dnes je 1.12.2022

Poslanecká sněmovna schválila úplné zrušení EET

1.12.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Na páteční mimořádné schůzi (25. 11. 2022) schválili poslanci ve 3. čtení návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu…

Inventurní rozdíl v závěrečné zprávě

29.11.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Datové schránky pro spolky, nadace nebo sdružení od ledna 2023

28.11.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své…

Zefektivnění a zrychlení lékařské posudkové služby

25.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Personální posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby je cílem novely zákona, kterou schválila Poslanecká sněmovna.

Vláda schválila navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku na bydlení

21.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila řadu opatření, která jsou za současné situace pilířem pomoci domácnostem.

Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné definitivně schválen

18.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Očekávaný balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné podepsal ve středu prezident.

Jak požádat o přeplatek na silniční dani?

14.11.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa již v září upozorňovala poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022…

Nové parametry v nemocenském pojištění od 1. 1. 2023

11.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2023 dochází k některým změnám v oblasti nemocenského pojištění.

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 216/2022 vyšla ve Sbírce novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Erasmus - účtování o projektu

10.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová vyhláška č. 296/2022 Sb.

9.11.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí na svých stránkách informuje o nové vyhlášce č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.

Registr smluv u PO

8.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných

4.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sněmovna schválila balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných, zvýší se příspěvek na mobilitu.

Služba Nahlížení na vybrané údaje nebude od prosince dostupná

31.10.2022, Zdroj: Finanční správa

Provoz služby Nahlížení na vybrané údaje, který dosud umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, bude k 30. 11. 2022…

1,8 miliardy korun na nové chodníky a bezpečnost chodců

27.10.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Nové lávky pro chodce a cyklisty, ale také chodníky. To všechno si mohou pořídit města a obce ze dvou výzev, které právě vypsal Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Celkem je pro ně připraveno více než 1,8…

Účelový příspěvek - kontrola splnění účelu dotace

25.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

ONIV a stravné zaměstnanců

24.10.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus

24.10.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV dnes vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu pro předkládání projektů zaměřených na začleňování občanů Ukrajiny do české…

Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok

21.10.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty.

Ubytovací služby v PO

21.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohy na školní akce a učebnice

20.10.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zelená střecha na školní budově

14.10.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 11. 2022 si připlatíte za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou

14.10.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká pošta, s. p. vydala oznámení o změně cen služby za podání poštovních poukázek typu B, ke které dojde od 1. listopadu 2022.

Upozornění k tiskopisům DPZ a DPS za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023

13.10.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa na svých webových stránkách upozorňuje plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za…

Peněžní plnění nahrazující úrok

12.10.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, majitelé účtů podřízených státní pokladně podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 rozpočtových…

Jednodenní školní výlety a jejich zaúčtování

11.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na podporu z IROPu na speciální vybavení školních učeben dosáhne více žadatelů

10.10.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se sešel se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli nastavení parametrů výzvy…

Dárkové certifikáty pro školní soutěže

7.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dvě nové výzvy z operačního programu Zaměstnanost plus

7.10.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo na začátku října v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) dvě výzvy pro předkládání projektů, jejichž cílem je zlepšit uplatnění dětí a mladých lidí na pracovním trhu, a tím i jejich sociální…

Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření ÚSC

30.9.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor - Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. - Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků.

Účtování o zálohách

29.9.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa eviduje více než 1,5 miliardy Kč na přeplatcích na silniční dani

27.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny.

Od ledna se navýší životní a existenční minimum

26.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda se dohodla na změnách ve státní sociální podpoře, které se chystají od ledna.

Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října výrazně navýší.

Nalezené peníze - účtování

19.9.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

16.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července.

Zálohy na školní výlety

15.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabídka pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí

14.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí bylo vyhlášeno 2. kolo přihlašování pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí.

Paušálně stanovená náhrada nákladu plátce mzdy

12.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě

9.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na…

Prodloužení programu na pomoc s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek

8.9.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR o měsíc prodlužuje program na pomoc obcím, krajům, nestátním neziskovým organizacím, církvím a náboženským společnostem s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek.

Proplacení cestovních náhrad na BÚ zaměstnance

5.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...