dnes je 15.7.2024

Input:

56/2000 F.z., Pokyn č. D-208: o uplatňování daně z přidané hodnoty u osobních automobilů

56/2000 F.z., Pokyn č. D-208: o uplatňování daně z přidané hodnoty u osobních automobilů
Pokyn č. D-208
o uplatňování daně z přidané hodnoty u osobních automobilů
 
Referent: Ing. Paikert, tel. 5704 2290
Čj. 181/8 202/2000
 
ze dne 13. listopadu 2000
Od 1.dubna 2000 jsou zákonem č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nově vymezena některá osobní vozidla kategorie M1, u kterých je umožněno uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu při jejich pořízení.
V tomto metodickém pokynu je uveden výklad některých problémů vyplývajících ze specifického uplatňování DPH u osobních automobilů.
1. Specifikace vozidel, u kterých je možné uplatnit nárok na odpočet daně při jejich pořízení
S účinností od 1. 4. 2000 je podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona možné uplatňovat nárok na odpočet daně při nákupu některých speciálních osobních automobilů kategorie M1 vyjmenovaných v tomto odstavci (vozidel požárnických, vozidel záchranářských, vozidel montážních, vozidel sportovních, vozidel technicky zásahových a vyprošťovacích a vozidel technické pomoci), a to i při jejich pořízení formou finančního pronájmu a při jejich technickém zhodnocení. O zařazení vozidla podle kategorie a typu (druhu) je rozhodující, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. m) zákona, údaj uvedený v technickém průkazu (TP) vozidla, a pokud zápis chybí, je rozhodující vymezení kategorie podle zvláštního předpisu.
Zvláštním předpisem je vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 této vyhlášky definuje podrobnější rozdělení druhů vozidel a používání názvů a zkratek druhů vozidel uváděných v TP, technických osvědčeních a dokumentech (sportovní průkaz) k vozidlům.
Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na odpočet daně na vstupu lze uplatnit výhradně u osobních vozidel:
kategorie M1, druh - provedení SP (speciální) [pro toto vozidlo není podstatné, ze kterého provedení (sedan, limusina, kombi ap.) vychází], zařazené v podskupinách:
P - požárnické, ZS - záchranářské, MV - montážní, SR - sportovní, TZ - technicky zásahové, TV - technicky vyprošťovací, TP - technické pomoci.
Např. u vozidla OA-M1-SP-MV se jedná o vozidlo speciální - montážní, kde může být zkratka MV nahrazena textem montážní.
Protože zákon obecně při pořízení osobních vozidel nedovoluje uplatnit nárok na odpočet daně, bude zápis v TP považován za důkazní prostředek při daňovém řízení, a je proto velmi důležité, aby osoba, která bude chtít uplatnit nárok na odpočet při pořízení vyjmenovaných typů osobních automobilů kategorie M1, trvala na správném zápisu skupiny a podskupiny vozidla v TP.
2. Technické zhodnocení motorového vozidla
Za zdanitelné plnění se považuje také, ve smyslu § 7 odst. 2 písm. c) zákona, technické zhodnocení motorového vozidla, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně, nebo které bylo oprávněně nakoupeno za cenu bez daně z obratu, jehož výsledkem je osobní automobil, u něhož nárok na odpočet daně ve smyslu § 19 odst. 4 zákona při jeho pořízení
Nahrávám...
Nahrávám...