dnes je 22.3.2023

Kanalizační přípojka - technické zhodnocení?

20.3.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zjednodušená evidence dotací

20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Metodické a technické informace k evidenční úrovni programového financování (RIS ZED). Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací.

Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov

16.3.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí od dubna spouští dvě dohromady pětimiliardové výzvy.

Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem

13.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb.

Na výsadbu v obcích i omezení sucha v krajině míří 200 milionů korun

13.3.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Na obce, veřejné instituce, ale i pro soukromé osoby, kteří realizují nákladnější projekty k záchraně, obnově nebo zvětšení ploch zeleně ve veřejném prostoru se obrací dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí s vyčleněnými sto…

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání?

10.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý…

Sněmovna schválila novelu zákona Lex Ukrajina

1.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novelu zákona Lex Ukrajina, který upravuje podporu uprchlíků z Ukrajiny, schválila Poslanecká sněmovna. Přinese lepší zacílení pomoci i zjednodušení administrativy.

MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce

28.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Transpozici evropských směrnic i další úpravy zavádí novela zákoníku práce, kterou zpracovalo MPSV. V posledních týdnech probíhalo vypořádání připomínek.

MMR podpoří NNO v oblastech dostupného bydlení, cestovního ruchu a regionálního rozvoje

27.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří nestátní neziskové organizace, které se zaměřují na bezbariérovost, poradenství v oblasti bydlení, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, regionů, měst a…

Pořízení dřevěných krytů na topení

27.2.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování transferů

20.2.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Upozornění k tiskopisům 2023

16.2.2023, Zdroj: Finanční správa

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022.

Autorský a recyklační poplatek

16.2.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Resort financí zjednodušuje převod nepotřebného státního majetku na obce a kraje

15.2.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší převody nepotřebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší přehled o nemovitostech jednotlivých…

Podmínky pro příspěvek na stravování z pohledu zaměstnance

13.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V novém pokynu D-59 k zákonu o daních z příjmů jsou shrnuty podmínky pro příspěvky na stravování či stravenky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci.

Zápůjčky z FKSP na rekonstrukce bytu nebo domu

13.2.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

13.2.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Ekonomické aktivity PO

3.2.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistné milostivé léto

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím.

Bezúplatné předání majetku mezi PO

2.2.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodický pokyn CHJ č. 8 - Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022

1.2.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 8 - Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 a dále.

Pokyn D-58 k promíjení příslušenství daně

30.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Finančním zpravodaji č. 15/2022 byl vydán výklad GFŘ, který ruší dosavadní výklad v pokynu D-47.

Účtování o zpracování bezpečnostního řešení stavby

30.1.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručování prostřednictvím datových schránek

27.1.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informace k písemnostem doručovaných zpřístupněnou datovou schránkou a k listinné podobě doručení.

Nové výzvy zlepší bezbariérovost měst a obcí

27.1.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě nové výzvy pro rok 2023, které se zaměřují na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pomohou také s distribucí euroklíčů a osazením…

MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů

26.1.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Také v roce 2023 bude pokračovat podpora školního stravování pro žáky základních škol z rodin v nepříznivé finanční situaci.

Dar k jubileu hrazený z FKSP

23.1.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

23.1.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka, podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní…

Úhrada investiční dotace

19.1.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace k novele zákona o DPH pro rok 2023

17.1.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informace ke zrušení registrace plátce DPH na žádost.

GFŘ vydalo nový pokyn D-59

16.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem D-59 vydalo GFŘ aktualizovaný výklad k daním z příjmů, který od 1. 1. 2023 nahrazuje dosavadní pokyn D-22.

Použití rezervního fondu

16.1.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPGarance

15.1.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizaceGarance

13.1.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Sleva na pojistném od 1. 2. 2023

13.1.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od února budou mít zaměstnavatelé možnost uplatnit slevu na pojistném za specifické skupiny zaměstnanců.

Čipy pro žáky a zaměstnance

9.1.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled změn v roce 2023 pro daňové poplatníky

6.1.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky.

Nákup zboží se slevou

6.1.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnos z výkupu železa

4.1.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy 

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších…

Vnitřní předpis školy o poskytování cestovních náhradGarance

1.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje podmínky poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále též „škola” nebo…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Vnitřní předpis Školy o používání jiných než služebních vozidel při pracovních cestách zaměstnancůGarance

1.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje problematiku používání jiných než služebních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců, a to v rámci pracovněprávních vztahů s …………………………… (přesné označení, adresa školy) (dále jen…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Vnitřní předpis Školy o používání služebních motorových vozidel pro služební i soukromé cesty zaměstnancůGarance

1.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Nahrávám...
Nahrávám...