dnes je 17.8.2019
Nejnovější

Stravenkový paušál místo stravenek

16.8.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Možnost používat peníze namísto dnešních stravenek. Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která podnikatelům i zaměstnancům umožní používat daňové zvýhodnění na stravování novým a jednodušším způsobem.

Prodej nepotřebného DDHM

16.8.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše příspěvková organizace se rozhodla, že prodá DDHM Notebook Lenovo zakoupený v roce 2013. Důvod rozhodnutí: pro nepotřebnost. Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Ocenění zřejmě nemůžeme udělat v reálné hodnotě. Máme k tomuto rozhodnutí vytvořit ...

MŠMT aktualizuje Metodický výklad k odměňování ve školách

15.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro snadnější orientaci v odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací připravuje MŠMT aktualizaci příslušného Metodického výkladu.

Účtování čipových karet

13.8.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byly nakoupeny čipové karty k docházce zaměstnanců. Evidenci těchto čipových karet vést nechceme, proto nákup karet bychom účtovali do spotřeby 501/321. Při výdeji karty každý zaměstnanec zaplatí 250 Kč jako depozitum, které mu bude vráceno po vrácení nezničené ...

Novela zákona o finanční kontroleGarance

12.8.2019, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 23. 4. 2019 byla schválena novela zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o úpravu zákonem č. 126/2019 Sb., který vstoupí v účinnost od 1.…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtování OOPP

12.8.2019, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO. Některým našim zaměstnancům poskytujeme ochranné pracovní pomůcky, např. paní uklízečka od nás dostává pracovní plášť, obuv, ochranné rukavice a brýle. Můžeme pořízení OOPP zaúčtovat přímo na účet 501? Pokud ano, kde bychom pak měli evidovat vydané ...

Příspěvek na rekreaci v době pracovní neschopnosti

9.8.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Naše zaměstnankyně je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. V roce 2019 již nepracovala a stále nepracuje. Je možné, aby v době pracovní neschopnosti čerpala příspěvek na rekreaci? Pracovní neschopnost nebude v době ...

Nabytí uměleckých děl - účtování

8.8.2019, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat nabytí uměleckých děl (obrazů) s neznámou hodnotou bezúplatným převodem od zřizovatele? Ing. Miroslav Brabec "Neznámá hodnota" v tomto případě nepřipadá v úvahu. Za "normálních" okolností by se umělecká díla oceňovala tzv. reprodukční pořizovací ...

Úhrada Laser Game pro zaměstnance z FKSP

7.8.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO, tvoříme FKSP. Lze považovat za sportovní akci pro zaměstnance účast na Laser Game? Lze proplatit přes fakturu z FKSP? Ing. Veronika Fuková Dle našeho názoru a různých výkladů je Laser Game týmová sportovně společenská hra a lze na ní tedy ...

Úprava odpočtu DPHGarance

5.8.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odpočtu představuje z hlediska DPH speciální korekční mechanismus, který je upraven v  § 78 ZDPH a souvisí s dříve uplatněným nárokem na odpočet daně u konkrétního přijatého zdanitelného plnění, pokud se týká pořízení dlouhodobého majetku ve smyslu § 4…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
více článků
Nejčtenější

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce ” na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...

Přístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2018Garance

25.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2018, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2018. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

11.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro začátečníky

9.9.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

30.9.2019, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.8.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za červenec

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 16.8.2019
 1 EUR25,74 CZK (-0,14)
 1 USD23,24 CZK (+0,03)
 1 GBP28,27 CZK (+0,1)
 100 RUB35,07 CZK (+0,01)
 100 JPY21,85 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody