dnes je 23.7.2024

Input:

č. 53/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: podjatost soudce

č. 53/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: podjatost soudce
k § 8 odst. 1 soudního řádu správního
Podíl soudce na rozhodování v „předchozím soudním řízení“ ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s., který zakládá důvod pro jeho vyloučení, se týká rozhodování ve stejné věci u soudu nižšího stupně; „předchozím soudním řízením“ není řízení v jiné soudní věci, byť by se i týkala týchž účastníků.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2003, čj. Nao 2/2003-18)
Věc: Antonín N. a Vítězslav N. v H. proti Okresnímu úřadu ve Žďáru nad Sázavou, Městskému úřadu ve Velké Bíteši, Městu Velká Bíteš, Katastrálnímu úřadu ve Žďáru nad Sázavou, Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, Krajskému úřadu Kraje Vysočina a Ministerstvu vnitra (v celkem dvanácti soudních věcech), o námitce podjatosti proti soudcům Krajského soudu v Brně JUDr. J. Š., JUDr. J. J. aMgr. P. K.

Žalobci podali u Krajského soudu v Brně četné žaloby související s vyřizováním podnětů a podání žalovanými orgány veřejné správy. Dopisem ze 17. 12. 2002 uplatnil druhý žalobce Vítězslav N. (který je současně zástupcem prvého žalobce) námitku podjatosti proti všem soudcům rozhodujícího senátu krajského soudu. V námitce poukázal na to, že v přecházejících (obdobných) věcech krajského soudu zmíněný senát na podání žalobců reagoval odmítavě a několikrát se snažil věc odložit nebo „zmanipulovat“. V dalším obsahu námitky poukázal dále na tvrzenou podjatost orgánů Policie České republiky, která rovněž šetřila další podání žalobců, a na to, že soudní senát v předcházející věci
Nahrávám...
Nahrávám...