáhané v daňové exekuci, mohou využít tzv. Milostivého léta IV.

Pronájem nádoby na tříděný odpad

18.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od letošního roku hradíme pronájem za nádoby na tříděný odpad. Musí být nádoby zavedené do účetnictví příspěvkové organizace? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Účelem účetnictví je reálné zobrazení veškerých ekonomických skutečností, které se účetní jednotky týkají. Pronájem jakékoli movité i nemovité ...

Důchody v lednu porostou průměrně o 356 Kč

17.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od začátku příštího roku se opět zvýší všechny důchody, tedy nejen starobní, ale i invalidní a pozůstalostní.

Legislativní změny od 8. 7. 2024 do 14. 7. 2024

16.7.2024, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Uzavírání a otevírání účetních knih VÚJ - schvalování účetní závěrky a rozdělování výsledku hospodaření u OSS a státních POGarance

15.7.2024, Ing. Alena Kochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Kochová 1. Uzavírání účtů 1.1 Účetní závěrka a účetní uzávěrka Jedná se o dvě zcela rozdílné činnosti v oblasti účetnictví, přičemž je nutné si uvědomit, že nejprve se provádí účetní závěrka a teprve pak účetní uzávěrka ! Účetní závěrka může mít podobu řádné, mimořádné nebo mezitímní a uzavírání ...

Složky státu se už nebudou muset nechávat povinně zastupovat ÚZSVM

15.7.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Organizační složky státu zřejmě už nebudou mít povinnost nechat se v právních sporech zastupovat Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Příspěvek na spoření na stáří

15.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak správně rozdělovat příspěvek z FKSP na spoření na stáří zaměstnancům, kteří o něj požádali? Ve směrnici nastavíme Q zasílání příspěvku. Zájem má prozatím pouze cca 10 zaměstnanců z 55. Můžeme za 1. čtvrtletí rozdělit celý příděl mezi zaměstnance, kteří mají zájem, nebo určit u něj optimální částku ...

Příspěvek z FKSP na dioptrické brýle

12.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ve směrnici o FKSP máme možnost příspěvku na zhotovení dioptrických brýlí. Je možné přispět, když je faktura vystavena firmou s podnikáním Oční optika, ale není v registrovaná v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb a k faktuře dodali čestné prohlášení paní doktorky, která je v registru, ...

více článků
Nejčtenější

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“ Část A Účetní odpisová skupina I   Účetní odpisová skupina   CZ-CPA       I   01   Produkty zemědělství a myslivosti ...

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

FKSPGarance

26.7.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu…

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetekGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Drobný dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v rozvaze v položce A.II.6.    1.    Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku                a) nákup na fakturu    558   321    dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.   b) úhrada ...

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.   Text   MD   D   Poznámka           Fond reprodukce majetku, fond investic se vykazuje v rozvaze v položce C.II.5.     Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu           Tvorba fondu reprodukce:         1.   Tvorba fondu reprodukce ve ...

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Vnitřní kontrolní systém ÚSC a interní audit

3.9.2024, On-line, Ing. Olga Sloupová

Nenechte si ujít náš webinář, kde vás naučíme vše o kontrolní činnosti v rámci vnitřního kontrolního systému. Zaměříme se na všechny fáze řídící kontroly. Navíc probereme základní požadavky na interní audit.

Inventarizace majetku a závazků ÚSC

1.10.2024, On-line, Ing. Olga Sloupová

Inventarizace majetku a závazků je jediný způsob jak ověřit, že účetnictví účetní jednotky je správné a průkazné. Díky webináři ji zvládnete s přehledem.

Rozpočet územních samosprávných celků na rok 2025

5.11.2024, On-line, Ing. Olga Sloupová

Zdokonalte se v sestavování a spravování veřejného rozpočtu. Na webináři získáte nejnovější informace a praktické příklady, které vám pomohou vyhnout se častým chybám a porušení rozpočtové kázně.

Cestovní náhrady

9.12.2024, On-line, Jaroslava Pfeilerová

Výklad problematiky související s cestovními náhradami budou z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe (včetně souvisejících daňových dopadů). Zaměříme se na vazbu na elektromobilitou, home office, teambuilding a také na problematiku cestovních náhrad v rámci poskytování služeb mezi členskými státy apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Účetnictví NO profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1.1.2024 -
Návrh nového zákona o účetnictví - Pracovní verze
Důvodová zpráva
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 1.1.2024 -
Zákon 128/2000 Sb., o obcích 1.7.2024 1.1.2026, 1.1.2025
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2023 -
Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů 19.7.2024 1.1.2025
Zákon 235/2004 Sb., o DPH 1.1.2024 -
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.1.2024 -
Zákon 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 1.7.2024 1.1.2025
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2024 -
Vyhláška 504/2002 Sb., o účetnictví 1.1.2024 -
Vyhláška 325/2015 Sb., o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 218/2000 Sb., o zákon o rozpočtových pravidlech 1.1.2024 -
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.7.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.7.2024
 1 EUR25,26 CZK (-0,02)
 1 USD23,2 CZK (+0,07)
 1 GBP29,97 CZK (-0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,72 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...