dnes je 25.6.2024

Input:

č. 606/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: zpětvzetí žaloby

č. 606/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: zpětvzetí žaloby
k § 47 písm. a) soudního řádu správního
Vezme-li žalobce žalobu proti rozhodnutí správního orgánu zpět, nemůže obstát jeho stížní námitka proti usnesení o zastavení řízení, podle níž soud nezjišťoval, zda skutková podstata, z níž správní orgán vycházel, měla oporu ve správních spisech.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2005, čj. 3 Azs 38/2004-49)
Věc: Vu Van N. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 10. 2002 nebyl udělen žalobci azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalovaný současně rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona.
Žalobce napadl rozhodnutí včas podaným opravným prostředkem (po 1. 1. 2003 posuzovaným jako žaloba); podáním ze dne 19. 11. 2003 (soudu doručeným dne 21. 11. 2003) však oznámil, že svoji žalobu bere zpět. Krajský soud proto podle § 47 písm. a) s. ř. s. řízení zastavil usnesením ze dne 26. 11. 2003.
Proti tomuto usnesení krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Namítal zejména, že skutková podstata, z níž správní orgán vycházel, nemá oporu ve spisech.
Nahrávám...
Nahrávám...