dnes je 15.7.2024

Input:

61/2000 F.z., Pokyn č. D-219: o registraci daňových subjektů

61/2000 F.z., Pokyn č. D-219: o registraci daňových subjektů
Pokyn č. D-219
o registraci daňových subjektů
1. Povinnost registrace popř. oznámení
 
Referent: Ing. Doležalová, tel. 5704 3386
Čj. 252/89 247/2000
 
ze dne 6. prosince 2000
 
Obsah
 
1.
Povinnost registrace popř. oznámení
1.1.
Registrační povinnost
1.2.
Oznamovací povinnost
1.3.
Vynětí z registrační povinnosti
2.
Registrační řízení
2.1.
Postup daňového subjektu
2.2.
Postup správce daně
3.
Výsledek registrace
3.1.
Stanovení data účinnosti registrace k jednotlivým daním
3.1.1.
Daň z přidané hodnoty
3.1.2.
Daň z příjmů
3.1.2.1.
Právnické osoby
3.1.2.2.
Fyzické osoby
3.1.2.3.
Plátce daně ze závislé činnosti
3.1.2.4.
Plátce daně vybírané srážkou
3.1.2.5.
Plátce zajištění daně
3.1.3.
Spotřební daně
3.1.4.
Daň z nemovitostí
3.1.5.
Daň silniční
4.
Registrace z úřední povinnosti
5.
Změny registračních údajů
5.1.
Postup daňového subjektu
5.2.
Postup správce daně
5.2.1.
Postup správce daně při provádění změn z úřední povinnosti
5.3.
Změna místní příslušnosti
5.3.1.
Základní pojmy
5.3.2.
Postup daňového subjektu
5.3.3.
Postup správce daně
5.3.4.
Změna místní příslušnosti daňového subjektu vyňatého z registrační povinnosti
5.4.
Změna DIČ při delegaci místní příslušnosti

1.1. Registrační povinnost
Registrační povinnost je upravena obecné ustanovením § 33 zákona o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP”) a dalšími zvláštními ustanoveními v zákonu
-  o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH”),
-  o spotřebních daních (dále jen „SD”),
-  o dani silniční.
(V § 5 zákona č. 588/1992 Sb., v § 12 a v § 15 zákona č. 587/1992 Sb., v § 4 a 17a zákona č. 16/1993 Sb.)
Podle § 33 odst. 1 ZSDP je povinna právnická nebo fyzická osoba, která získá povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatně výdělečnou činnost podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”) podat správci daně přihlášku k registraci do třiceti dnů ode dne, kdy je podle příslušných předpisů oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost nebo počne vykonávat jinou samostatnou výdělečnou činnost (včetně takové, k jejímuž výkonu není nutno mít žádné oprávnění).
V případech, kdy se jedná o samostatnou výdělečnou činnost, je běh lhůty k podání registrační přihlášky odvozen nikoliv od oprávnění k podnikatelské činnosti, ale od počátku skutečného provozování jiné samostatné výdělečné činnosti; jde např. o činnosti chráněné autorskými právy tj. o umělce, vynálezce spod.
Z toho vyplývá, že registrační povinnost mají fyzické a právnické osoby, které získaly např. živnostenské oprávnění, koncesi, zápis do obchodního rejstříku, osvědčení o zápisu do komory auditorů, advokátů nebo daňových poradců, nebo jsou jiným způsobem oprávněny podnikat, ať již začaly skutečně podnikat nebo ne.
Právnické nebo fyzické osoby, kterým vznikla povinnost srážet daň nebo zajistit daň tj. včetně povinnosti srážet zálohy na daň, jsou povinny podat přihlášku k registraci do patnáctí dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla, pokud se nezaregistrovaly jako plátci daně již v rámci registrace podle § 33 odst. 1 ZSDP.

1.2. Oznamovací povinnost
Osoby, které začaly vykonávat činnost nebo
Nahrávám...
Nahrávám...