dnes je 25.6.2024

Input:

28/2002 F.z., Sdělení k uplatňování smlouvy s Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 48/1979 Sb.)

28/2002 F.z., Sdělení k uplatňování smlouvy s Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 48/1979 Sb.)
Sdělení
k uplatňování smlouvy s Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 48/1979 Sb.)
Ministerstvo financí České republiky v návaznosti na sdělení Ministerstva financí Rakouské republiky sděluje, že v souvislosti s přechodem na euro přistoupilo Rakousko ke zjednodušení postupu při refundaci srážkové daně na základě smluv o zamezení dvojího zdanění tím, že byl zaveden jednotný formulář pro žádosti o refundaci pro všechny smluvní partnery. Tento nový formulář nahrazuje veškeré dosud užívané formuláře. Nový formulář je vyhotoven v jazyce německém (ZS-RD1) a v jazyce anglickém (ZS-RE1). Místně příslušný český správce daně potvrdí na druhé straně tohoto formuláře, že žadatel je skutečně daňovým rezidentem České republiky, na kterého se vztahuje smlouva. Žádost o refundaci se předkládá na uvedených formulářích, jestliže příjem
Nahrávám...
Nahrávám...