dnes je 26.6.2019
Nejnovější

Aktivace a změna stavu zásob vlastní výrobyGarance

25.6.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

O aktivaci ani o změně stavu zásob vlastní výroby (dále také jen „změna stavu”) neúčtují vybrané účetní jednotky (dále jen „VÚJ”) každý den. Jedná se o specifické, avšak nikoliv složité postupy účtování typické například pro výrobní podniky. Nelze však říci,…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Výše uhrady stravného zaměstnancem

24.6.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme příspěvková organizace. Budeme poskytovat stravenky zaměstnancům v hodnotě 80 Kč. Z provozních protředků budeme poskytovat 40 Kč, z FKSP 10 Kč a zaměstnanec zaplatí 30 Kč. Je správně vypočítaná částka, kterou bude hradit zaměstnanec? Ing. Veronika Fuková ...

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2018

24.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách souhrnnou zprávu o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovanou jako součást státního závěrečného účtu…

Úvod do problematiky DPHGarance

21.6.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce DPH. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

MMR poskytne na rozvoj regionů 1,45 miliardy korun

21.6.2019, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 877 projektů za 1,45 miliardy korun. Dotace poputují do našich obcí díky programu Podpora rozvoje regionů 2019+, který je zaměřen na obnovu a rozvoj regionů, realizaci projektů zvyšujících kvalitu života jejich ...

ENeschopenka definitivně schválena

21.6.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V úterý 18. června 2019 bylo do Poslanecké sněmovny doručeno rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, který svým podpisem podpořil novelu zákona o nemocenském pojištění.

Poukázky Sodexo

21.6.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné použít z FKSP na čerpání příspěvků na kulturní akce poukázky Sodexo? Ing. Veronika Fuková Poukázky Sodexo (pro tyto účely většinou Flexi Pass, Relax Pass a podobné) jsou na čerpání daného příspěvku vhodné. Záleží však i na výběru poukázek, protože ...

OP VVV Šablony II - poslední šance pro podání žádosti

20.6.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o blížícím se termínu ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy Šablony II (výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064).

Účtování obědů důchodcům

20.6.2019, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je správné účtovat za poskytnuté obědy v doplňkové činnosti na účtu 311 - Odběratelé (jedná se o důchodce, kteří odebírají oběd na základě přihlášení a platí na účet nebo přes pokladnu)? Ing. Alena Čechová Důchodci jsou pro školu již zákazníky, takže musíte ...

Legislativní změny od 3. 6. 2019 do 16. 6. 2019

18.6.2019, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

více článků
Nejčtenější

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyArchiv

16.10.2017, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí se již několik let nijak významně nemění, s výjimkou drobných změn provedených v souvislosti s NOZ platným od 1. 1. 2014. Úprava týkající se nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor obsažená v § 56 odst. 3 a 4…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Fond kulturních a sociálních potřebGarance

6.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2018Garance

25.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2018, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2018. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Daň z příjmů u spolkůGarance

3.10.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro začátečníky

9.9.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Účetnictví NO profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.6.2019 - podání přiznání k DPH za květen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.6.2019
 1 EUR25,56 CZK (-0,04)
 1 USD22,44 CZK (-0,02)
 1 GBP28,56 CZK (-0,08)
 100 RUB35,78 CZK (+0,08)
 100 JPY20,95 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody