dnes je 1.12.2022

Poslanecká sněmovna schválila úplné zrušení EET

1.12.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Na páteční mimořádné schůzi (25. 11. 2022) schválili poslanci ve 3. čtení návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu…

Opravné položkyGarance

28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Datové schránky pro spolky, nadace nebo sdružení od ledna 2023

28.11.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své…

Zefektivnění a zrychlení lékařské posudkové služby

25.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Personální posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby je cílem novely zákona, kterou schválila Poslanecká sněmovna.

Časové rozlišování v širším kontextuGarance

21.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti rozšířenému názoru, že jde pouze o aplikaci všeobecně známých položek časového rozlišení, neboli také účtů „příštích období”, má princip časového rozlišování v účetnictví poměrně široký dopad do celé řady dalších postupů a účetních metod. Není záměrem…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vláda schválila navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku na bydlení

21.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila řadu opatření, která jsou za současné situace pilířem pomoci domácnostem.

Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné definitivně schválen

18.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Očekávaný balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné podepsal ve středu prezident.

Jak požádat o přeplatek na silniční dani?

14.11.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa již v září upozorňovala poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022…

Nové parametry v nemocenském pojištění od 1. 1. 2023

11.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2023 dochází k některým změnám v oblasti nemocenského pojištění.

Časové rozlišeníGarance

10.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 3 odst. 1 ZoÚ vyplývá, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí (dále jen „účetní období”); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 216/2022 vyšla ve Sbírce novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Nová vyhláška č. 296/2022 Sb.

9.11.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí na svých stránkách informuje o nové vyhlášce č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.

Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných

4.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sněmovna schválila balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných, zvýší se příspěvek na mobilitu.

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Služba Nahlížení na vybrané údaje nebude od prosince dostupná

31.10.2022, Zdroj: Finanční správa

Provoz služby Nahlížení na vybrané údaje, který dosud umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, bude k 30. 11. 2022…

1,8 miliardy korun na nové chodníky a bezpečnost chodců

27.10.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Nové lávky pro chodce a cyklisty, ale také chodníky. To všechno si mohou pořídit města a obce ze dvou výzev, které právě vypsal Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Celkem je pro ně připraveno více než 1,8…

Nová výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus

24.10.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV dnes vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu pro předkládání projektů zaměřených na začleňování občanů Ukrajiny do české…

Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok

21.10.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty.

Od 1. 11. 2022 si připlatíte za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou

14.10.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká pošta, s. p. vydala oznámení o změně cen služby za podání poštovních poukázek typu B, ke které dojde od 1. listopadu 2022.

Upozornění k tiskopisům DPZ a DPS za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023

13.10.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa na svých webových stránkách upozorňuje plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za…

Peněžní plnění nahrazující úrok

12.10.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, majitelé účtů podřízených státní pokladně podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 rozpočtových…

Na podporu z IROPu na speciální vybavení školních učeben dosáhne více žadatelů

10.10.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se sešel se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli nastavení parametrů výzvy…

Dvě nové výzvy z operačního programu Zaměstnanost plus

7.10.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo na začátku října v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) dvě výzvy pro předkládání projektů, jejichž cílem je zlepšit uplatnění dětí a mladých lidí na pracovním trhu, a tím i jejich sociální…

Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření ÚSC

30.9.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor - Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. - Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků.

Finanční správa eviduje více než 1,5 miliardy Kč na přeplatcích na silniční dani

27.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny.

Od ledna se navýší životní a existenční minimum

26.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda se dohodla na změnách ve státní sociální podpoře, které se chystají od ledna.

Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října výrazně navýší.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

16.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července.

Nabídka pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí

14.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí bylo vyhlášeno 2. kolo přihlašování pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí.

Informace v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě

9.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na…

Prodloužení programu na pomoc s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek

8.9.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR o měsíc prodlužuje program na pomoc obcím, krajům, nestátním neziskovým organizacím, církvím a náboženským společnostem s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek.

MŠMT podpoří znevýhodněné školy

1.9.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s cíli Strategie 2030+ v oblasti snižování nerovností ve vzdělávání výzvu na podporu znevýhodněných škol. Cílem je z Národního plánu obnovy podpořit nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně…

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2021

31.8.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Do aktuálního monitoringu hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC) bylo za rok 2021 zahrnuto 6 264 ÚSC České republiky (tj. 6 251 obcí a 13 krajů).

Milostivé léto II

30.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Milostivé léto II začne 1. 9. 2022 a protáhne se do konce listopadu. Je určené těm, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.

Platy státních zaměstnanců se od září zvýší

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platy státních zaměstnanců se zvýší od 1. září o 10 procent, dohodli se zástupci vlády a odborů.

Stravenkový paušál od 20. 8. 2022

29.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022.

Kvalitní škola - metodický portál

26.8.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

S cílem maximální podpory škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě k průběžnému zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání připravila Česká školní inspekce nový metodický portál s názvem Kvalitní…

Metody účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v NNOGarance

22.8.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se na první pohled nejeví nijak složitě, zvláště když vezmeme v úvahu, že NNO (nevládní neziskové organizace) ve většině případů nepotřebují účtovat o celé škále možných případů tohoto majetku, jako je tomu u…

Změna cestovních náhrad

19.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších…

Konec jednorázových plastů

19.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Prezident republiky již podepsal zákon zakazující jednorázové plasty v České republice.

Nová vlna dotací z OPŽP

18.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Příspěvek na nové čistírny odpadních vod, včetně domovních čistíren pro jednotlivé domy, nebo na jejich modernizaci, výstavbu vodovodů, kanalizace a úpraven pitné vody, nabízí právě otevřené výzvy z nového Operačního programu Životní…

Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

17.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje na správné vyplnění e-mailu v souvislosti s předáváním účetních závěrek prostřednictvím správce daně rejstříkovému soudu.

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

15.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi přichází na začátku školního roku.

Prezident vetoval zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

12.8.2022, Zdroj: Hrad

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a v pondělí 8. 8. vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní…

MPSV vyhlásilo dvě nové výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus

21.7.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální práce.

Daňové změny od 1. 1. 2023

18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Daňový balíček, který má podnikatelům od 1. ledna 2023 přinést řadu změn, prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením.

Sněmovna zrychleně změnila zákon o evidenci skutečných majitelů

15.7.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci zřejmě změní.

Nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny

14.7.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách informace k žádosti o dotaci na ubytování uprchlíků platné od 1. července 2022.

Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti

4.7.2022, Zdroj: Finanční správa

Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění…

Pomoc Ukrajině - rozpočtové zachycení (platnost od 1. 7. 2022)

4.7.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí…

Nahrávám...
Nahrávám...