dnes je 21.5.2024

Input:

51/2001 F.z., Sdělení Přepočet měrných jednotek při uplatnění spotřební daně u technických benzinů a u mazacích a ostatních olejů a automobilových plastických maziv od 1. července 2001

51/2001 F.z., Sdělení Přepočet měrných jednotek při uplatnění spotřební daně u technických benzinů a u mazacích a ostatních olejů a automobilových plastických maziv od 1. července 2001
Sdělení
Přepočet měrných jednotek při uplatnění spotřební daně u technických benzinů a u mazacích a ostatních olejů a automobilových plastických maziv od 1. července 2001
 
Referent: Ing. Denkstein, tel.: 5704 2489
Čj.: 182/57 066/2001
 
ze dne 28. června 2001
1. Dnem 1. července 2001 nabude účinnosti zákon č. 141/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních”), a některé další zákony. Od 1. července 2001 se technické benziny zdaňují sazbou 10 840 Kč/1 000 l a mazací a ostatní oleje (dále jen „mazací oleje”) a automobilová plastická maziva se zdaňují sazbou 8 150 Kč/1 000 l. Podle § 12h zákona o spotřebních daních se spotřební daň zaplacená v cenách těchto výrobků vrací, pokud budou tyto výrobky použity jinak než pro prodej, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. b) zákona o spotřebních daních.
2. Podle § 12i zákona o spotřebních daních vydá Ministerstvo financí prováděcí vyhlášku k § 12h zákona o spotřebních daních. Tato vyhláška nabude účinnosti nejdříve 1. srpna 2001.
3. Sazba spotřební daně je pro technické benziny, mazací oleje i automobilová plastická maziva stanovena na 1 000 litrů. Tato měrná jednotka bude
Nahrávám...
Nahrávám...