Účetnictví NO profi LIVE

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 25.4.2018
 1 EUR25,47 CZK (+0,04)
 1 USD20,9 CZK (+0,08)
 1 GBP29,14 CZK (+0,07)
 100 RUB33,63 CZK (-0,16)
 100 JPY19,14 CZK (+0,01)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovny

26.4.2018, Zdroj: Národní knihovna České republiky (https://www.nkp.cz/)
Národní knihovna České republiky připravila na svých webových stránkách Příručku pro knihovny k ochraně osobních údajů.
více

GDPR v podmínkách PPP

26.4.2018, JUDr. Dušan Srp Ph. D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Souhlas se zpracováním osobních údajů - máme povinnost jej od klientů a jejich zákonných zástupců požadovat? Současná situace je tato: Činnost pedagogicko-psychologických poraden upravuje zákon č. 561/2004 Sb. K tomu máme vyhlášku č. ...
více

Legislativní změny od 9. 4. 2018 do 22. 4. 2018

24.4.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
více

Zaměstnanci - odstupnéGarance

23.4.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v následující tabulce.
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Žádost o dotaci - účtování

23.4.2018, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme PO (základní škola), zřizovatel je obec. V prosinci 2017 byla vypracována projektová dokumentace "Revitalizace zahrady v přírodním stylu pro žádost o investiční dotaci Výzva č. 16/2017) podání do 29. 1. 2018. Pokud budeme účtovat v roce ...
více
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.11.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

16.10.2017, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidla týkající se nájmu nemovitostí se již několik let nijak významně nemění, s výjimkou drobných změn provedených v souvislosti s NOZ platným od 1. 1. 2014. Úprava týkající se nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor obsažená v § 56 odst. 3 a 4…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016

Fond kulturních a sociálních potřebArchiv

6.6.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., ve…
více Dostupné v časových verzích: 2015

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...
více
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.1.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Semináře z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky

Semináře z oblasti daní a účetnictví