dnes je 23.7.2024

Input:

Legislativní změny od 10. 6. 2024 do 23. 6. 2024

25.6.2024, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 17. 6. 2024 do 23. 6. 2024

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

152/2024 Sb.

Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění

částka 152 z 17.6.2024

153/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

částka 153 z 17.6.2024

154/2024 Sb.

Vyhláška o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy

částka 154 z 17.6.2024

155/2024 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

částka 155 z 17.6.2024

156/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

částka 156 z 17.6.2024

157/2024 Sb.

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

částka 157 z 18.6.2024

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Nahrávám...
Nahrávám...