dnes je 15.7.2024

Input:

25/2002 F.z., Pokyn č. D-227: o uplatňování DPH u osobních automobilů

25/2002 F.z., Pokyn č. D-227: o uplatňování DPH u osobních automobilů
Pokyn č. D-227
o uplatňování DPH u osobních automobilů
 
Referent: Ing. Paikert, tel. 5704 2290
Čj. 181/101 888/2001
V tomto metodickém pokynu je uveden výklad některých problémů vyplývajících ze specifického uplatňování DPH u osobních automobilů.
1. Specifikace vozidel, u kterých je možné uplatnit nárok na odpočet daně při jejich pořízení
S účinností od 1. 4. 2000 je podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona o DPH možné uplatňovat nárok na odpočet daně při nákupu některých druhů osobních automobilů kategorie M1 vyjmenovaných v tomto odstavci (vozidel požárnických, vozidel záchranářských, vozidel montážních, vozidel sportovních, vozidel technicky zásahových a vyprošťovacích a vozidel technické pomoci), a to i při jejich pořízení formou finančního pronájmu a při jejich technickém zhodnocení. O zařazení vozidla podle kategorie a typu (druhu) je rozhodující ve smyslu § 2 odst. 2 písm. m) zákona o DPH údaj uvedený v technickém průkazu (TP) vozidla a pokud zápis chybí, je rozhodující vymezení kategorie podle zvláštního předpisu.
Po zrušení vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích je z hlediska procesního práva zvláštním právním předpisem zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., podle kterého Ministerstvo dopravy a spojů schvaluje vozidla.
Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na odpočet daně na vstupu lze uplatnit výhradně u osobních vozidel:
kategorie M1, druh - požárnické, - záchranářské, - montážní, - sportovní, - technicky zásahový, - technicky vyprošťovací, - technické pomoci.

Jak vyplývá:
1. z přechodných ustanovení § 29 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, zůstávají nadále v platnosti technické průkazy vydané před účinností vyhlášky (17. 7. 2001),
2. z přechodných ustanovení § 28 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
3. z přechodných ustanovení § 89 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., může být nárok na odpočet uplatněn i u osobních vozidel požárnických, záchranářských, montážních, sportovních, technicky zásahových a vyprošťovacích a technické pomoci, jejichž technická způsobilost byla schválena podle dříve platných, nyní již zrušených právních předpisů u kategorie M1, druh - provedení SP (speciální) /pro toto vozidlo není podstatné, ze kterého provedení (sedan, limusina, kombi ap.) vychází/, zařazené v podskupinách:
P - požárnické, ZS - záchranářské, MV - montážní, SR - sportovní, TZ - technicky zásahové, TV - technicky vyprošťovací TP - technické pomoci.
Např. u vozidla OA-M1-SP-MV se
Nahrávám...
Nahrávám...