dnes je 23.7.2024

Input:

99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění účinném k 1.7.2024
OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD
ze dne 4. prosince 1963
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
36/1967 Sb.
(k 1.7.1967)
ruší § 127 odst. 2 první a druhá věta
158/1969 Sb.
(k 1.1.1970)
mění, doplňuje
49/1973 Sb.
(k 1.7.1973)
mění, doplňuje
ÚZ 162/1973 Sb.
 
 
20/1975 Sb.
(k 1.7.1975)
mění, doplňuje
133/1982 Sb.
(k 1.4.1983)
mění, doplňuje
ÚZ 78/1983 Sb.
 
 
180/1990 Sb.
(k 1.7.1990)
ruší § 244 odst. 2
328/1991 Sb.
(k 1.10.1991)
ruší § 352 až 354
519/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění, doplňuje
ÚZ 70/1992 Sb.
 
 
263/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 501/1992 Sb.
 
 
24/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
171/1993 Sb.
(k 1.9.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 240/1993 Sb.
 
 
283/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
nepřímo, kompetence
117/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
mění, doplňuje
152/1994 Sb.
(k 20.7.1994)
doplňuje
216/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
84/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
238/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
247/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
nález ÚS
31/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
ruší § 200l odst. 2
ÚZ 62/1996 Sb.
 
 
142/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, ruší § 200c
nález ÚS
269/1996 Sb.
(k 1.5.1997)
ruší § 250f
202/1997 Sb.
(k 1.10.1997)
mění, doplňuje
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
mění, doplňuje
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje
165/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění
326/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
nález ÚS
2/2000 Sb.
(k 7.1.2000)
ruší část ust. § 248 odst. 2 písm. e)
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění § 9 odst. 1, § 75 doplňuje odst. 5, § 88 doplňuje písm. o)
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (464 novelizačních bodů)
46/2000 Sb.
(k 14.3.2000)
mění § 9 odst. 2 písm. a)
105/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
v § 35 odst. 1 doplňuje písm. k)
130/2000 Sb.
(k 1.6.2000)
vkládá nové § 200v a 200w
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
vkládá nový § 200x
204/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění § 200j odst. 1 a 4, § 200k až 200n
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 21a, § 85 odst. 4
227/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
mění § 42 odst. 1
367/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
vkládá § 200y až 200aa
370/2000 Sb.
(k 25.10.2000)
mění § 109 odst. 2 písm. c)
370/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 200d odst. 5
ÚZ 69/2001 Sb.
 
 
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 78a, § 125
137/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
vkládá nový § 250t
231/2001 Sb.
(k 4.7.2001)
v § 9 odst. 2 doplňuje se písm. j), v § 250m doplňuje odst. 4)
271/2001 Sb.
(k 1.10.2001)
v § 9 odst. 2 doplňuje písm. k)
nález ÚS
276/2001 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší část pátou „Správní soudnictví” - § 244 - 250s
317/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
vkládá nové § 38b, § 200za, a § 338zr; nové znění § 200y a 200z; mění § 258 odst. 3, 261a odst. 4; v § 268 vkládá nový odst. 3, mění § 335 odst. 1, v § 338a mění odst. 1 a 3 a ruší odst. 4; ruší § 200aa)
451/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění v § 35 odst. 1 písm. i) a vkládá písm. l)
491/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění § 200l a pozn. pod čarou 34b) a 34c)
501/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění § 109 odst. 2 písm. c)
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
41 novelizačních bodů, též ruší přílohu A
202/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, v § 20 doplňuje odst. 2, vkládá nové § 21c a § 35a, v § 48 doplňuje odst. 3, vkládá nový § 48e, mění § 142 odst. 4, § 157 odst. 1, v § 203 doplňuje odst. 3, v § 231 vkládá nový odst. 3
226/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 42 odst. 1 a 3
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 75, § 336c, § 338p, vkládá nový § 370a
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 1.4.2003)
nepřímo, ruší novelizaci zák. č. 501/2001 Sb., § 109 odst. 2 písm. c)
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
mění § 109 odst. 2 písm. c), zachovává znění platné k 31.3.2003
120/2004 Sb.
(k 19.3.2004)
mění 7 novelizačních bodů, též vkládá § 26a, nové znění §§ 21a a 241, ruší § 21c
nová přechodná ustanovení
nález ÚS
153/2004 Sb.
(k 7.4.2004)
v § 243c ruší odst. 2
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 137 doplňuje odst. 3, mění § 140 odst. 2 a 3, v § 151a vkládá slova
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 334a a § 337c
340/2004 Sb.
(k 2.6.2004)
v § 88 doplňuje písm. p), vkládá nové §§ 200h a 200i
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění slova v § 299 odst. 1, viz čl. II novely
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 274 mění písm. f)
554/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 175c až § 175f, § 175r a § 175s,
v § 268 odst. 1 písm. g) a v § 274 písm. e), v § 374a písm. a) ruší slova
555/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění §§ 45 až § 50g, vkládá § 50h a 50i, v § 153b odst. 1 nahrazuje slova, v § 373 ruší slova
555/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
v § 109 odst. 1 doplňuje písm. d), v § 148 odst. 3, v § 261 odst. 4, v § 274 se vkládá nové písm. h),
628/2004 Sb.
(k 14.12.2004)
v § 9 odst. 3 doplňuje písm. v), v § 87 písm. g)
59/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění, 40 novelizačních bodů
170/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 180a doplňuje odst. 4
205/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
v § 35 doplňuje odst. 4, mění § 140 odst. 2, § 186, 187, ruší § 188, mění § 189, § 191 až 191d, 191f, celkem 23 novelizačních bodů
216/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 9 odst. 3 mění písm. a) a doplňuje písm. w), v § 120 odst. 2 ruší slova, nové znění §§ 200b až 200dc
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 9 odst. 3 doplňuje písm. x)
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 309a, v § 317 doplňuje odst. 3, v § 334 vkládá odst. 4, v § 334a doplňuje odst. 5
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
v § 81 doplňuje odst. 4
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 24 odst. 2, § 40a, poznámky č. 56, a 56a, nahrazuje slova v § 44 odst. 3, § 116 odst. 2 a 3, a § 124
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 322 vkládá nový odst. 4 a v odst. 5 nahrazuje číslo
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 200f odst. 1 a 2 nahrazuje slova, v pozn. č. 74 vkládá slova
79/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění § 200d, § 200da, § 200db, § 200dc, vkládá nový § 200de
nová přechodná ustanovení
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 48 odst. 2, § 81 odst. 3, § 137 odst. 1 a 3, § 140 odst. 2 a 3, § 151 odst. 2, § 151a
vkládá v § 79 odstavec 4, v § 200dc odst. 3 a § 200j až 200m
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 9 odst. 2 písm. j), § 133a odst. 2 a § 317 odst. 2
113/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 299 vkládá nový odst. 4, nová přechodná ustanovení
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 80 písm. a), § 96 odst. 4, § 107 odst. 5, § 131 odst. 1, § 144, § 204 odst. 3, § 222 odst. 1, § 222a odst. 3, § 230 odst. 1
133/2006 Sb.
(k 14.5.2006)
mění § 50b odst. 2, § 172 odst. 2, § 258 odst. 1, vkládá nové § 320b až 320h
134/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění § 76a
135/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 52, § 74, § 75a, § 75b, § 75c, § 76c, § 76d, § 77 a § 89; vkládá nový § 76b a § 273b
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění v § 9 odst. 2 písm. d)
216/2006 Sb.
(k 22.5.2006)
mění § 26 odst. 5 § 155 odst. 4, § 210a a § 239 odst. 3
