dnes je 1.12.2022

Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSPGarance

4.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPGarance

3.3.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě a tvorba FKSP

28.1.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Mimořádný příspěvek zaměstnanci dle zákona č. 121/2021 a tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky…

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřebGarance

24.1.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

648 - Čerpání fondůGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

243 - Běžný účet FKSPGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

FKSPGarance

26.7.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu…

647 - Výnosy z prodeje pozemkůGarance

22.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Na stravenkový paušál bude možné přispívat z FKSP

9.12.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Státní organizace budou moci svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

411 - Fond odměnGarance

2.10.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

FKSP - Příspěvek na dopravu do zaměstnáníGarance

4.5.2020, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2020 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen ”vyhláška“). Vyhláška byla doplněna mimo jiné o § 5a Příspěvek na dopravu do zaměstnání. Podle tohoto paragrafu lze zaměstnanci z fondu přispívat…

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetkuGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodařeníGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotouGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

547 - Manka a škodyGarance

29.1.2019, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pokladna a její vedeníGarance

4.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace, které účtují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších…

Fondy příspěvkových organizacíGarance

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu fondů v příspěvkových organizacích je nutné rozlišit nejdříve peněžní fondy a majetkové fondy. Vzhledem k tomu, že majetkové fondy představují jmění účetní jednotky, budeme fondy příspěvkové organizace rozumět pouze fondy peněžní, kterými se budeme…

FKSP - diskriminace při poskytování plnění z FKSPGarance

12.7.2018, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neposkytovat určité plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) určité kategorii zaměstnanců v pracovním poměru, např. zaměstnankyním na mateřské dovolené či rodičovské dovolené, je při dodržení určitých nediskriminačních kritérií možné.…

DaryGarance

1.1.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovat znamená převést např. věc z majetku dárce do majetku obdarovaného. Předmětem darování kromě věcí (za movitou věc jsou obecně považovány i peněžní prostředky) mohou být též nehmotná práva či poskytnuté…

Sdělení k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na poukázky

11.8.2017, Zdroj: Finanční správa

Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů připravilo sdělení k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na…

Jmění účetní jednotky a upravující položkyGarance

20.6.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrná účtová osnova rozšířila účtovou skupinu 40 – Jmění účetní jednotky a upravující položky. Původně to byly dva majetkové fondy, Fond dlouhodobého majetku (účet 901) a Fond oběžných aktiv (účet 902). Nyní to je účet 401 – Vlastní jmění a k němu se přidaly…

Bankovní účtyGarance

12.6.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvková organizace má peněžní prostředky uloženy na běžných účtech u některé z komerčních bank. Pro peněžní operace týkající se provozu má otevřen účet, o němž účtuje na účtu 241 – Běžný účet. Na tento účet přicházejí úhrady výnosů z hlavní činnosti,…

Nemovité kulturní památkyGarance

7.11.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, děděním a jejichž ocenění je známo, se zachycují na účtu 021 – Stavby. Do účetnictví se zavedou se 100% oprávkami, pokud ocenění není známo, pak za 1 Kč. Součástí ceny staveb budou umělecká díla pevně…

Umělecká díla a předmětyGarance

2.11.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opatření Ministerstva financí ČR, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, ve znění pozdějších…

Pořízení dlouhodobého majetku z investičních transferůGarance

7.9.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, a ČÚS č. 703 – Transfery upravují poskytování, příjem a použití prostředků z veřejných rozpočtů, což jsou transfery. Poskytovatelem těchto transferů…

Metodická pomůcka MF ke změnám ČÚS

28.4.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Na webových stránkách MF ČR byla zveřejněna metodická pomůcka k novele ČÚS.

548 - Tvorba fondůGarance

19.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulůGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna ČÚS č. 704 - tisková oprava

5.2.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 5. 2. 2016 Finanční zpravodaj 3/2016, ve kterém je uvedena tisková oprava změny ČÚS č. 704.

České účetní standardy č. 701 až č. 710

11.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna…

Změny ČÚS

4.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji číslo 7/2015 změny ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění…

Financování z mimorozpočtových zdrojůGarance

13.7.2015, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování úroků z účtu FKSP

20.8.2014, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální výpomoc z FKSP

23.1.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplňkové penzijní spoření a životní pojištěníGarance

7.1.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní připojištění se státním příspěvkem k 1. 1. 2013 transformovalo na doplňkové penzijní spoření. Také tato forma spoření občanů „na stáří“ bude daňově…

Nekrytý investiční fond

14.12.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v ČÚS č. 701, 704, 706 a 707 (FZ č. 8/2012)

5.12.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj číslo 8/2012, kterýnapříklad přináší změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002…

Příspěvek na nákup pracovní obuvi

18.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...