dnes je 25.7.2024

Podmínky osvobození nabývání bytů a garáží od daně z příjmů fyzických osobGarance

6.6.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky osvobození bezúplatného převodu bytu a nebytového prostoru a dalšího souvisejícího majetku z vlastnictví bytového družstva nebo jiné právnické osoby od daně z příjmů fyzických osob

Dostupné v časových verzích: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Přiznání k dani z příjmů NNO za rok 2023Garance

4.3.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nestátními neziskovými organizacemi jsou ty subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a účtují buď v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., nebo v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb. Obě vyhlášky jsou prováděcími vyhláškami k zákonu č.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Konsolidační balíček 2024ZáznamGarance

13.12.2023, Ing. Jana Střelická, Ing. Martin Kohlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:54

Vládní konsolidační (ozdravný) balíček má za úkol v následujících letech snížit deficit státního rozpočtu. Novelizoval více 65 právních předpisů. My si společně projdeme vybrané změny, které by neměly uniknout nikomu z oboru daní a…

Daňové a účetní aktuality - duben 2023ZáznamGarance

30.4.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:16

Z obsahu vybíráme: placení daní z nemovitých věcí na rok 2023 (ve vazbě na datové schránky) * chystaná novela zákoníku práce * nový zákon o účetnictí až od roku 2025 * revize programového prohlášení vlády a chystané daňové dopady * milostivé léto * porovnání pokynu…

Daňové a účetní aktuality - únor-březen 2023ZáznamGarance

30.3.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:06:22

Jaké novinky se dozvíte? Daňová pomoc Ukrajině v roce 2023 a 2024 * daň z neočekávaných zisků (windfall tax) * přidání Ruska na seznam nespolupracujících osob v daňové oblasti * informace GFŘ týkající se poskytovatelů přepravních a ubytovacích služeb * sleva na…

Daňové a účetní aktuality - leden 2023Záznam

3.1.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:05:46

Co nás v roce 2023 čeká za novinky v oblasti daní a účetnictví? Paušální daň * nová registrace k DPH a její zrušení * vazba plátcovství DPH a paušální daň 2022-2023 * přechodná ustanovení, změny u kontrolního hlášení * mimořádné odpisy 2023 * zvýšení limitu pro…

Daňové a účetní aktuality - prosinec 2022Záznam

7.12.2022, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:11:14

Další díl pravidelného setkávání nad novinkami v oblasti daní a účetnictví * daňový balíček 2023 vyšel ve Sbírce zákonů * závěry KOOV v souvislosti s ubytováním ukrajinských zaměstnanců * závěry KOOV týkající se přijetí virtuálních aktiv v daňové evidenci *…

Opravné položkyGarance

28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…

Daňové a účetní aktuality - listopad 2022Záznam

7.11.2022, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:05:57

Další díl pravidelného setkávání nad novinkami v oblasti daní a účetnictví: daňový balíček 2023 * paušální daň 2023 * mimořádné odpisy * příspěvek pro solidární domácnost dary na pomoc Ukrajině * osvobození zdanění odměny členů volebních komisí * daň z…

Daňové a účetní aktuality - říjen 2022Záznam

20.10.2022, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:07:18

Další díl pravidelného setkávání nad novinkami v oblasti daní a účetnictví: změny v zákoně o daních z příjmů související se "zrušením" silniční daně * podpora využívání nízkoemisních vozidel (dopad do mezd za 1. pololetí roku 2022, ZP a SP) * příspěvek pro…

Finanční náklady v dani z příjmůZáznam

21.7.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:35

Obsahem on-line semináře je komplexní pohled na finanční náklady při poskytování úvěrových finančních nástrojů (úvěry, zápůjčky a další) ve vztahu k daním z…

Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištěníGarance

26.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvky na soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění se státním příspěvkem poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem patřilo vždy mezi oblíbené a pro obě strany daňově výhodné zaměstnanecké benefity. V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní…

Daň z příjmů příspěvkových organizacíGarance

19.4.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Jedná se o velmi složitou právní normu, která byla již mnohokrát novelizována. Její aplikace bývá v praxi velmi obtížná, a to včetně aplikace u…

Uplatňování zákona o evidenci tržeb v podmínkách společenství vlastníkůGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Subjekty evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZET”), jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob (§ 3 ZET), tedy také společenství vlastníků (dále jen „SVJ”).…

Daň z příjmů právnických osobGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ bylo až do konce r. 2013 vzhledem ke svému předmětu činnosti, který byl zákonem (ZOVB) omezen na činnosti, které nevykazují znaky podnikání (správa domu a zajišťování služeb spojených s užíváním jednotek pro členy), poplatníkem, který nebyl založen za…

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účelyGarance

7.10.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejoblíbenějších benefitů je poskytování služebního vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci bezplatně k používání pro pracovní i soukromé účely.

Vzdělávání zaměstnancůGarance

24.9.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 227 ZP stanoví, že zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců, což zahrnuje zejména:

Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38i ZDPGarance

20.3.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážku daně nebo zálohy na daň provádí pod svojí vlastní majetkovou odpovědností plátce daně. V § 38i ZDP je vymezen postup při případném sražení vyšší nebo nižší zálohy na daň nebo daně, než je stanoveno, a při poskytnutí nižšího nebo vyššího daňového…

Zaměstnanci - vzděláváníGarance

2.7.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost „pečovat o odborný rozvoj” jejich zaměstnanců. Zaměstnavatelé tuto povinnost ve většině případů rádi plní, protože jsou si vědomi skutečnosti, že kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci budou svoji práci provádět…

Rezervy na opravu hmotného majetkuGarance

18.6.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorbou a čerpáním rezervy na opravy hmotného majetku může i příspěvková organizace ovlivnit daňový základ za svoji zdaňovanou činnost. Aby byla vytvořená rezerva využita k prospěchu organizace, musejí být dodržena příslušná zákonná pravidla. Jedná se zejména…

341 - Daň z příjmůGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...