vkládá v § 26 nový odst. 4, § 78 b až § 78g, v § 102 odst. 4, § 133b
233/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
vkládá § 200ua
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 279 odst. 2 vkládá písm. h) a i); mění § 279 odst. 3, § 286, § 294, § 299; ruší v § 285 odst. 3, v § 293 odst. 3, v § 299 odst. 3 až 5 a § 300
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
308/2006 Sb.
(k 18.8.2006)
mění § 9 odst. 3 písm. b) a § 200x
308/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 200x odst. 1 vkládá slova - změnu nelze provést
315/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 35 odst. 1 vkládá písm. m)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 9, § 35, § 85, § 87, § 88, § 118b, § 235a, § 238a, § 260b, § 338i
104/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 9 odst. 3 písm. g) a § 83 odst. 2
123/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 42, § 79 odst. 2, § 114b odst. 2, § 172 odst. 2, § 229 odst. 2, § 374a; vkládá nový § 174a
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá v § 9 odst. 3 písm. w), v § 200da nový odst. 2, v § 200db nový odst. 4; mění § 200e odst. 1 a odst. 4
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 46a odst. 2 a § 373
259/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 338ze vkládá nové písm. f)
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší: slova v § 45a odst. 1 a 5, větu čtvrtou v § 46a odst. 1; mění § 50b odst. 2 písm. a), § 76b odst. 3 a 5
295/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění § 35 odst. 1, § 76a, § 88, § 100, § 110, § 111 odst. 3, § 162 odst. 1, § 176, § 202, § 237 odst. 2, § 238a odst. 1, § 270 odst. 3, § 272 odst. 2, § 273, § 273a; vkládá § 193a až 193e, § 211b, § 218b; nové přechodné ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 279 odst. 2 vkládá písm. j) a k); ruší slova v § 299 odst. 1 písm. f) a v § 301 odst. 2
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 18 odst. 2 a § 141 odst. 2
7/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
mění § 169 odst. 2 a § 243c odst. 2; vkládá nový § 174b
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění, celkem 140 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ve znění zák. č. 218/2009 Sb.
198/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
mění § 133a
218/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění; celkem 36 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 75 odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá § 200n; mění § 274 a § 337
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 260 odst. 2, § 260e odst. 2, § 261 odst. 1; vkládá nový § 267b
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 270 odst. 3 a § 336o; nová přechodná ustanovení
420/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
vkládá v § 200e nový odst. 5
nález ÚS
48/2010 Sb.
(k 1.4.2011)
ruší v § 220 odst. 3
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 279 odst. 2 písm. k)
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9 odst. 3 písm. p), § 317 odst. 3 a § 328a odst. 3
69/2011 Sb.
(k 31.3.2011)
mění § 75b odst. 1, § 77 odst. 2; vkládá nový § 76h; nové přechodné ustanovení
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 267b
186/2011 Sb.
(k 23.7.2011)
vkládá nový § 200v
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 87 odst. 1 písm. d) a f) a § 328 odst. 1 písm. b)
218/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 30 odst. 1, § 127, § 138 odst. 1, § 148, § 151 odst. 2, § 174a, § 374a; vkládá nový § 127a
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 3 písm. w), § 200b, § 200db odst. 4
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 279 odst. 2 písm. k)
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 200d, § 200da, § 200db
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 299 odst. 1 písm. c) a d)
nález ÚS
147/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší § 237 odst. 1 písm. c)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 40b odst. 3, § 42 odst. 5, § 47 odst. 2, § 50f odst. 2, § 158 odst. 1, § 174a odst. 1
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 67, § 99 odst. 1, § 100 odst. 3, § 110, § 111 odst. 3, § 114a, § 114c, § 137 odst. 1, § 140, § 150, § 202, § 270 odst. 3, § 273 odst. 2 písm. a); nové přechodné ustanovení
334/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 9 odst. 4 a § 88
nález ÚS
369/2012 Sb.
(k 1.5.2013)
ruší část ustanovení § 175 odst. 1
změna neprovedena s ohledem na novelizační ust. zák. č. 404/2012 Sb.
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, k datu celkem 101 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 337c odst. 1
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 175v odst. 2 písm. e), § 277 odst. 1, § 279 odst. 2 písm. d), § 337c odst. 1 písm. e), § 338ze odst. 1 písm. g)
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 76a odst. 1, § 162 odst. 1, § 178, § 180a, § 299 odst. 1 a 2, § 317 odst. 2; nové přechodné ustanovení
404/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
45/2013 Sb.
(k 25.2.2013)
mění § 252 odst. 4 písm. a), § 267a odst. 1, § 275 odst. 1 a 3, § 315 odst. 1, § 320ab odst. 1, § 330a odst. 2 písm. a)
45/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění § 175 odst. 1; nové přechodné ustanovení
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 265, § 331, § 331a odst. 1, § 332, § 337c, § 338d odst. 1, § 338ze
