dnes je 1.12.2022

Změny v pracovněprávní a mzdové oblasti v roce 2022Garance

31.1.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle řešení pracovněprávních důsledků, které přinesla pandemie onemocnění covid-19, se musejí personalisté a mzdové účetní jako každoročně vyrovnávat s dalším návalem legislativních změn v oblasti pracovního práva. Usnadnit orientaci v nich vám pomůže přehled…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Informování o obsahu pracovního poměruGarance

24.1.2022, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizaceGarance

24.1.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka - komentářGarance

24.1.2022, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagogickým pracovníkem je podle ustanovení § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZPP) ten, kdo

Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou nepedagogického pracovníka - komentářGarance

24.1.2022, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr na dobu určitou na dobu určitou upravuje obecná právní úprava v § 39 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen ZP), podle něhož…

Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC - vzorGarance

13.1.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platový výměr - vzorGarance

13.1.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zvýšení kvalifikaceGarance

13.1.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro poskytování odměnGarance

13.1.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zaměstnancům škol a školských zařízení lze poskytovat odměny podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZP“), ustanovení §…

Vyúčtování nákladů vynaložených zaměstnavatelem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace a výzva k jejich úhraděGarance

13.1.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážený ………………………………………………….

Vnitřní předpis zaměstnavatele k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikaceGarance

13.1.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje podmínky, za jakých nevzniká povinnost k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců, kteří konají práci v pracovním poměru ve škole ………………………………. (přesné označení, adresa) (dále jen…

Pracovněprávní aktuality pro rok 2022ZáznamGarance

10.1.2022, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:22

Informace o změnách v zákoníku práce a souvisejících právních předpisech, které vstoupily v účinnost k 1. lednu 2022. Důsledky nových pravidel pro zaměstnavatele - o čem musíte vědět a na co v novém roce…

Určení nástupu dovolené na zotavenouGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o rozvázání pracovního poměruGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpověď dohody o pracovní činnostiGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis školy o postupu při vypořádání škody způsobené zaměstnancemGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje postup při vypořádání škody způsobené zaměstnancem v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…

Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnostiGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určení doby čerpání dovolené na zotavenouGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolání výpovědiGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o projednání výpovědi z pracovního poměruGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis Školy o poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvků na penzijní pojištěníGarance

1.1.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”).

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancemGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krácení dovolenéGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o pracovní činnostiGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelemGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přerušení mateřské dovolenéGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámení zaměstnavatele, že trvá na výkonu práceGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis školy o poskytování cestovních náhradGarance

1.1.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje podmínky poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále též „škola” nebo…

Vnitřní předpis Školy o používání jiných než služebních vozidel při pracovních cestách zaměstnancůGarance

1.1.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje problematiku používání jiných než služebních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců, a to v rámci pracovněprávních vztahů s …………………………… (přesné označení, adresa školy) (dále jen…

Žaloba o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměruGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o povolení kratší pracovní dobyGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice o postupu při odškodňování pracovních úrazůGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice upravuje postup při odškodňování pracovních úrazů vzniklých zaměstnancům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou ………………..… (název školy podle zřizovací listiny) (dále jako „škola“ nebo též jako…

Zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve zkušební doběGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převedení na jinou práciGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o převedení dovolené k novému zaměstnavateliGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna obsahu pracovní smlouvyGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah pracovního poměru lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se na takové změně jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Změnu pracovní smlouvy je třeba provést písemně, přičemž dohoda o změně pracovní smlouvy či dodatek k pracovní smlouvě musí být podepsána jak…

Žádost o vydání pracovního posudkuGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o srážkách ze mzdyGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní posudekGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Upozornění na skončení pracovního poměruGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní pracovní řád školyGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní pracovní řád školy vydává _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro uplatnění konta pracovní dobyGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o projednání rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem v odborovém orgánuGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis školy o poskytování dovolenéGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje nárok na poskytování dovolené zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…

Dohoda o provedení práceGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpověď daná zaměstnavatelemGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda zaměstnavatelů o převodu části dovolenéGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpověď daná zaměstnancemGarance

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...