dnes je 23.7.2024

Input:

32/2001 F.z., Jak správně zaplatit daň

32/2001 F.z., Jak správně zaplatit daň
Jak správně zaplatit daň
 
Referent: Ing. Hladká, tel. 5704 4071
Čj. 474/28 871/2001
Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a 2 matrikových částí.

Přitom:
  Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1.
  Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 
Ředitel odboru automatizace daňové soustavy a informačních technologií
Ing. M. Faltýnek, v. r.
 
 
Název daně
Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty
705
Spotřební daň z vína
780
Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv
799
Spotřební daň z tabákových výrobků
4765
Spotřební daň z piva
4773
Spotřební daň z lihu
4781
Daň silniční
748
Daň z příjmů právnických osob
7704
Daň z příjmu právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7712
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
721
Daň z nemovitostí
7755
Daň dědická
7739
Daň darovací
7747
Daň z převodu nemovitostí
7763
Výnos exekucí
35
Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb.
10030
Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb.
20036
Daň z obratu
2604
Odvod ze zisku
2620
Odvod z objemu mezd
2647
Důchodová daň
2663
Daň z objemu mezd
2671
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1)
3615
Daň z příjmů obyvatelstva
2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)
7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)
1791
Správní poplatky
3711
Pokuty v blokovém řízení
3746
Pokuty ve správním řízení
3754
Neoprávněný majetkový prospěch
3789
Pokuty dle zákona č. 9/1991 Sb. - zaměstnanost
3797
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb.
2743
Správní poplatky - loterie a sázkové hry
2786
Příslušenství daní
4706
Ostatní příjmy
4757
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb.
4722
Vratky k splátkám půjček od roku 1991
4730
Odvody z kontrol podpory hypotečního úvěrování byt. výstavby
5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb. - SFŽP
5717
Poplatky podle zákona č. 389/1991 Sb.
8707
Odvod za dočasné odnětí půdy dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb.
8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb.
8723
Nahrávám...
Nahrávám...