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 320 odst. 1
293/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 385 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
252/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 303 odst. 2
87/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 9 odst. 2 písm. l)
139/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 149, § 151, § 255, § 262a, § 267, § 268, § 304b, § 309, § 338v, § 374a; vkládá nový § 262b; nová přechodná ustanovení
164/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 261, § 299, § 304, § 322, § 325b, § 333, § 336i a § 336m; nová přechodná ustanovení
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 299 odst. 1 písm. i)
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 21 odst. 3, § 109, § 111 a § 260b odst. 2
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 277 odst. 1
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 40b, § 42, § 46, § 47, § 50f, § 158 a § 174a
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 26
258/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
vkládá v § 27 odst. 3
291/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění § 336b, § 336f, § 336q, § 337, § 337c a § 337f
296/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
365/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 26 odst. 5
287/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 243f
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 267b a § 337c; nová přechodná ustanovení
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 26 a § 114a
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
mění § 121
191/2020 Sb.
(k 24.4.2020)
mění § 299, § 317 a § 336i; nová přechodná ustanovení
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 279, § 280, § 317, § 336i, § 337c, § 338ze
38/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 304b, § 306, § 307 a § 317; vkládá § 304c až § 304e; nové přechodné ustanovení
ve znění zák. č. 155/2021 Sb.
192/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 50b, § 114b, § 114c, § 153b, § 172, § 176; vkládá § 262c; nová přechodná ustanovení
218/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 374
286/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
214/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 317 odst. 2
105/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 250c a § 250j; nové přechodné ustanovení
172/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 75b a § 133a; nové přechodné ustanovení
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 133a; nové přechodné ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 53, § 148, § 299, § 351; nová přechodná ustanovení
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 293 odst. 2
29/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
85/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
mění § 267b
180/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.
§ 2
V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.
§ 3
Občanské soudní řízení je jednou ze záruk spravedlnosti a práva, slouží upevňování a rozvíjení zásad soukromého práva. Každý se může domáhat u soudu ochrany soukromého práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.
§ 4
(zrušen)
§ 5
Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.
§ 6
V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.
HLAVA DRUHÁ
SOUDY
Pravomoc
§ 7
(1)  V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.
(2)  Spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují za podmínek uvedených v části páté tohoto zákona.
(3)  Jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon.
(4)  Pravomoc soudů ve věcech správního soudnictví upravuje zvláštní zákon.96)
§ 8
(zrušen zák. č. 293/2013 Sb. k 1.1.2014)
§ 8a
(zrušen zák. č. 151/2002 Sb.)
Příslušnost
§ 9
(1)  Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.
(2)  Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně
a)  ve sporech o vzájemné vypořádání úhrady přeplatku na dávce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a ve sporech o vzájemné vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění,
b)  ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky,
c)  ve sporech týkajících se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit a výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky,
d)  ve sporech o zrušení rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy,
e)  ve věcech vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních korporací, ústavů, nadací a nadačních fondů, a ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti na obchodní korporaci,
f)  ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace,
g)  ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví,
h)  ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže,
i)  ve věcech ochrany názvu a pověsti právnické osoby,
j)  ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se investičních nástrojů a cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, i když se nejedná o investiční nástroje,
k)  ve sporech z obchodů na komoditní burze,
l)  ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých, s výjimkou sporů o příspěvky členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb,
m)  ve sporech z
Nahrávám...
Nahrávám...