dnes je 28.2.2024

Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

27.2.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Pokud osoba, která pobírá nemocenské, poruší ošetřujícím lékařem nařízený režim nebo nesplní součinnost při kontrole vykonávané pracovníkem okresní správy sociálního zabezpečení, může jí být dávka zkrácena nebo…

Výměna zámků u dveří ve škole

26.2.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení a montáž pískovistě pro PO

23.2.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda rozvolní limity nepedagogických pracovníků škol

22.2.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Otázkou financování nepedagogických pracovníků ve školách zřizovaných obcemi a kraji se bude zabývat vláda.

Pokuta - kontrola BOZP

19.2.2024, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační karty a sdělení při zaměstnávání cizinců

19.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V případě zaměstnávání cizinců vzniká zaměstnavateli povinnost hlásit tuto skutečnost Úřadu práce ČR.

Závazné posouzení určení sazby DPH

16.2.2024, Zdroj: Finanční správa

V návaznosti na změny sazeb daně a přeřazení některých položek zboží či služeb do jiných sazeb eviduje Generální finanční ředitelství ("GFŘ") zvýšený počet žádostí o závazná…

MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty

13.2.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Lyžařský výcvik - účtování

12.2.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování polepů podlahy v ZŠ

9.2.2024, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let

9.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Elektronický podpis v účetnictví

5.2.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodika zdanění firemních školek coby nepeněžního benefitu

2.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům.

Informace GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb DPH

31.1.2024, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Informace shrnuje základní pravidla a přístupy pro uplatnění DPH v případech, kdy byla přijata a zdaněna úplata před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohová platba) a v období uskutečnění zdanitelného plnění dochází ke změně sazeb…

Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizaceGarance

29.1.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

29.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné…

Instalace sítí LAN v ZŠ a MŠ

29.1.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup antivirového programu ESET

26.1.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace MF pro vybrané účetní jednotky ke změnám v účetnictví státu

26.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách informace k vybraným změnám, které vyplývají z přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákon v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů tzv. konsolidačního balíčku, které mají dopad nejen na…

Informace GFŘ k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024

25.1.2024, Zdroj: Finanční správa

S účinností od 1. 1. 2024 došlo v souladu se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, ke změnám v oblasti nároku na odpočet daně u tzv. vybraného osobního…

Pracovní poměr na dobu neurčitou

22.1.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodická pomůcka k procesní novele zákona o místních poplatcích

20.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo metodickou pomůcku k procesní novele zákona o místních poplatcích včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

Metodické doporučení k FKSP po 1. 1. 2024

17.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách metodické doporučení pro hospodaření s FKSP.

Pronájem bytu zaměstnanci

15.1.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny sazeb DPH od 1. 1. 2024

15.1.2024, Zdroj: Finanční správa

GFŘ vydalo informaci ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024. Cílem této informace je upozornění na vybrané podstatné změny v oblasti sazeb daně.

Spuštěny infolinky k dani z nemovitých věcí

11.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční úřady spustily infolinky k dani z nemovitých věcí, vyjedou do obcí pomáhat s daňovým přiznáním.

Investiční transfer na technické zhodnocení

8.1.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální mzda pro rok 2024

5.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2024 došlo tak jako každý rok ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve…

Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1. 1. 2024

4.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Generální finanční ředitelství vydalo metodickou informaci ke změnám ve zdanění zaměstnaneckých benefitů. Reaguje tak na konsolidační balíček, který od 1. 1. 2024 omezuje některé daňové úlevy. Jde o důležitý návod především pro zaměstnavatele, úřad tím chce…

Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPGarance

1.1.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vnitřní předpis školy o poskytování cestovních náhradGarance

1.1.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje podmínky poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále též „škola” nebo…

Vnitřní předpis Školy o používání služebních motorových vozidel pro služební i soukromé cesty zaměstnancůGarance

1.1.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje postup při poskytování služebních vozidel zaměstnancům pro služební i soukromé účely, a to v rámci pracovněprávních vztahů se _____________ (přesné označení, adresa školy) (dále jen…

Vnitřní předpis Školy o používání jiných než služebních vozidel při pracovních cestách zaměstnancůGarance

1.1.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje problematiku používání jiných než služebních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců, a to v rámci pracovněprávních vztahů s …………………………… (přesné označení, adresa školy) (dále jen…

Dotace na pořízení drobného DHM

30.12.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled nejen legislativních novinek v gesci MPSV pro rok 2024

29.12.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a…

Ochranné pomůcky hrazené z ONIV

29.12.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny od ledna 2024 v gesci MF

28.12.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést…

Darování nespotřebovaných pokrmů připravených příspěvkovou organizací zřízenou ÚSC

28.12.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách stanovisko k darování nespotřebovaných pokrmů z jídelen a kantýn.

Započítávání praxe

22.12.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spořicí účet

21.12.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování nákupu autopotahů

20.12.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH při přestupu hráče ve spolku

19.12.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava chybného účtování

18.12.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování o úroku a sražené dani

15.12.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP a poplatky za zahraniční platbu

15.12.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

"Repre fond" - čerpání

14.12.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...